Follow
Наталія Мельничук / Melnychuk Nataliia / Наталія Шевчук
Наталія Мельничук / Melnychuk Nataliia / Наталія Шевчук
Національна академія статистики, обліку та аудиту / National Academy of Statistics, Accounting and
Verified email at nasoa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Features of remote work in Ukraine and the European Union: comparative legal aspect
O Yaroshenko, N Melnychuk, S Moroz, O Havrylova, Y Yaryhina
Hasanuddin Law Review 7 (3), 136-149, 2021
212021
Категорії" злочин" та «покарання» у філософсько-правовому вимірі: монографія
НЮ Мельничук
Львів: Льв. ДУВС, 2010
182010
Проблеми та перспективи фінансового забезпечення місцевого самоврядування в Україні
НЮ Мельничук
Экономика Крыма, 34, 2011
162011
Лідерство США в умовах глобальних трансформацій
Н Мельничук
Політичний менеджмент, 202-212, 2013
152013
Депозитна діяльність банківських установ у контексті формування їхньої ресурсної бази
НЮ Мельничук, СС Ковальчук
Університет митної справи та фінансів, 2020
132020
Державний борг України та видатки бюджету на його обслуговування
ТГ Бондарук, ОС Бондарук, НЮ Мельничук
Статистика України, 30-39, 2018
132018
Державний внутрішній фінансовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку
НЮ Мельничук
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2011
112011
Теоретичні підходи до визначення поняття системи управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування
НЮ Мельничук
Наукові праці НДФІ, 104-111, 2010
112010
Механізм управління бюджетними ресурсами: проблеми та перспективи удосконалення
ВО Шевчук, ТГ Бондарук, НЮ Мельничук
Облік і фінанси, 166-175, 2016
102016
Механізм управління формуванням та використанням фінансових ресурсів на місцевому рівні: сучасний стан та перспективи розвитку
НЮ Мельничук
Наукові праці НДФІ, 41-52, 2008
102008
Категорії «злочин» та «покарання» у співвіднесенні з поняттям «вільної волі» у контексті класичної філософської парадигми
НЮ Мельничук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ, 326-336, 2009
82009
The Public Debt of Ukraine and the Budget Expenditure for Its Service
TH Bondaruk, OS Bondaruk, NY Melnychuk
Statistics of Ukraine 80 (1), 30-39, 2018
62018
Управління формуванням та використанням фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування
НЮ Мельничук
НЮ Мельничук, 2009
62009
Problemy ta perspektyvy finansovoho zabezpechennia mistsevoho samovriaduvannia v Ukraini [Problems and prospects of financial support for local self-government in Ukraine]
NY Melnychuk
Economy of Crimea 1 (34), 78-81, 2011
52011
Дискурс злочину та покарання в контексті гуманістичної концепції людського буття доби Ренесансу
НЮ Мельничук
Наука. Релігія. Суспільство, 2008
52008
Поняття «злочин» та «покарання» у філософії Сократа
НЮ Мельничук
Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія …, 2007
52007
Iu.(2018). Biudzhetnyi menedzhment v systemi derzhavnoho rehuliuvannia: teoriia, metrolohiia, praktyka [Budget management in the system of state regulation: theory, metrology …
N Melnychuk
Thesis: 08.00. 08). Chernihiv. Available at: http://ir. stu. cn. ua/handl e …, 0
5
Instability and its government regulation
T Bondaruk, N Melnychuk, I Bondaruk
Baltic Journal of Economic Studies 4 (2), 32-39, 2018
42018
Еволюція категорій правопорушення та адміністративна відповідальність
НЮ Мельничук, М Сьома
Наукові записки Львівського університету бізнесу та права, 60-64, 2014
42014
Підходи до оцінки рівня креативності регіонів як важливого чинника їхньої конкурентоспроможності
Т Кваша, Н Мельничук
ТНЕУ, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20