Follow
Світлана Кожушко
Світлана Кожушко
професор, Університет Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика обучения английскому языку для делового общения: Учебное пособие
ОБ Тарнопольский, СП Кожушко
К.: Ленвит 192, 192, 2004
4812004
Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Вінниця: Нова книга 288, 2008
1342008
Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах: монография
ОБ Тарнопольский, ВЕ Момот, СП Кожушко
Днепропетровск: ДУЕП, 2008
312008
Взаємодія як філософське й психологічне поняття
С Кожушко
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 2013
222013
Гейміфікація в навчанні іноземних мов у вищій школі
ОБ Тарнопольський, CП Кожушко, МР Кабанова
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 15-22, 2018
182018
Принципи навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів економічного профілю
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мови у вищих навчальних …, 2003
182003
Writing Academically: A Coursebook for Teaching Academic Writing in English to Students of Linguistic Tertiary Educational Institutions: Посібник
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко, МВ Рудакова
К.: Фірма “Інкос, 2006
172006
Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі
С Кожушко
Молодь і ринок, 65-71, 2014
142014
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії: дис.… д-ра пед. наук; спец.: 13.00. 04–Теорія і методика …
СП Кожушко
Запоріжжя: КПУ, 2014
132014
Професійна взаємодія та її характеристики
СП Кожушко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 247-252, 2013
122013
Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії
СП Кожушко
Педагогічний процес: теорія і практика, 50-56, 2014
112014
Методика навчання студентів письма англійською мовою
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Вінниця: Нова книга, 2008
112008
Навчання ділової англійської мови та вища освіта в Україні
Б Холод, О Тарнопольський, С Кожушко
Вища школа 4, 46-51, 2006
112006
Сільський зелений туризм як основний інструмент створення успішного українського туристичного села
ВА Язіна, ВО Ткач, СП Кожушко
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2023
102023
Сутність та структура феномену компетентність майбутнього фахівця у здійсненні професійної взаємодії
СП Кожушко
Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування …, 2014
102014
Ділові проекти (Business Projects). Підручник ділової англійської мови.: Підручник для ВНЗ
ОБ Тарнопольский, СП Кожушко
Нова Книга, 2007
102007
Ділові проекти
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Вінниця: Нова книга 88, 5, 2007
82007
Концепція підручника для навчання ділової англійської мови
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Іноземні мови, 3-7, 2002
82002
Writing Academically (Писати академічно): Посібник для навчання академічного письма англійською мовою студентів вищих мовних навчальних закладів
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко, МВ Рудакова
К.: Фірма «ІНКОС, 2006
72006
Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії
СП Кожушко
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія …, 2017
62017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20