Follow
Yurii Khandola
Yurii Khandola
Other namesYu. Handola, Юрій Миколайович Хандола, Юрий Николаевич Хандола
State Biotechnological University (SBTU), Kharkiv, Ukraine / Державний біотехнологічний університет
Verified email at btu.kharkiv.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Математичні моделі технологічних процесів лиття” для студентів денної та заочної форм навчання напряму …
МВ Босий
КНТУ, 2016
27*2016
Курс лекцій з електроприводу сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: підруч.
ІА Гаврилюк, ЮМ Хандола
Харків: Факт 578, 2008
232008
Електропривод в АПК
ІА Гаврилюк, ЮМ Хандола
Харків: Факт, 2009
102009
Електропривод і автоматизація: навчальний посібник
ОЮ Синявський, ПІ Савченко, ВВ Савченко, ЮМ Лавриненко, ...
Видавництво ТОВ «Аграр Медіа Груп»-К, 2015
52015
Зниження втрат електричної енергії при дозуванні кормових сумішей
ЮМ Хандола, АІ Середа, МЮ Середин
Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Технічні науки. “Проблеми енергозабезпечення …, 2014
42014
ОБҐРУНТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ЕЛЕКТРОФІЗИЧНОГО МЕТОДУ ЗНИЩЕННЯ ЛІТАЮЧИХ КОМАХ
ЮМ Хандола
3
Аналіз шляхів керування енергоспоживанням електроприводів об'єктами агропромислового комплексу
МЛ Лисиченко, ЮМ Хандола, ВВ Гузенко
Науковий журнал «Інженерія природокористування», 89-93, 2021
22021
Стабілізація тиску води у сільських водопровідних мережах із застосусанням регульованого електропривода
ЮМ Хандола, ОЮ Назаренко, МЮ Середин
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2017
22017
Електропривод і автоматизація
ОЮ Синявський, ПІ Савченко, ВВ Савченко, ЮМ Лавріненко, ...
К.: Аграр Медіа Груп, 2013
22013
Методи вибору приводних електродвигунів для машин та механізмів, які працюють при випадковому навантаженні
ІП Ільїчов, ЮМ Хандола, АІ Середа, ОЮ Хандола, ЮМ Федюшко
ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2011
22011
Визначення експозиції опромінення тварин пересувними опроміню вальними установками
ІП Ільїчов, ІА Гаврилюк, ЮМ Хандола
Вісник ХНТУСГ ім.П.Василенка “Проблеми енергозабезпечення та …, 2009
2*2009
Визначення експозиції ультрафіолетового опромінення біологічних об’єктів з урахуванням їх форми. ІП Ільїчов, ІА Гаврилюк, ЮМ Хандола
ІП Ільїчов
22008
Перспективи застосування регульованого електроприводу в АПК
ЮМ Хандола, МЛ Лисиченко, АО Лісняк
ХНТУСГ, 2016
12016
Дослідження регульованих електроприводів АПК на лабораторному стенді
ЮМ Хандола, МЮ Середин, ОЮ Хандола
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету. Технічні …, 2015
12015
Комутація в ДПС електропривода грунтообробного мотоблока
ОВ Ковальов, ЮМ Хандола
ХНТУСГ, 2014
12014
Застосування у насосних установках дроселюючи елементів
АІ Середа, ЮМ Хандола
Вісник ХНТУСГ ім. П. Василенка. Технічні науки. “Проблеми енергозабезпечення …, 2014
12014
Застосування регульованих електрорприводів для пересувних ультрафіолетових опромінювальних установок
ІА Гаврилюк, ІП . Ільїчов, ЮМ Хандола, АІ Середа
Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка "Проблеми енергозабезпечення та …, 2010
12010
Використання імпульсної спектроскопії для дослідження властивостей рідких діелектриків
ЮМ Федюшко, ЮМ Хандола
Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини …, 2010
12010
Застосування регульованих електроприводів пересувних ультрафіолетових опромінювальних установок
ІА Гаврилюк, ІП Ільїчов, ЮМ Хандола, АІ Середа
Вісник ХНТУСГ імені Петра Василенка" Проблеми енергозабезпечення та …, 2010
12010
Управління енергоефективними електромеханічними перетворювачами: конспект лекцій зі спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
ЮМ Хандола, ВВ Гузенко
Харків: б. в., 2023
2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20