Жуковська Аліна Юріївна
Жуковська Аліна Юріївна
Доцент кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного
Verified email at tneu.edu.ua
TitleCited byYear
Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України
ОВ Длугопольський, АЮ Жуковська
Актуальні проблеми економіки, 43-49, 2012
262012
Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в України
АЮ Жуковська
Актуальні проблеми економіки, 2009
202009
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
А Мельник, Г Монастирський, А Васіна, Т Желюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2009
162009
Перспективи розвитку ринку кадрового консультування в Україні
АЮ Жуковська
132009
Шляхи підвищення якості адміністративних послуг органів виконавчої влади
АЮ Жуковська
Економічний простір, 2008
112008
Корупція і соціальні реформи: аспекти взаємовпливу
ОВ Длугопольський
Актуальні проблеми економіки, 110, 2010
52010
Діючі технології та перспективні методики планування професійної кар’єри публічних службовців
AY Zhukovska, OV Brechko
Український журнал прикладної економіки 2 (4), 27-36, 2017
32017
Умови формування та розвитку людського капіталу як фактор конкурентоспроможності національних економік
АЮ Жуковська
Бюллетень Международного Нобелевского экономического форума, 107-117, 2010
32010
Стратегічні пріоритети адаптації національної системи державного регулювання економіки до процесів глобалізації
АЮ Жуковська
Культура народов Причерноморья, 2007
32007
Трансформація місця та ролі державного регулювання в сучасних економічних системах під впливом глобалізації
А Жуковська
Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право, 345-351, 2006
3*2006
Трансформація функцій державного регулювання в умовах глобалізації
А Жуковська
Галицький економічний вісник, 65-71, 2006
32006
Формування сучасної парадигми державного регулювання економіки: чинники та тенденції
А Вороніна
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 116-122, 2005
3*2005
Трансформація місця та ролі державного регулювання в сучасних економічних системах під впливом глобалізації
А Жуковська
Вісник Донецького університету. Серія В.: Економіка і право.–2006 …, 0
3
Формування сучасної парадигми державного регулювання економіки: чинники та тенденції
А Вороніна
Вісник Тернопільської академії народного господарства.–Тернопіль: Економічна …, 0
3
Організація професійної орієнтації шкільної молоді: проблеми та шляхи їх вирішення
А Жуковська, Л Федунчик
Наука молода, 158-165, 2013
22013
Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи
О Длугопольський, А Жуковська
Економіст, 21-24, 2013
22013
Інституційне забезпечення національних систем державного регулювання економіки: чинники впливу та шляхи удосконалення
А Жуковська
Наука молода, 15-22, 2008
22008
Аналіз вітчизняної системи соціальних стандартів і гарантій як базових елементів соціальної політики держави
А Жуковська
Економічний аналіз, 2011
12011
Інклюзивний підхід до розвитку економіки: генезис виникненя та основні положення
А Жуковська
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 7-23, 2019
2019
Моделі національних ділових культур в кроскультурному менеджменті
А Жуковська
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20