Покальчук Михайло Юрійович
НазваПосиланняРік
Особливості припинення діяльності сільськогосподарських підприємств за законодавством України
МЮ Покальчук
спец. 12.00. 06 «3емельне право, 2012
82012
Щодо порядку припинення діяльності сільськогосподарських підприємств
МЮ Покальчук
Форум права, 459–462-459–462, 2013
22013
Державна аграрна політика України: проблеми правового забезпечення
ВЮ Уркевич, МВ Шульга, ОВ Білінська, ВП Жушман, ВМ Корнієнко, ...
12014
Деякі аспекти правосуб'єктності аграрних підприємств
МЮ Покальчук
12013
К вопросу о правовом регулировании обслуживания сельскохозяйственных предприятий
МЮ Покальчук
2017
Завдання та методичні рекомендації до написання контрольних робіт з навчальної дисципліни" Аграрне право": для студентів заоч. форми навч. першого (бакалавр.) рівня галузь …
ГС Корнієнко, ВВ Панченко, МЮ Покальчук, ЯО Самсонова
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017
2017
Реалии аграрного рынка
МЮ Покальчук
Теорія і практика правознавства 2 (6), 2014
2014
The Realities Of The Agricultural Market
МЮ Покальчук
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 24, 2014
2014
Реалії аграрного ринку
МЮ Покальчук
Теорія і практика правознавства, 2014
2014
Агроторгові доми як суб'єкти аграрного ринку
МЮ Покальчук
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
2014
Правове становище аграрного фонду
МЮ Покальчук
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
2014
Деякі аспекти припинення діяльності сільськогосподарських підприємств за рішенням суду
МЮ Покальчук
Круглий стіл, 97, 2013
2013
Правові питання припинення діяльності сільськогосподарських підприємств внаслідок визнання їх банкрутами
МЮ Покальчук
Форум права, 574-579, 2012
2012
пРАвовА РЕГЛАМЕНТАЦ| Я пРипинєн ня діяльності сільськогосподарських підприємств
МЮ Покальчук
2010
ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УНАСЛІДОК ВИЗНАННЯ ЇХ БАНКРУТАМИ. ПРАВОВА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ
П НАУКОВЦЯ
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–15