Світлана Миколаївна Киркач
Світлана Миколаївна Киркач
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім.С.Кузнеця, Department of Banking
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
The use of regression analysis in the financial planning of banks, mathematical formalization of the stages of financial planning in banks
OV Kuzmenko
Business Perspectives, 2014
202014
Конкретизація сутності поняття фінансового планування з позиції специфіки функціонування підприємства (банку)
СМ Киркач
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України, 51-59, 2012
112012
Фінансовий план як інструмент фінансового планування діяльності банку
СМ Киркач
Проблеми економіки, 302-308, 2014
82014
Фінансове планування діяльності банку
СМ Киркач
62014
Обґрунтування системи показників для оцінювання якості фінансового планування в банку
ОМ Колодізєв, СМ Киркач
Актуальні проблеми економіки, 195-207, 2013
32013
Забезпечення процесу реалізації фінансового планування діяльності банку
СМ Киркач
Бізнес Інформ, 345-350, 2014
22014
Ієрархія проблем ведення бізнесу в Україні
СМ Киркач, ЄМ Огородня, СН Киркач, ЕН Огородняя
12018
Фінансове планування як складова управління діяльністю банку
ОМ Колодізєв, СМ Киркач, ОН Колодизев, СН Киркач
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
12017
Обґрунтування системи показників для оцінки фінансового планування в банку
ОМ Колодізєв, СМ Киркач
12013
Методичний підхід до ідентифікації секторів підвищеної уваги в процесі фінансового планування діяльності банку
ВО Лесик, СМ Киркач
Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2012 …, 2012
12012
Особливості формування моделей ризик-контролю клієнтів з урахуванням ймовірності реалізації ними мережевих схем
ОМ Колодізєв, СМ Киркач, ЄМ Огородня
2020
Ризик-орієнтований підхід у забезпеченні протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення
ОМ Колодізєв, ВС Пономаренко, НМ Внукова, СА Ачкасова, ОВ Лебідь, ...
2019
Банківські операції: робоча програма навчальної дисципліни для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня
СМ Киркач
2019
Особливості оцінювання податкових і валютним умов ведення бізнесу в Україні
ЄМ Огородня, СМ Киркач, ЕН Огородняя, СН Киркач
2018
Алгоритм дій роботодавця під час перевірки дотримання ним вимог законодавства про працю
СМ Киркач
2018
Фінансове планування у різних галузях: сутність та оптимізація
ГР Руденко, СМ Киркач, АР Руденко, СН Киркач
2018
Використання сучасних навчальних технологій в єдиному інформаційному просторі банку: методичні рекомендації до проведення фахового тренінгу для студентів спеціальності 072 …
ОМ Колодізєв, ДД Гонтар, ВМ Григоренко, СМ Киркач, ОН Колодизев, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Проблеми фінансового планування діяльності банку та шляхи їх вирішення
КСМ Колодізєв О.М.
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Актуальні питання …, 2016
2016
Удосконалення процесу формування фінансового плану банку
СМ Киркач
Матер міжнар. наук.-практ. конф. «Ефективне управління економікою: процеси …, 2014
2014
Критерії формування системи показників оцінки фінансового планування банку
СМ Киркач
Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми та механізми …, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20