Жуковська Аліна Юріївна
Жуковська Аліна Юріївна
Доцент кафедри менеджменту та публічного управління Тернопільського національного економічного
Verified email at tneu.edu.ua
TitleCited byYear
Державно-приватні партнерства: зарубіжний досвід і уроки для України
ОВ Длугопольський, АЮ Жуковська
Актуальні проблеми економіки, 43-49, 2012
252012
Соціальні стандарти у сфері доходів населення та проблематика їх запровадження в України
АЮ Жуковська
Актуальні проблеми економіки, 2009
192009
Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін
А Мельник, Г Монастирський, А Васіна, Т Желюк
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 2009
162009
Перспективи розвитку ринку кадрового консультування в Україні
АЮ Жуковська
122009
Шляхи підвищення якості адміністративних послуг органів виконавчої влади
АЮ Жуковська
Економічний простір, 2008
102008
Корупція і соціальні реформи: аспекти взаємовпливу
А Жуковська, О Длугопольський
Актуальні проблеми економіки, 229-240, 2010
5*2010
Умови формування та розвитку людського капіталу як фактор конкурентоспроможності національних економік
АЮ Жуковська
Бюллетень Международного Нобелевского экономического форума, 107-117, 2010
32010
Стратегічні пріоритети адаптації національної системи державного регулювання економіки до процесів глобалізації
АЮ Жуковська
Культура народов Причерноморья, 2007
32007
Трансформація місця та ролі державного регулювання в сучасних економічних системах під впливом глобалізації
А Жуковська
Вісник Донецького університету. Серія В: Економіка і право, 345-351, 2006
3*2006
Трансформація функцій державного регулювання в умовах глобалізації
А Жуковська
Галицький економічний вісник, 65-71, 2006
32006
Формування сучасної парадигми державного регулювання економіки: чинники та тенденції
А Вороніна
Вісник Тернопільської академії народного господарства, 116-122, 2005
3*2005
Організація професійної орієнтації шкільної молоді: проблеми та шляхи їх вирішення
А Жуковська, Л Федунчик
Наука молода, 158-165, 2013
22013
Досвід країн ЄС у запровадженні фіскальних правил і норм як реакція на прояви світової фінансово-економічної кризи
О Длугопольський, А Жуковська
Економіст, 21-24, 2013
22013
Інституційне забезпечення національних систем державного регулювання економіки: чинники впливу та шляхи удосконалення
А Жуковська
Наука молода, 15-22, 2008
22008
Аналіз вітчизняної системи соціальних стандартів і гарантій як базових елементів соціальної політики держави
А Жуковська
Економічний аналіз, 2011
12011
Моделі національних ділових культур в кроскультурному менеджменті
А Жуковська
Тернопіль: ТНЕУ, 2018
2018
Управління розвитком цивільного захисту та місцевої пожежної охорони в умовах децентралізації
ММ Шкільняк, ВМ Маслей, ТЛ Желюк, ОП Дудкіна, ТМ Попович, ...
ТНЕУ, 2018
2018
Синергетичний ефект міжсекторної взаємодії в соціальній сфері
А Жуковська
Сектори економіки в процесі реалізації державної регіональної політики, 210-214, 2017
2017
Актуальні проблеми забезпечення енергетичної безпеки України
А Жуковська, К Велічко
Тернопіль: Тайп, 2017
2017
Aрхітектоніка управління збалансованим розвитком національної економіки
ТЛ Желюк, ПП Микитюк, РР Августин, ОЗ Апостолюк, ОВ Бречко, ...
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20