Микола Стадник
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Новий Трудовий кодекс України: проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання
МП Стадник
Правова держава: Щорічник наукових праць, 2010
122010
Проект Трудового кодексу України: щодо деяких повноважень профспілок у сфері захисту прав працівників
МП Стадник
Часопис Київського університету права, 181-184, 2012
42012
Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України
МП Стадник
Держава і право, 2010
42010
Становлення публічної політики в Україні
М Стадник, Микола
Ефективність державного управління, 28-34, 2014
32014
Проблеми толерантності до внутрішньо переміщених осіб в Україні
М Стадник
Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Міжнародна науково …, 2015
2*2015
Лінійний періодичний випадковий процес як математична модель усталеного зорового викликаного потенціалу
МЄ Фриз, МА Стадник
Моделювання та інформаційні технології, 36-43, 2014
22014
Статистичний аналіз зорових викликаних потенціалів стійкого стану
М Стадник
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
22012
Оцінювання інформативних параметрів усталених зорових викликаних потенціалів з використанням їх розкладів за базисами дискретних ортогональних поліномів
МА Стадник
Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки, 2016
12016
Формування лідерських якостей у працівників органів державної влади та місцевого самоврядування
ММ Стадник, ОА Александров
ББК 65.050. 2 B 43, 2015
12015
Ірраціональне в православній традиції
ММ Стадник
Софія, 39-43, 2014
12014
Математична модель двоканального усталеного зорового викликаного потенціалу в задачах розробки інформаційних технологій офтальмодіагностики
МЄ Фриз, МА Стадник
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 126-132, 2014
12014
Сравнительный анализ комбайнов для выемки тонких пластов с вынесенной и встроенной системами перемещения
ВП Кондрахин, НИ Стадник, ВП Кондрахін, МІ Стадник
ДонНТУ, 2012
12012
Анализ компановочных схем комбайнов для выемки тонких пластов по массогабаритным критериям
ВП Кондрахин, НИ Стадник, ВП Кондрахін, МІ Стадник
ДонНТУ, 2011
12011
ТРАНСФОРМАЦІЯ СТАВЛЕННЯ ХРИСТИЯНСТВА ДО НАУКИ: РЕЛІГІЄЗНАВЧО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ
ММ СТАДНИК
Т. Шевченка–К, 2007
12007
Коадаптація науки і релігії сучасною православною церквою
ММ Стадник
Наука. Релігія. Суспільство.–Донецьк: Наука і освіта, 2001
12001
Протестантизм: сучасне розуміння історичних наукових відкриттів
ММ Стадник
Наука. Релігія. Суспільство.–Донецьк: Наука і освіта, 2001
12001
Оцінка інформативних параметрів на основі аналізу усталених зорових викликаних потенціалів як одна з ключовх функцій інформаційної технології офтальмодіагностики
М Стадник
Матеріали Ⅳ Міжнародної науково-технічної конференції „Теоретичні та …, 2019
2019
Методичні вказівки до виконаня практичних робіт з дисципліни «Історія науки і техніки» для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 125–«Кібербезпека»
ГВ Шимчук, ОВ Маєвський, ОБ Назаревич
2016
Відгук офіційного опонента, доктора філософських наук, професора Стадника Миколи Миколайовича на дисертаційне дослідження Петришин Неоніли Євгенієвни" Інтерпретація екологічних …
ММ Стадник
ЖДУ імені Івана Франка, 2016
2016
Конспект лекцій з дисципліни «Грід-системи та технології хмарних обчислень» для студентів освітніх рівнів «спеціаліст»,«магістр» 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»
ГВ Шимчук, ОВ Маєвський, ОБ Назаревич, МА Стадник
ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20