Світлана Кожушко
Світлана Кожушко
професор, Університет Альфреда Нобеля
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методика обучения английскому языку для делового общения: Учебное пособие
ОБ Тарнопольский, СП Кожушко
К.: Ленвит 192, 1, 2004
3932004
Методика навчання студентів вищих навчальних закладів письма англійською мовою
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Вінниця: Нова книга 288, 2008
842008
Методика англоязычного погружения в обучении английскому языку и специальным дисциплинам в экономических вузах: монография
ОБ Тарнопольский, ВЕ Момот, СП Кожушко
Днепропетровск: ДУЕП, 2008
252008
Взаємодія як філософське й психологічне поняття/Світлана Кожушко
С Кожушко
Український науковий журнал “Освіта регіону, 261, 2013
132013
Writing Academically: A Coursebook for Teaching Academic Writing in English to Students of Linguistic Tertiary Educational Institutions: Посібник
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко, МВ Рудакова
К.: Фірма “Інкос, 2006
122006
Ділові проекти (Business Projects). Підручник ділової англійської мови.: Підручник для ВНЗ
ОБ Тарнопольский, СП Кожушко
Нова Книга, 2007
112007
Підготовка майбутніх фахівців з комерційної діяльності до професійної взаємодії
СП Кожушко
Педагогічний процес: теорія і практика, 50-56, 2014
92014
Навчання ділової англійської мови та вища освіта в Україні
Б Холод, О Тарнопольський, С Кожушко
Вища школа 4, 46-51, 2006
92006
Принципи навчання ділової англійської мови студентів вищих навчальних закладів економічного профілю
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Лінгвометодичні концепції викладання іноземних мов у немовних вищих …, 2003
82003
Стратегії колаборативного навчання у вищому навчальному закладі
С Кожушко
Молодь і ринок, 65-71, 2014
72014
Концепція підручника для навчання ділової англійської мови
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Іноземні мови, 3-7, 2002
72002
Дидактичні ігри як засіб підготовки майбутніх фахівців комерційної діяльності до професійної взаємодії
СП Кожушко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
62013
Соціальний інтелект як інтегральна властивість, що забезпечує ефективність професійної взаємодії майбутніх фахівців комерційної діяльності
СП Кожушко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
52013
Професійна взаємодія та її характеристики
СП Кожушко
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 247-252, 2013
52013
Методика навчання студентів письма англійською мовою
ОБ Тарнопольський, СП Кожушко
Вінниця: Нова книга, 2008
52008
Інтерактивні технології навчання в підготовці майбутніх фахівців до професійної взаємодії
СП Кожушко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
42013
Інтерактивні технології навчання в підготовці майбутніх фахівців до професійної взаємодії
СП Кожушко
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
42013
Компетентнісний підхід як методологія професійної підготовки майбутніх фахівців комерційної діяльності до професійної взаємодії
СП Кожушко
Науковий вісник Донбасу, 2011
42011
Ділові проекти (Business projects)
ОБ Тарнопольский, СП Кожушко
ОБ Тарнопольский–Киів: Нова Книга, 2007
42007
Особливості сучасної методики викладання англійської мови професійного спрямування у немовних вищих навчальних закладах
ОО Зеліковська, ОІ Степаненко
Професійна освіта: проблеми і перспективи, 130-133, 2014
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20