Kravchenko Maryna / Кравченко Марина
Kravchenko Maryna / Кравченко Марина
National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute» / Національний
Verified email at kpi.ua - Homepage
TitleCited byYear
Инновационно-технологическое развитие экономики России
ВН Борисов, ВВ Ивантер, ВН Борисов, ИА Буданов, КК Вальтух, ...
ООО" МАКС Пресс", 2005
1362005
Анализ и оценка перспектив перехода к инновационной экономике
НИ Комков, СЮ Ерошкин, МВ Кравченко
Проблемы прогнозирования, 10-26, 2005
772005
Проблеми інноваційного розвитку економіки України
ГІ Філіна, МН Кравченко
Економіка та держава, 16-19, 2007
322007
Кадрова складова інноваційного потенціалу
МО Кравченко
Маркетинг в Україні, 36-38, 2001
192001
Проблеми залучення прямих інвестицій транснаціональних корпорацій в економіку України
М Кравченко
Персонал, 77-88, 2007
132007
Розвиток кадрової складової інноваційного потенціалу підприємства
МО Кравченко
Економіка та держава, 75-76, 2006
122006
Сучасні передумови антикризового системного менеджменту
МО Кравченко
Ефективна економіка, 2014
102014
Structural Balance as a Basis of the Economic Stability of an Enterprise
M Kravchenko
World Scientific News, 300-308, 2016
92016
Методологічні засади системного аналізу економічної стійкості промислових підприємств
МО Кравченко
Технологический аудит и резервы производства, 84-89, 2016
72016
Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020–2030 роки) часові горизонти
МЗ Згуровський, БВ Андрійцев, ЛП Артеменко, ІВ Блінов, МІ Бобир, ...
НТУУ "КПІ", 2015
72015
Methods of competitiveness assessment of agricultural enterprise in Eastern Europe
OV Dovgal, MV Kravchenko, NI Demchuk, OA Odnoshevnaya, ...
Hellenic Association of Regional Scientists, 2017
62017
Концептуальні основи управління фінансовою стійкістю підприємства
М Кравченко
Схід, 2011
62011
Методы оценки стоимости предприятия с учетом стратегий его развития
МЮ Ким, НИ Комков, МВ Кравченко, ОА Ростовцева, ВЛ Ткачева, ...
Государственное бюджетное образовательное учреждение Московская академия …, 2005
62005
Мова і стиль творів Бориса Грінченка
МВ Кравченко
М. Кравченко, 2001
62001
Formation Mechanism of Economic Sustainability of the Enterprise: Systemic-Structural Approach
M Kravchenko
Sciences of Europe 1 (6 (6)), 25-51, 2016
52016
Формалізація концепції економічної стійкості підприємства з позицій системно-структурної економічної теорії
МО Кравченко
Економіка та держава, 31-34, 2015
52015
Реализация стратегии диверсификации на основе управления компетенциями предприятия и его сотрудников
ЕА Дружинин, МВ Кравченко, БВ Гайдабрус
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 1 (11), 4-6, 2012
52012
Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств
МО Кравченко
Автореф… канд. екон. наук 8 (02), 2002
52002
Форсайт та побудова стратегії соціально-економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах
МЗ Згуровський, ЛП Артеменко, ІВ Блінов, Б М. I., ТВ Бойко, АО Болдак, ...
НТУУ "КПІ", 2016
42016
Econometric analysis of the structure and sustainability of Ukraine socio-economic system in the context of the economic systems theory
V Dergachova, M Kravchenko, A Zgurovsky
Available at SSRN 3119531, 2017
32017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20