Тетяна Груздова
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. ред
ВМ Геєць
ВМ Гейця та ін, 2015
500*2015
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та можливості: наук. доповідь/наук. ред
ВМ Геєць, ТО Осташко
Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2016
101*2016
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки: науково-аналітична доповідь/НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув
ЛВ Дейнеко, ВВ Зимовець, НМ Шелудько
НАН України, 2018
36*2018
національна доповідь/за заг. ред. ВМ Гейця та ін
І Україна
К.: НАН України, 2015
362015
стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів: монографія/за ред. д-ра екон. наук проф
Р інноваційні системи України
ЛІ Федулової, 567, 2013
352013
Поняття та оцінка нематеріальних активів (об'єктів інтелектуальної власності)
ТВ Груздова
Український соціум, 99-112, 2011
102011
наукова доповідь/за ред. д-ра екон. наук, проф
І високих технологій в економіку України
ІЮ Єгорова, д-ра екон. наук ІВ Одотюка, д-ра екон. наук ОБ Саліхової, 2016
9*2016
Перспективи розвитку сфери фармацевтики та біотехнологій із приєднанням України до угоди про асоціацію з Європейським Союзом
ТВ Груздова, ТМ Юхновська
Український соціум, 63-77, 2014
62014
Стратегічні напрями розвитку біотехнологічної сфери деяких країн світу: орієнтири для України
ТМ Юхновська, ТВ Груздова
Український соціум, 50-64, 2015
32015
Комерціалізація результатів інтелелктуальної діяльності на провідних підприємствах фармацевтичної галузі
ТВ Груздова
Проблеми науки, 4-5, 2014
3*2014
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ТВ Груздова
Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально …, 2016
12016
Постановка на баланс объектов права интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятий Украины
ТВ Груздова
Экономика и прогнозирование 12 (3), 137-148, 2014
12014
Проблеми комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та їх вплив на інноваційний розвиток промислових підприємств
ТВ Груздова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 59-62, 2013
12013
Стан розвитку охорони інтелектуальної власності як складової науково-технологічного потенціалу сфери охорони здоров'я України
ЛІ Федулова, ТВ Груздова, СВ Палиця
Український соціум, 99-116, 2013
12013
Стан та проблеми розвитку інтелектуального потенціалу регіонів в сучасних умовах
ТВ Груздова
12011
Адаптація міжнародних індикаторів публічних послуг у системі охорони здоров’я України: проблеми та перспективи
ТВ Груздова
Наука, технології, інновації, 2019
2019
Индикаторы эффективности использования электронных систем в сфере охраны здравоохранения стран ЕС
ГТ В.
Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально …, 2019
2019
Роль фармацевтичного сектору у контексті розвитку «розумної спеціалізації»
ГТ В.
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, 51-52, 2019
2019
ІНДИКАТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИФРОВИХ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КРАЇН ЄС
ГТ В.
Глобальні економічні викликита можливості у цифрову епоху 2, 45, 2019
2019
Адаптація міжнародних індикаторів публічних послуг у системі охорони здоров'я України
Г Татьяна
Наука технології інновації, 47-52, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20