Подписаться
Aleksandr Romanykha - Олександр Романуха
Aleksandr Romanykha - Олександр Романуха
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Інститут економіки,
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnuet.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль крос-культурних комунікацій у менеджменті організацій
ОМ Романуха
Економіка та суспільство 1 (1), 608-613, 2017
132017
Делімітація сучасного кордону України
ОМ Романуха
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
72009
Проблеми ідентифікації українського суспільства
ОМ Романуха
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
72009
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні
ОМ Романуха
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 198-204, 2016
62016
Соціально-економічні наслідки старіння населення України
ОМ Романуха
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
42016
Розвиток українсько-російських відносин в сфері культури і науки (1991-2005 рр.)
ОМ Романуха
захищена 07.12. 07/ОМ Романуха.–Донецьк, 2007.–292 с, 2007
42007
Розвиток музейної справи як фактор активізації міжнародного туризму
ОМ Романуха
Глобальні та національні проблеми економіки 1 (17), 79-83, 2017
32017
Графічний інтерфейс як дидактичний компонент електронного підручника
ОМ Романуха
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-12, 2018
22018
Соціально–антропологічний аспект концепції homo sovieticus
ОВ Струченков, ОМ Романуха
Гілея: науковий вісник, 240-244, 2016
22016
Інформаційно-освітнє середовище формування професійних мовно-мовленнєвих компетентностей студентів економічного профілю
ВМ Зінченко, ВН Зинченко, ОМ Романуха, АН Романуха, СК Ревуцька, ...
Інформаційні технології і засоби навчання 79 (5), 184-198, 2020
12020
Оформлення правового статусу сучасного українсько-російського кордону
О Романуха, А Романуха
монографія, 82, 2019
12019
Шляхи модернізації музейної справи в Україні
ОМ Романуха, АН Романуха
Інтелект, особистість, цівілізація 1 (15), 83-92, 2017
12017
Делімітація Азовського моря та Керченської протоки
ОМ Романуха
Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Історія. Політологія, 2016
12016
Роль неформальних організацій у розвитку формальних організаційних груп
ОМ Романуха
Тернопільський національний економічний університет, 2016
12016
Демаркація українсько-російського кордону
ОМ Романуха
Молодий вчений, 318-322, 2016
12016
Динаміка розвитку українсько-російських відносин крізь призму соціологічних досліджень (1991–2011 рр.)
ОМ Романуха
Наука. Релігія. Суспільство, 2012
12012
КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ РИНКУ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
АМ Коломоєць, ОС Коваленко, ОМ Романуха
Society and science. Problems and prospects 3, 498, 2022
2022
Аналіз стану готельної інфраструктури у регіональній туристичній системі Донецького економічного регіону
ГО Горіна, АА Горина, ОБ Чернега, ОБ Чернега, ОМ Романуха, ...
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2021
2021
Переддипломна практика: програма та методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітній рівень бакалавр
НВ Лохман, НВ Лохман, ОМ Романуха, АН Романуха, АВ Слащева, ...
ДонНУЕТ, 2021
2021
Готельна практика
О Романуха, А Романуха
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20