Крістіна Новікова
Крістіна Новікова
Университет таможенного дела и финансов
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Глобалізаційні виклики митній безпеці держави
КІ Новікова
Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки, 174-180, 2012
152012
Світовий досвід митно-тарифного регулювання та можливості його застосування в Україні
КІ Новікова
Академія митної служби України, 0
15
Вплив тіньової економіки на фінансову безпеку держави
КІ Новікова, АВ Ільїна
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво, 36-41, 2011
122011
Сучасний стан інвестиційно-інноваційної безпеки України
КІ Новікова, ЛФ Новікова
Ефективна економіка, 2014
72014
Інноваційно-інвестиційна безпека: суччасні виклики та загрози
КІ Новікова
Університет митної справи та фінансів, 2016
62016
Зовнішньоекономічна безпека в Україні в умовах глобалізації економічних процесів
ЛФ Новікова, КІ Новікова
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 75-81, 2011
52011
Митний тариф в умовах лібералізації регуляторної політики держави
КІ Новікова
Новікова Крістіна Ігорівна, 0
5
Проблеми та перспективи розвитку ринку валютних операцій в Україні
ЛФ Новікова, КІ Новікова
Університет митної справи та фінансів, 2016
42016
Митно-тарифне регулювання як інструмент наповнення Державного бюджету України
КІ Новікова
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2010
42010
Перcпективні напрями розвитку мито-тарифного регулюваня в Україні
КІ Новікова
КІ Новікова/Держава та регіони. Cерія: економіка та підприємництво, 141-145, 2010
42010
Протекціонізм та вільна торгівля у митній політиці України
КІ Новікова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2009
42009
Про категоріальну визначеність у митній справі
КІ Новікова
Вісник АМСУ 2, 2, 2008
42008
Проблемні питання державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в контексті забезпечення конкурентоспроможності держави
КІ Новікова, МВ Ковальчук
Бізнес Інформ, 18-22, 2013
32013
Теоретические основы управления конкурентоспособностью региона
ИН Подсмашная
Культура народов Причерноморья, 2009
2*2009
Аналіз сучасного стану фінансової безпеки держави в умовах хаотично структурованої економіки
КІ Новікова
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2017
12017
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: навчальний посібник
ЮЄ Петруня, ВЮ Єдинак, ЮО Кахович, БВ Літовченко, ДВ Маляр, ...
Університет митної справи та фінансів, 2017
12017
Перспективні напрямки інституційного розвитку митної служби в Україні
КІ Новікова, ЕИ Новикова
ДонНТУ, 2011
12011
Розвиток інструментарію митно-тарифного регулювання в конкурентному середовищі
КІ Новікова
Культура народов Причерноморья, 2009
12009
зАБезПечеННя МиТНОї БезПеки УкрАїНи з УрАхУВАННяМ зАрУБіЖНОГО ДОСВіДУ
ЛО Бицька, ЛО Врублевська, НІ Гавловська, РМ Дацків, МА Кочубей, ...
ЦИВІЛьНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС, 166, 2019
2019
Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку регіональної інноваційної системи Дніпропетровської області
КІ Новікова, ЛФ Новікова
Вісник Академії митної служби України. Серія: Економіка, 42-50, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20