Наталія Маслова
Наталія Маслова
Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.kr.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фактори формування, функціонування і розвитку територіальних соціокультурних систем
НМ Маслова
Геополитика и экогеодинамика регионов 5 (1), 2009
82009
Социокультурная рубежность центральноукраинского пространства
АБ Швец, НН Маслова
Культура народов Причерноморья, 27-32, 2008
62008
Електоральна рубіжність Кіровоградської області
ОБ Швець, НМ Маслова
Учёные записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского …, 2013
3*2013
Природно-заповідний фонд Кіровоградської області: історія формування, сучасний стан, тенденції розвитку
В Мирза-Сіденко, Н Маслова
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
22018
Соціокультурні передумови для рекреаційно-туристичної діяльності в Кіровоградській області
НМ Маслова
Культура народов Причерноморья, 201-205, 2009
12009
Проявление социокультурной рубежности в ландшафтах центральной Украины
НН Маслова
Ученые записки Крымского федерального университета имени ВИ Вернадского …, 2008
12008
ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ
НМ Маслова, ВМ Мирза-Сіденко
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 134-139, 2020
2020
Динаміка мовної ситуації в Кіровоградській області упродовж 1970-2001 рр.
Н Маслова
Стратегії інноваційного розвитку природничих дисциплін: досвід, проблеми та …, 2019
2019
Географічний аналіз територіальних відмінностей та причин смертності населення в Україні
РС Майстренко, НМ Маслова
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019
2019
Територіальні відмінності у рівнях захворюваності населення України на хвороби системи кровообігу
НМ Маслова, Я Варніцький
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019
2019
Нозогеографічні особливості захворюваності населення України на злоякісні новоутворення
ВА Комаровець, НМ Маслова
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019
2019
Модель змішаного навчання як педагогічна інновація на уроках географії
Ю Костючик, НМ Маслова
ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019
2019
Географічний аналіз лісоустрою та лісокористування на території Кіровоградської області
ВМ Мирза-Сіденко, НМ Маслова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2018
2018
ДИНАМІКА ЕЛЕКТОРАЛЬНИХ СИМПАТІЙ НАСЕЛЕННЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ ПОЛІТИКОГЕОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ
НМ Маслова, ВМ Мирза-Сіденко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2018
2018
СУЧАСНІ СОЦІОКУЛЬТУРНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ В ЦЕНТРАЛЬНІЙ УКРАЇНІ
НМ Маслова
PROBLEMS AND PROSPECTS OF TERRITORIES’SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT, 288, 2018
2018
Територіальні аспекти диференціації рівня життя населення в Кіровоградській області
Н Маслова, В Мирза-Сіденко, Ю Костючик
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
Мирза-Сіденко ВМ, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри географії та геоекології Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
НМ Маслова
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 140, 2018
2018
Суспільно-географічні аспекти поширення протестантизму в Україні
Н Маслова, В Мирза-Сіденко, В Перевєдєнцев
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2018
2018
ТЕРИТОРІАЛЬНІ АСПЕКТИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ В КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
N Maslova, V Myrza-Sidenko, Y Kostiuchyk
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2018
2018
Сепаратизм у сучасному світі: суть, причини та регіональні різновиди
ПП Мунтян, НМ Маслова
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20