ЕН Коренєв E.Koreniev
ЕН Коренєв E.Koreniev
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University СНУ ім. В.Даля
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Корпорації: управління та культура: монографія
АЕ Воронкова, ММ Баб’як, ЕН Коренєв, ІВ Мажура
Дрогобич: Вимір, 119-172, 2006
912006
Діагностика стану підприємства: теорія і практика: монографія
АЕ Воронкова
Х.: ІНЖЕК 520, 2008
892008
Основи корпоративного управління
ГВ Козаченко, АЕ Воронкова, ЕН Коренєв
Луганськ: Вид-во СНУ, 2001
332001
Система факторов, определяющих состояние корпоративного управления в акционерном обществе
АЭ Воронкова, ЭН Коренев
Актуальні проблеми економіки, 33, 2004
252004
Конкурентоспроможність підприємства: механізм управління та діагностика
АЕ Воронкова
Інститут економіки промисловості НАН України, 2009
232009
Основы корпоративного управления: Учеб. пособие
ГВ Козаченко, АЕ Воронкова, ЕН Коренев
Луганск: Изд-во ВНУ, 233, 2001
212001
Corporations: governance and culture
AE Voronkova, MM Bab’iak, E Koreniev
Monograph./AE Voronkova, N. Babak. M. Korenev EN, MAGURA IV–Drohobych: Vimr, 2006
162006
Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств в умовах економіки знань
АЕ Воронкова
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 145, 2010
122010
Corporations: management and culture
AE Voronkova, MM Bab'iak, E Koreniev
Drogobich: Vimir, 2006
102006
Corporations: Management and Culture. Monography
AE Voronkova, MM Babiak, YN Koreniev, IV Mazhura
Drogobych." Vymir".–376 p, 2006
72006
Финансовая и административная культуры предприятия как отражение контрактационных и иерархических институтов общества
ЭН Коренев, ПВ Кривуля
Вісник СНУ ім. В. Даля, 122, 2008
62008
Баб’як ММ, Коренєв ЕН, Мажура IВ Корпорацiї: управлiння та культура.
АЕ Воронкова
52006
Розвиток принципів корпоративного управління на українських підприємствах
ЕН Коренев
Регіональні перспективи, 9-10, 2000
52000
Субконтрактинг як стратегічний напрям розвитку взаємодії торгово-промислових палат та вітчизняних підприємств-виробників
ЕН Коренєв, ЭН Коренев, ГМ Болдир, ГН Болдырь
Економіка. Менеджмент. Підприємництво.–Луганськ, 2, 2010
42010
Вплив інвестиційної культури на формування ділової репутації підприємства
ЕН Коренєв
Інститут економіки промисловості НАН України, 2007
42007
Corporate Social Responsibility: Wirtschaftsmodelle, Moral, Erfolg, Nachhaltigkeit
A Krylov
32013
На шляху до корпоративної стійкості: діалектика категорій соціалізації підприємства
ЕН Коренєв
Часопис економічних реформ, 7, 2012
32012
Korporatsii: upravlinnia i kul'tura: monohrafiia
AE Voronkova, MM Babiak, EN Koreniev, IV Mazhura
Corporation: Management and Culture: Monograph] Drohobych: Vymir, 2006
32006
ypravlinna ta kyltyra. monogr./AE Voronkova, MM Babak, E
VAE Korporacii
Korenev ta in.[za red. AE Voronkovoi]–Drogobuh: Vumir, 2006
32006
Корпоративне управління та культура
АЕ Воронкова, ММ Баб’як, ЕН Коренєв
Дрогобич: Вимір, 2006
32006
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20