Follow
Дорогунцов Сергій Іванович
Дорогунцов Сергій Іванович
Член-кор. НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України
Verified email at nas.gov.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України
БМ Данилишин, СІ Дорогунцов, ВС Міщенко, ЯВ Коваль, ...
К.: РВПС України, 238-314, 1999
4091999
Екологія
СІ Дорогунцов, КФ Коценко, ОК Аблова, ДЯ Хусаїнов, МН Хвесик, ...
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2006
992006
Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения
СИ Дорогунцов, АН Ральчук
К.: Наукова думка 200, 11, 2002
862002
Управління техногенно-екологічною безпекою у парадигмі сталого розвитку: концепція системно-динамічного вирішення
СІ Дорогунцов, ОМ Ральчук
К.: Наукова думка, 38-65, 2001
832001
Розміщення продуктивних сил України: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц.
СІ Дорогунцов, ЮІ Пітюренко
К.: КНЕУ, 364, 2000
822000
Екосередовище і сучасність. Т. 1. Природне середовище у сучасному вимірі: Монографія
СІ Дорогунцов, МА Хвесик, ЛМ Горбач, ПП Пастушенко
К.: Кондор 424, 123, 2006
812006
Удосконалення управління природокористуванням в АПК
СІ Дорогунцов, ПП Борщевський, БМ Данилишин
К.: Урожай 125, 3, 1992
801992
Сталий розвиток—цивілізаційний діалог природи і культури
С Дорогунцов, О Ральчук
Вісник національної академії наук України, 16-32, 2001
792001
Оцінка земельно-ресурсного потенціалу України і проблеми забезпечення його ефективного використання
СІ Дорогунцов, ОС Новоторов, ТС Ніколаєнко
К.: РВПС України НАН України 716, 3, 1999
681999
Теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки
СІ Дорогунцов, ЯБ Олійник, АВ Степаненко
К.: Стафед-2, 2001
652001
Соціально-економічні системи продуктивних сил регіонів України
СІ Дорогунцов, ЛГ Чернюк, ПП Борщевський, БМ Данилишин, ...
К.: Нічлава 690, 82, 2002
572002
Трансформация структуры экономики: теория и практика
С Дорогунцов, Е Горская
Экономика Украины, 4-11, 1998
571998
Державне регулювання техногенно-екологічної безпеки в регіонах України
С Дорогунцов, А Федорищева
Економіка України 4, 70-76, 2002
502002
Устойчивость развития эколого-экономического потенциала Украины и ее регионов
С Дорогунцов, А Федорищева
Экономика Украины, 24-27, 1996
441996
Оптимізація природокористування
СІ Дорогунцов, АМ Муховиков, МА Хвесик
К.: Кондор 1, 291, 2004
432004
Водні ресурси України (проблеми теорії та методології)
СІ Дорогунцов, МА Хвесик, ІЛ Головинський
К.: Видавничополіграфічний центр" Київський університет, 2002
432002
Україна: Проблеми сталого розвитку
БМ Данилишин, СI Дорогунцов, ЕМ Лiбанова
Наукова доповідь.–Київ: РВПС України НАН України.–1997.–149 с, 1997
381997
Сталість розвитку еколого-економічного потенціалу України та її регіонів
С Дорогунцов, А Федорищева
Економіка України, 4-17, 1996
331996
Хозяйствование-синергетический инвариант
СИ Дорогунцов, АН Ральчук
Орiяни, 2006
312006
Сталий розвиток в управлінні еколого-економічними системами
С Дорогунцов, А Федорищева, О Ральчук
Економіка України, 74-83, 2001
312001
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20