Aleksandr Romanykha - Олександр Романуха
Aleksandr Romanykha - Олександр Романуха
ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, Інститут економіки,
Подтвержден адрес электронной почты в домене donnuet.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роль крос-культурних комунікацій у менеджменті організацій
ОМ Романуха
Економіка та суспільство 1 (1), 608-613, 2017
72017
Делімітація сучасного кордону України
ОМ Романуха
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
72009
Проблеми ідентифікації українського суспільства
ОМ Романуха
Наука. Релігія. Суспільство, 2009
72009
Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні
ОМ Романуха
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 198-204, 2016
42016
Розвиток українсько-російських відносин в сфері культури і науки (1991-2005 рр.)
ОМ Романуха
захищена 07.12. 07/ОМ Романуха.–Донецьк, 2007.–292 с, 2007
42007
Соціально-економічні наслідки старіння населення України
ОМ Романуха
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2016
32016
Графічний інтерфейс як дидактичний компонент електронного підручника
ОМ Романуха
Інформаційні технології і засоби навчання, 1-12, 2018
22018
Соціально–антропологічний аспект концепції homo sovieticus
ОВ Струченков, ОМ Романуха
Гілея: науковий вісник, 240-244, 2016
22016
Розвиток музейної справи як фактор активізації міжнародного туризму
ОМ Романуха
Глобальні та національні проблеми економіки 1 (17), 79-83, 2017
12017
Роль неформальних організацій у розвитку формальних організаційних груп
ОМ Романуха
Тернопільський національний економічний університет, 2016
12016
Демаркація українсько-російського кордону
ОМ Романуха
Молодий вчений, 318-322, 2016
12016
Динаміка розвитку українсько-російських відносин крізь призму соціологічних досліджень (1991–2011 рр.)
ОМ Романуха
Наука. Релігія. Суспільство, 2012
12012
Динаміка розвитку індустрії гостинності в Україна на прикладі готельно-ресторанної галузі
ОМ Романуха, ЮА Халілова-Чуваєва, КС Хаврова, ОС Коваленко
Економіка та держава, 42-46, 2021
2021
Політичні репресії проти технічної інтелегенції Донбасу напередодні німецько-радянської війни
О Струченков, О Романуха
Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць ДДПУ імені Івана Франка …, 2020
2020
Кластеризація регіональних ринків туристичних послуг за показниками функціонування суб’єктів туристичної діяльності
ГО Горіна, АА Горина, ВВ Барабанова, ВВ Барабанова, ...
Journal of Geology, Geography and Geoecology, 684-692, 2020
2020
Організація туристичної діяльності: методика та практика
ГА Богатирьова, ГА Богатырева, ОА Ніколайчук, ОА Николайчук, ...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2020
2020
Геополітика. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни, ступінь: бакалавр
ОМ Романуха, АН Романуха, ТК Дацюк, Т Дацюк
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2020
2020
Стратегічні імперативи стійкого розвитку туризму в країнах ЄС: впровадження досвіду для України
ГО Горіна, ОБ Чернега, ГА Богатирьова, КЕ Борблік, ОА Ніколайчук, ...
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2020
2020
Інформаційно-освітнє середовище формування професійних мовно-мовленнєвих компетентностей студентів економічного профілю
ВМ Зінченко, ВН Зинченко, ОМ Романуха, АН Романуха, СК Ревуцька, ...
Інформаційні технології і засоби навчання 79 (5), 184-198, 2020
2020
Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Світова індустрія гостинності»
ГО Горіна, АА Горина, ОМ Романуха, АН Романуха
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20