Агаджанян Арутюн Рубенович / Аrytyun Аgadzhanyan
Агаджанян Арутюн Рубенович / Аrytyun Аgadzhanyan
ОНПУ, ИИБРТ, РТП
Подтвержден адрес электронной почты в домене beiti.opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сравнительный анализ частотно–временных методов обработки сигналов
АР Агаджанян, ЮК Филипский
Праці Одеського політехнічного університету 33 (1-2), С. 175–179, 2010
7*2010
Створення вдосконаленого плагіна захисту інформації для інтернет-магазину на платформі Word Press
АР Агаджанян, МА Мельник, ЯГ Маховская
Інформатика та математичні методи в моделюванні 5 (1), С.65 – 70, 2015
42015
Переваги обробки нестаціонарних сигналів частотно–часовими методами
АР Агаджанян, ЮК Филипский
Праці Одеського політехнічного університету 35 (1), С. 125–129, 2011
3*2011
Особенности частотно–временного анализа сигналов и цепей
АР Агаджанян, ЮК Филипский
Праці Одеського політехнічного університету 29 (1), С. 199–203, 2008
22008
Формирование и анализ сигналов ЭКГ с патологиями
АР Агаджанян, ЕИ Лоза, ЕВ Нариманова
Радіоелектроніка, інформатика, управління, 83-90, 2017
12017
Preprocessing of digital image for compression
АR Аgadzhanyan, OV Narimanova, MS Kuchma
Informatics and mathematical methods in simulation 5 (3), 209 — 216, 2015
1*2015
Визначення контурів райдужної оболонки ока для системи біометричної ідентифікації людини
КО Трифонова, ЕІ Гришикашвілі, АР Агаджанян
Праці Одеського політехнічного університету, 107-112, 2015
12015
Виявлення фальсифікації на основі адаптованих інваріантних моментів цифрового зображення
АР Агаджанян, ОВ Наріманова, КО Трифонова
Економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні проблеми …, 2016
2016
Использование вейвлет-преобразования при анализе экг-сигналов с патологиями
АР Агаджанян, ЕИ Лоза, ОВ Цыгнальнюк
МНПК "Современные информационные и электронные технологии СИЭТ-2016" 1, С. 58-59, 2016
2016
Preprocessing of digital image for compression in JPEG
O Narimanova, K Tryfonova, A Аgadzhanyan, V Hnatushenko
Power Engineering and Information Technologies in Technical Objects Control …, 2016
2016
Реалізація мобільної системи біометричної ідентифікації людини за райдужною оболонкою ока
КО Трифонова, ОВ Наріманова, АР Агаджанян
Інтеграція економічних та інформаційних процесів: сучасний стан і …, 2015
2015
Медичне застосування оптичного волокна: огляд сучасного стану розвитку волоконно-оптичних сенсорів
ВО Катан, ГВ Нечипоренко, АО Кобернік, МО Мельник, АР Агаджанян
Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї 29 (1), 124-131, 2015
2015
Определение контуров радужной оболочки глаза для системы биометрической идентификации человека
ЕА Трифонова, ЕИ Гришикашвили, АР Агаджанян
Труды Одесского политехнического университета 1 (1), 107-112, 2015
2015
Применение частотно-временных методов спектрального анализа сигналов
ЮК Филипский, АР Агаджанян, ИВ Свирид
Труды Одесского политехнического университета 1 (1), 141-145, 2015
2015
Синтез цифровых полосовых гауссовых фильтров
ЮК Филипский, ЛС Фонар, АР Агаджанян
Электротехнические и компьютерные системы, 69-73, 2015
2015
Сигнали та процеси в радіотехніці. Комп’ютеризований курс занять. Посібник
АР Агаджанян, ЮК Филипский, АЕ Брянский
О.: Наука і техніка, 2015
2015
Формирование ЭКГ сигналов с патологиями
АР Агаджанян, ЕВ Нариманова, ЕИ Лоза
Збірник тез доповідей МНПК “Сучасні інформаційні та електронні технології …, 2015
2015
Iris localization in biometric personal identification systems developed for mobile devices
O Narimanova, K Tryfonova, E Grishikashvili, А Аgadzhanyan
Informatics and mathematical methods in simulation 5 (2), С.115 – 121, 2015
2015
Визначення контурів райдужної оболонки ока для систем біометричної ідентифікації людини
АР Агаджанян, ЕА Трифонова, Е Гришикашвили
Праці Одеського політехнічного університету 45 (1), С. 107–111, 2015
2015
Application of time-frequency spectral analysis methods
А Аgadzhanyan, Filipsky, Svyryd
Odes’kyi Polytechnichnyi Universytet. Pratsi 45 (1), С. 141–145, 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20