Follow
Світлана Кожушко
Світлана Кожушко
професор, Університет Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика обучения английскому языку для делового общения: Учебное пособие
ОБ Тарнопольский, СП Кожушко
К.: Ленвит 192, 192, 2004
4612004
Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Вінниця: Нова книга 288, 2008
1242008
Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах: монография
ОБ Тарнопольский, ВЕ Момот, СП Кожушко
Днепропетровск: ДУЕП, 2008
302008
Взаємодія як філософське й психологічне поняття
С Кожушко
Освіта регіону: політологія, психологія, комунікації, 2013
172013
Writing Academically: A Coursebook for Teaching Academic Writing in English to Students of Linguistic Tertiary Educational Institutions: Посібник
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко, МВ Рудакова
К.: Фірма “Інкос, 2006
172006
Принципи навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів економічного профілю
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих …, 2003
172003
Гейміфікація в навчанні іноземних мов у вищій школі
ОБ Тарнопольський, CП Кожушко, МР Кабанова
Науково-методичний журнал" Іноземні мови", 15-22, 2018
122018
Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі
С Кожушко
Молодь і ринок, 65-71, 2014
122014
Професійна взаємодія та її характеристики
СП Кожушко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 247-252, 2013
112013
Методика навчання студентів письма англійською мовою
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Вінниця: Нова книга, 2008
112008
Навчання ділової англійської мови та вища освіта в Україні
Б Холод, О Тарнопольський, С Кожушко
Вища школа 4, 46-51, 2006
112006
Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії: дис.… д-ра пед. наук; спец.: 13.00. 04–Теорія і методика …
СП Кожушко
Запоріжжя: КПУ, 2014
102014
Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії
СП Кожушко
Педагогічний процес: теорія і практика, 50-56, 2014
102014
Ділові проекти (Business Projects). Підручник ділової англійської мови.: Підручник для ВНЗ
ОБ Тарнопольский, СП Кожушко
Нова Книга, 2007
102007
Сільський зелений туризм як основний інструмент створення успішного українського туристичного села
ВА Язіна, ВО Ткач, СП Кожушко
Причорноморські економічні студії, 37-41, 2018
92018
Ділові проекти
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Підручник для студентів вищіх навчальних закладів економічного профілю …, 2007
82007
Сутність та структура феномену «компетентність майбутнього фахівця у здійсненні професійної взаємодії»
СП Кожушко
НУБіП України, 2014
72014
Концепція підручника для навчання ділової англійської мови
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Іноземні мови, 3-7, 2002
72002
Інтерактивні технології навчання у підготовці майбутніх фахівців туристичної галузі до професійної взаємодії.
СП Кожушко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
62017
Соціальний інтелект як інтегральна властивість, що забезпечує ефективність професійної взаємодії майбутніх фахівців комерційної діяльності
СП Кожушко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
62013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20