Подписаться
Aleksandr Romanykha - Олександр Романуха
Aleksandr Romanykha - Олександр Романуха
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Інститут економіки,
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnuet.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи
Т Князєва, ОВ Полоус, АВ Шевченко, ГА Радченко, ІГ Михальченко
Національний авіаційний університет, 2022
322022
Роль крос-культурних комунікацій у менеджменті організацій
ОМ Романуха
Економіка та суспільство 1 (1), 608-613, 2017
222017
Динаміка розвитку індустрії гостинності в Україна на прикладі готельно-ресторанної галузі
ОМ Романуха, ЮА Халілова-Чуваєва, КС Хаврова, ОС Коваленко
Економіка та держава, 42-46, 2021
132021
Делімітація сучасного кордону України
ОМ Романуха
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
102009
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні
ОМ Романуха
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 198-204, 2016
92016
Проблеми ідентифікації українського суспільства
ОМ Романуха
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
82009
Розвиток музейної справи як фактор активізації міжнародного туризму
ОМ Романуха
Глобальні та національні проблеми економіки 1 (17), 79-83, 2017
62017
Інформаційно-освітнє середовище формування професійних мовно-мовленнєвих компетентностей студентів економічного профілю
ВМ Зінченко, ВН Зинченко, ОМ Романуха, АН Романуха, СК Ревуцька, ...
Інформаційні технології і засоби навчання 79 (5), 184-198, 2020
52020
Тенденції розвитку готельно-ресторанної сфери України в умовах глобалізації. Туристичний та готельно-ресторанний бізнес: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку …
ОМ Романуха, АМ Коломоєць, ОС Коваленко
Старобільськ: Вид-во ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса …, 2021
42021
Соціально-економічні наслідки старіння населення України
ОМ Романуха
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
42016
Розвиток українсько-російських відносин в сфері культури і науки (1991-2005 рр.)
ОМ Романуха
захищена 07.12. 07/ОМ Романуха.–Донецьк, 2007.–292 с, 2007
42007
Аналіз стану готельної інфраструктури у регіональній туристичній системі Донецького економічного регіону
ГО Горіна, АА Горина, ОБ Чернега, ОБ Чернега, ОМ Романуха, ...
Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені …, 2021
32021
Використання нейромереж у готельно-ресторанному бізнесі
ОМ Романуха, АН Романуха, Н Мастабай
Ефективна економіка 9 (1), 2023
22023
Трансформація музейної сфери в умовах пандемії COVID-19
О Романуха, Л Бершова
22022
Організація туристичної діяльності: методика та практика
ГА Богатирьова, ОА Ніколайчук, ОМ Романуха, КВ Снігур
Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2020
22020
Графічний інтерфейс як дидактичний компонент електронного підручника
ОМ Романуха
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-12, 2018
22018
Шляхи модернізації музейної справи в Україні
ОМ Романуха, АН Романуха
Інтелект, особистість, цівілізація 1 (15), 83-92, 2017
22017
Соціально–антропологічний аспект концепції homo sovieticus
ОВ Струченков, ОМ Романуха
Гілея: науковий вісник, 240-244, 2016
22016
Сучасні тенденції та стратегії відновлення індустрії гостинності після COVID-19 та карантинних обмежень
ГО Горіна, ОМ Романуха, ГА Богатирьова, НВ Лохман, ...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2023
12023
Розвиток культурно-пізнавального туризму в Україні в умовах поширення пандемії COVID-19
ОМ Романуха, АН Романуха, Л Бершова, Л Бершова
Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури 55 (1), 61-69, 2022
12022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20