Дорогунцов Сергій Іванович
Дорогунцов Сергій Іванович
Член-кор. НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України
БМ Данилишин, СІ Дорогунцов, ВС Міщенко, ЯВ Коваль, ...
К.: РВПС України, 238-314, 1999
3391999
Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку: концепція системно-динамічного вирішення
СІ Дорогунцов, ОМ Ральчук
К.: Наукова думка, 38-65, 2001
792001
Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения
СИ Дорогунцов, АН Ральчук
К.: Наукова думка 200, 11, 2002
782002
Удосконалення управління природокористуванням в АПК
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: Урожай, 4-20, 1992
731992
Сталий розвиток—цивілізаційний діалог природи і культури
С Дорогунцов, О Ральчук
Вісник національної академії наук України, 16-32, 2001
672001
Розміщення продуктивних сил України: навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
СІ Дорогунцов
К.: КНЕУ, 2000
662000
Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки
СІ Дорогунцов, ЯБ Олійник, АВ Степаненко
К.: Стафед-2, 2001
642001
Екосередовище і сучасність. Т. 1. Природне середовище у сучасному вимірі: Монографія
СІ Дорогунцов, МА Хвесик, ЛМ Горбач, ПП Пастушенко
К.: Кондор 424, 123, 2006
582006
Оцінка земельно-ресурсного потенціалу України і проблеми забезпечення його ефективного використання
СІ Дорогунцов, ОС Новоторов, ТС Ніколаєнко
К.: РВПС України НАН України, 1999
581999
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К.: Нічлава 690, 2002
532002
Екологія
СІ Дорогунцов, КФ Коценко, ОК Аблова, ДЯ Хусаїнов, МН Хвесик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
512006
Трансформація структури економіки: теорія і практика
С Дорогунцов, О Горська
Економіка України, 4-12, 1998
481998
Державне регулювання техногенно-екологічної безпеки в регіонах України
С Дорогунцов, А Федорищева
Економіка України, 70-76, 2002
462002
Устойчивость развития эколого-экономического потенциала Украины и ее регионов
С Дорогунцов, А Федорищева
Экономика Украины, 24-27, 1996
441996
Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник
СІ Дорогунцов, ТА Заяць, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 2005
422005
Оптимізація природокористування: В 5-ти т.
СІ Дорогунцов, АМ Муховиков, МА Хвесик
СІ Дорогунцов.–К.: Кондор 1, 2004
362004
Водні ресурси України (проблеми теорії та методології)
СІ Дорогунцов, МА Хвесик, ІЛ Головинський
К.: Видавничополіграфічний центр" Київський університет, 2002
342002
Сталість розвитку еколого-економічного потенціалу України та її регіонів
С Дорогунцов, А Федорищева
Економіка України, 4-7, 1996
311996
Україна: Проблеми сталого розвитку
БМ Данилишин, СI Дорогунцов, ЕМ Лiбанова
Наукова доповідь.–Київ: РВПС України НАН України.–1997.–149 с, 1997
291997
Хозяйствование-синергетический инвариант
СИ Дорогунцов, АН Ральчук
Орiяни, 2006
272006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20