Олена Гуріна, Елена Гурина, O. Gurina, O. Hurina   orcid 0000-0002-6315-6067
Олена Гуріна, Елена Гурина, O. Gurina, O. Hurina orcid 0000-0002-6315-6067
доцент, Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського
Підтверджена електронна адреса в mdu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Financial mechanism of the socio-oriented economic development of the Black Sea region
M Stehnei, I Irtysheva, O Gurina
Baltic Journal of Economic Studies 4 (4), 202-208, 2018
92018
Соціально-економічний розвиток макро-і мікро структур: соціально-інноваційний аспект
ОД Гудзинський, СМ Судомир
Вісник Харківського національного аграрного університета ім. ВВ Докучаєва, 2017
72017
Методичні підходи до оцінки ефективності регіональної соціальної політики у контексті задоволення суспільних потреб
ІО Іртищева, ОВ Гуріна, ЮА Работін
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 412-422, 2018
42018
Можливості імплементації досвіду соціального розвитку країн ЄС у вітчизняну практику
ІО Іртищева, ОВ Гуріна, ЮА Работін
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
32018
Економічні методи і засоби забезпечення стійкого розвитку еколого-економічних систем
ОВ Гуріна
Теорія та практика державного управління: зб. наук. праць 1 (32), С. 240-245, 2011
32011
Стратегічний аналіз середовища розвитку людського потенціалу Причорноморського регіону/ММ Огієнко, ОВ Гуріна
ОВ Гуріна
Економіка і суспільство.–Вип 15, 519-527, 2018
22018
Секторальний аналіз активізації регіонального економічного зростання
ОВ Гуріна, ДЄ Нікон, МС Михайлов
Інвестиції: практика та досвід, 82-88, 2018
22018
Передумови та принципи формування моделі стратегічного управління економічним розвитком регіону
ЛП Рогатіна, ОВ Гуріна, МС Михайлов
Агросвіт, 41-46, 2018
22018
Експортна орієнтація регіонів як напрям їх економічного розвитку
ОВ Гуріна
Економічна та продовольча безпека 5 (2), 16-23, 2017
22017
Методичні підходи до оцінювання процесів економічного розвитку: національні та регіональні особливості
ІО Іртищева, ОВ Гуріна, ДЄ Нікон, ОА Іщенко
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 3-7, 2018
12018
Оцінка впливу регіональної економіки на стан соціальної сфери Причорноморського регіону
ОВ Гуріна, ЄЄ Гуріна, ЮА Работін
Причорноморські економічні студії, 134-139, 2018
12018
Передумови й напрями розвитку моделі конвергентного регіонального розвитку
ОВ Гуріна
Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, Серія «Економічні науки», 247-254, 2018
12018
Теоретичні підходи до класифікації факторів розвитку людського потенціалу
ММ Огієнко, ОВ Гуріна
Інвестиції: практика та досвід, 74-78, 2018
12018
Еколого-економічне моделювання в дослідженні регіональних систем
ОВ Гуріна
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2011
12011
АНАЛІЗ СТАНУ ТА СТРУКТУРНИХ ТЕНДЕНЦІЙ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ В РЕГІОНІ ANALYSIS OF THE STATE AND STRUCTURAL TENDENCIES OF THE FORMATION OF HUMAN POTENTIAL IN THE REGION
ОВ Гуріна, ММ Огієнко
Глобальні та національні проблеми економіки, 1066-1073, 0
1*
Прогнозування основних показників діяльності страхових компаній
ОВ Гуріна, ВІ Криленко, ІО Новіков
2021
ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ
ОВ Гуріна, АІ Чернова
The 7 th International scientific and practical conference―Eurasian …, 2020
2020
Фінансова модель розвитку систем соціального захисту інклюзивного характеру
ОВ Гуріна, НО Корнєва
Ефективна економіка, 2020
2020
Методичні рекомендації до практичної підготовки здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» галузі знань: 07 Управління та адміністрування, спеціальності: 072 Фінанси …
ОВ Гуріна, ІЮ Рудь
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2020
2020
Виробнича практика з фінансів підприємства та оподаткування. Методичні рекомендації
НО Корнєва, ОВ Гуріна
МНУ імені ВО Сухомлинського, 2020
2020
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20