Підписатись
Тетяна Груздова
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційна Україна 2020: національна доповідь/за заг. ред
ВМ Геєць
ВМ Гейця та ін, 2015
831*2015
Імплементація Угоди про асоціацію між Україною та ЄС: економічні виклики та можливості: наук. доповідь/наук. ред
ВМ Геєць, ТО Осташко
Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2016
131*2016
Розвиток промисловості для забезпечення зростання та оновлення української економіки
ЛВ Дейнеко
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2018
62*2018
стан формування та розвитку в умовах інтеграційних процесів: монографія/за ред. д-ра екон. наук, проф. ЛІ Федулової
Р інноваційні системи України
К.: ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України».–2013.–724 с, 2013
542013
наукова доповідь/[за ред. ІЮ Єгорова, ІВ Одотюка, ОБ Саліхової]
І високих технологій в економіку України
К.: НАН України, ДУ «Інститут екон. та прогнозув. НАН України, 2016
13*2016
Поняття та оцінка нематеріальних активів (об'єктів інтелектуальної власності)
ТВ Груздова
Український соціум, 99-112, 2011
132011
Перспективи розвитку сфери фармацевтики та біотехнологій із приєднанням України до угоди про асоціацію з Європейським Союзом
ТВ Груздова, ТМ Юхновська
Український соціум, 63-77, 2014
122014
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКРАИНЫ И РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
ТВ Груздова
Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально …, 2016
62016
Стратегічні напрями розвитку біотехнологічної сфери деяких країн світу: орієнтири для України
ТМ Юхновська, ТВ Груздова
Український соціум, 50-64, 2015
42015
Формування" розумної спеціалізації" в економіці України: колективна монографія
І Єгоров, О Саліхова, С Сіденко, Ю Бажал, О Бойко, І Шовкун, ...
22020
Комерціалізація результатів інтелелктуальної діяльності на провідних підприємствах фармацевтичної галузі
ТВ Груздова
Проблеми науки, 4-5, 2014
2*2014
Проблеми комерціалізації результатів науково-технічної діяльності та їх вплив на інноваційний розвиток промислових підприємств
ТВ Груздова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 59-62, 2013
22013
Постановка на баланс объектов права интеллектуальной собственности в составе нематериальных активов предприятий Украины
ТВ Груздова
Экономика и прогнозирование 12 (3), 137-148, 2014
12014
Стан розвитку охорони інтелектуальної власності як складової науково-технологічного потенціалу сфери охорони здоров'я України
ЛІ Федулова, ТВ Груздова, СВ Палиця
Український соціум, 99-116, 2013
12013
Стан та проблеми розвитку інтелектуального потенціалу регіонів в сучасних умовах
ТВ Груздова
№ 9, 16-23, 2011
12011
Оцінка інноваційного розвитку та структурні трансформації в економіці України: колективна монографія
І Єгоров, Ю Бажал, Ю Кіндзерський, С Сіденко, О Бойко, І Шовкун, ...
ДУ" Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2023
2023
Индикаторы эффективности использования электронных систем в сфере охраны здравоохранения стран ЕС
ГТ В.
Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально …, 2019
2019
Роль фармацевтичного сектору у контексті розвитку «розумної спеціалізації»
ГТ В.
Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні, 51-52, 2019
2019
ІНДИКАТОРИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦИФРОВИХ ПУБЛІЧНИХ ПОСЛУГ У СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я КРАЇН ЄС
ГТ В.
Глобальні економічні викликита можливості у цифрову епоху 2, 45, 2019
2019
Адаптація міжнародних індикаторів публічних послуг у системі охорони здоров'я України
Г Татьяна
Наука технології інновації, 47-52, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20