Підписатись
Юлія Бохонкова
Юлія Бохонкова
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University; СНУ ім. В. Даля; завідувач кафедри психології та
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Можливості корекції особистісних чинників соціально-психологічної адаптації
Ю Бохонкова
Соціальна психологія 2 (10), 43-58, 2005
532005
Особистісні чинники соціально-психологічної адаптації першокурсників до умов вищих навчальних закладів
ЮО Бохонкова
Бохонкова Юлія Олександрівна, 2005
462005
Соціально-психологічна адаптація першокурсників до умов вищих навчальних закладів: монографія
ЮО Бохонкова
В. Даля. Луганськ 199, 2011
362011
Механізми психологічного самозахисту підлітків
ТМ Кирпенко, ЮО Бохонкова
СНУ ім. В. Даля, 2017
262017
Психологічні основи випереджальної стратегії поведінки особистості: монографія
ЮО Бохонкова
Луганськ: Вид-во «Ноулидж, 2012
172012
Социально-психологическая адаптация студенчества в условиях вуза
ЮО Бохонкова
Теоретичні і прикладні проблеми психології 2 (7), 138-149, 2004
152004
Системність та синергетизм як основа реалізації випереджальних стратегій поведінки особистості в умовах трансформаційних змін сучасного соціуму
ЮО Бохонкова
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 104-111, 2015
132015
Психологічні особливості сприйняття підлітком стресової ситуації та адаптація до неї
Ю Бохонкова
132011
Психологія випереджальної стратегії поведінки особистості в ситуації життєвих змін
ЮО Бохонкова
НАПН України, Ін-т психології ім. ГС Костюка. Київ. 2013. 40 c, 2013
122013
Психологічні умови професійного самовизначення старшокласників на сучасному етапі розвитку суспільства
ЮО Бохонкова
Актуальні проблеми психології, 14-21, 2015
112015
Деякі методологічні аспекти аналізу закономірностей адаптації студентів-першокурсників до умов навчальних закладів
Ю Бохонкова
Освіта на Ліганщині, 15-18, 2006
102006
Соціально-психологічні особливості впливу соціальних мереж на особистісний розвиток у студентському віці
ЮО Бохонкова, ЮА Хунов, ЮВ Сербін
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 53-59, 2018
92018
Психологія випереджальної стратегії особистості в ситуації життєвих змін: дис.… д. психол. наук: 19.00. 05/Юлія Олександрівна Бохонкова
ЮО Бохонкова
К, 2013
82013
Психологічний аналіз різновидів ситуацій життєвих змін у зв’язку зі ступенем їх впливу на діяльність людини
ЮО Бохонкова
Актуальні проблеми психології: зб. наук. праць Інституту психології ім. ГС …, 0
8
Психологічні особливості прояву адаптаційних ресурсів особистості під впливом самооцінки
ЮО Бохонкова
Актуальні проблеми психології, 11-18, 2014
52014
Вікові та психологічні особливості міжособистісного спілкування юнаків
Ю Бохонкова
Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія, 20-25, 2014
52014
Вплив соціокультурного середовища на формування випереджальної стратегії поведінки особистості
ЮО Бохонкова
Збірник наукових праць Інституту психології iмені ГС Костюка Національної …, 2012
42012
Психологічні умови формування адаптивних можливостей студентів вищих навальних закладів гуманітарного профілю
НЄ Завацька, ЮВ Сербін, ЮО Бохонкова, НЕ Завацкая, ЮВ Сербин, ...
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017
32017
Психологічні особливості прояву випереджальної стратегії поведінки особистості
ЮО Бохонкова
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Педагогіка та …, 2015
32015
Дослідження гендерних особливостей формування життєвих сценаріїв особистості в юнацькому віці
ТС Камбалова
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 129-137, 2013
32013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20