Aleksandra Dubasenyuk
Aleksandra Dubasenyuk
Zhytomyr Ivan Franko State University, professors Department of Pedagogy
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Професійна підготовка майбутнього вчителя до педагогічної діяльності
ОЄ Антонова, ОА Дубасенюк, ТВ Семенюк
Житомир. держ. пед. ун-т, 2003
2652003
Цільові орієнтири розвитку особистості у системі освіти: інтегративний підхід
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2009
1642009
Теорія і практика професійної виховної діяльності педагога: монографія
ОА Дубасенюк
Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, 2005
1232005
Теоретичні і методичні основи виховної діяльності педагога
ОА Дубасенюк
І. Франка, 1996
1181996
Концептуальні підходи до професійно-педагогічної підготовки сучасного педагога
ОА Дубасенюк, ОВ Вознюк
Вид-во ЖДУ ім. Франка, 2011
922011
Інноваційні навчальні технології–основа модернізації університетської освіти
ОА Дубасенюк
Освітні інноваційні технології у процесі викладання навчальних дисциплін: Зб …, 2004
842004
Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід
ОА Дубасенюк
Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка 2011, 2011
78*2011
Основи теорії і практики професійної виховної діяльності
ОА Дубасенюк
Житомир: Житомир. держ. пед. ін-т, 1994
691994
Психолого-педагогічні фактори професійного становлення вчителя
ОА Дубасенюк
Житомир: Житомир. держ. пед. ін-т, 1995
651995
Інновації в сучасній освіті
ОА Дубасенюк
Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних …, 2014
632014
Концептуальні положення теорії професійної виховної діяльності педагога
ОА Дубасенюк
Педагогіка і психологія, 5, 1994
541994
Философские основания педагогической аксиоматики
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Житомир Изд-во ЖГУ им. И. Франко, 2011
502011
Професійно-педагогічні задачі: типологія та технологія розв’язання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів
ОВ Вознюк, ОА Дубасенюк
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Імені Франка, 2010
492010
Професійно-педагогічна освіта: методологія, теорія, практика
ОА Дубасенюк
Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, 2015
452015
Інноваційні освітні технології та методики в системі професійно-педагогічної підготовки
ОА Дубасенюк
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики …, 2009
432009
Методика викладання педагогіки: Навчальний посібник
ОА Дубасенюк, ОЄ Антонова
Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 183-184, 2008
392008
Духовна культура особистості
ДВ Чернілевський, ОА Дубасенюк, ОВ Вознюк, НВ Космачова
АМСКП, 2013
322013
Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики
ОА Дубасенюк
ЖДУ ім. І. Франка, 2020
302020
Розвиток вищої освіти: тенденції та перспективи
ОА Дубасенюк
Людиноцентризм як основа гуманітарної політики України: освіта, політика …, 2011
282011
Креативний підхід до професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів
ОА Дубасенюк
Креативна педагогіка,, 23-28, 2011
272011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20