Приймаченко Олеся Миколаївна
Приймаченко Олеся Миколаївна
Університет митної справи та фінансів
Verified email at amsu.dp.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Образ стану емоційно-освіченої людини як умова розвитку емоційного інтелекту
О Приймаченко
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету 2 (41), 96-99, 2006
72006
Зміст прийомів розвитку емоційного інтелекту підлітків
О Приймаченко
Наукові записки ін-ту психології ім. Г.С.Костюка АПН України 3 (26), 420-424, 2005
22005
Особливості прояву внутрішніх ознак різних рівнів сформованості емоційного інтелекту
ОМ Приймаченко
"UChoice: 4P" Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, Psychology …, 2016
12016
Дослідження зовнішніх ознак емоційного інтелекту підлітків 15-17 років
ОМ Приймаченко
Сучасна педагогіка та психологія: від теорії до практики: Матеріали …, 2016
12016
The content of emotional intelligence's developmental techniques in adoliscence.
O Pryimachenko
Психологічні перспективи. Psychological Prospects, 215-222, 2016
12016
Особливості прояву емоційного інтелекту девіантних підлітків
ОП О. Євдокімова
Габітус 1 (12), 165-169, 2020
2020
Специфіка емоційних бар'єрів спілкування у неповнолітніх засуджених
О Приймаченко
Теорія і практика сучасної психології 1 (5), 224-227, 2019
2019
Особливості емоційності неповнолітніх засуджених
О Приймаченко
Теорія і практика сучасної психології 2 (6), 204-207, 2019
2019
Формування емоційного інтелекту майбутніх психологів як елемент фахової підготовки у ВНЗ
П Олеся
Підготовка педагогів професійного навчання та психологів у закладах вищої …, 2018
2018
Особливості прояву зовнішніх ознак емоційного інтелекту студентів юридичного профілю
О Приймаченко
Збірник наукових статей "Наука і суспільство ІІ" (VZDELĮVANIE A SPOLOČNOSŤ …, 2017
2017
External features of emotional intelligence in students of law specialty
P O. M.
Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology …, 2017
2017
Пробачення як основа зростання особистості
ПО Миколаївна
Київський науково-педагогічний вісник, С.84-89, 2016
2016
Development of emotional intelligence
O Pryimachenko
Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали всеукраїнської …, 2016
2016
Customs formalities: the legal nature and the content of the concept (international legal aspects)
POM Pryimachenko D.V., Prokopenko V.V.
Вісник Академії митної служби України. Серія «Право», 50-57, 2015
2015
Дослідження особливостей мотивації навчання студентів IV курсу юридичного факультету УМСФ
О Приймаченко
Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації, 42-44, 2015
2015
Distinctions of subjecting a person to administrative prior by the militia
POM Pryimachenko D. V.
Административное право и процесс: история, современность, перспективы …, 2014
2014
Multimedia technologies in teaching a foreign language in High School
P O. M.
Наука. Развитие науки и развитие государства:международная конференция., 102-104, 2014
2014
Підхід до вивчення англомовної лексики курсантами непрофільного ВНЗ
О Приймаченко
Педагогіка вищої та середньої школи, 102-106, 2014
2014
Застосування мультимедійних технологій у викладанні іноземної мови у вищому навчальному закладі
О Приймаченко
Освітній процес: погляд зсередини: зб. наук. праць VI Міжнародної науково …, 2013
2013
Теоретичний аналіз зарубіжних програм формування емоційного інтелекту дітей та підлітків
О Приймаченко
Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України 8 (2 …, 2006
2006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20