Marina Salyuk
Marina Salyuk
ДНУ ім. О.Гончара, факультет психології, Oles Honchar Dnipro National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене fp.dnulive.dp.ua
НазваниеПроцитированоГод
Формування когнітивних структур особистості засобами інформаційних технологій
ЕЛ Носенко, МА Салюк
Дніпропетровськ: Вид во ДНУ, 2007
262007
Толерантність до невизначеності як системоутворювальний особистісний чинник творчої обдарованості
Е Носенко, М Шаповал
Психологія і суспільство, 97-106, 2002
252002
ГУМАНІЗУЮЧИЙ ПОТЕНЦІАЛ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ
ІФ Аршава, ЕЛ Носенко, МА Салюк
72013
Humanizing potential of the new informational technologies in education
I Arshava, E Nosenko, M Salyuk
Dnipropetrovsk: Accent Pub, 2013
22013
Формування когнiтивних структур особистостi засобами iнформацiйних технологiй
ЕЛ Носенко, МА Салюк
22007
Характеристики самоефективності та локусу контролю особистості як предиктори стресостійкості
Л Лісова, М Салюк
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні …, 2016
12016
Принципи і прийоми розроблення навчальних матеріалів для дистанційних курсів з урахуванням психологічних закономірностей засвоєння знань
ЕЛ Носенко, МА Салюк
Видавництво Львівської політехніки, 2012
12012
Особливості прояву самотності у студентів
М Салюк, О Петрова
«Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у XXI столітті …, 2019
2019
Дослідження особливостей формування професійної спрямованості старшокласників в сучасній психології
М Салюк, К Удалова
Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних та …, 2019
2019
Особливості професійної спрямованості сучасних старшокласників
М Салюк, К Удалова
«Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у XXI столітті …, 2019
2019
ІМПЛІЦИТНІ ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУ ТА ОСОБИСТОСТІ ЯК ПРЕДИКТОРИ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ І ОПТИМІЗМУ
I Arshava, M Salyuk
Journal of Psychology Research 25 (8), 2019
2019
Поняття адаптаційного потенціалу особистості в роботах зарубіжних та вітчизняних психологів
М Салюк, А Юдінцева
Osiągnięcia naukowe i perspektywy: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod …, 2019
2019
Декомпресія як форма психологічної реабілітації учасників бойових дій
М Салюк, К Агішева
Osiągnięcia naukowe i perspektywy: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod …, 2019
2019
Особливості сприйняття образу ветерана ато сучасною українською молоддю
М Салюк, Ю Петренко
Osiągnięcia naukowe i perspektywy: Mater. I Międz. Konf. Nauk.-Prakt. / Pod …, 2019
2019
Особливості взяємозв’язку імпліцитних теорій інтелекту та особистості людини з її копінг-стратегіями
МА Салюк, ВО Дрозач
Соціально-гуманітарний вісник: зб. наук. пр. – Вип. 24. – Харків: СГ НТМ …, 2018
2018
Роль імпліцитних уявлень юнаків про особистість у прогнозуванні їх схильності до депресії
М Салюк, Х Тарасюк
Молодий вчений, 2018
2018
ОСОБЛИВОСТІ ПРОЯВУ ОПТИМІЗМУ В ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ У КОНТЕКСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ
M Salyuk, K Ikol
Journal of Psychology Research 24 (7), 2018
2018
Manifestations of optimism among middle-aged people in the context of psychological well-being
M Salyuk, K Ikol
Journal of Psychology Research. – Vol. 24 (7). – 2018. – P. 139-148, 139-148, 2018
2018
Роль якісної освіти у забезпеченні повноцінного функціонування особистості
М Салюк, А Фора
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Суспільна місія …, 2018
2018
Рівень розвитку емоційного інтелекту як фактор попередження схильності до віктимної поведінки підлітків
МА Салюк, АО Бучко
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 5-14, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20