Шершун Микола Харитонович
Шершун Микола Харитонович
Інститут агроекології і природокористуання НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене agroeco.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Збалансований розвиток лісового сектору економіки в контексті європейської інтеграції України:[монографія]
ОІ Дребот, МХ Шершун, ОІ Шкуратов
К.: Аграрна наука, 2014
162014
Земля як природний ресурс–найважливіший об’єкт у виробництві сільськогосподарської і лісогосподарської продукції
ОІ Фурдичко, МХ Шершун
Вісник аграрної науки, 5-9, 2011
92011
Ліс як фактор збереження екосистем гірських регіонів Європи
МХ Шершун
Сталий розвиток Карпат та інших гірських регіонів Європи. Міжнародна …, 2010
92010
Еколого-економічні особливості розвитку біоенергетики в зоні Полісся
МХ Шершун, ОІ Дребот, ВВ Коніщук
Економіка АПК, 19-23, 2012
82012
Реформування системи лісового господарства України у контексті європейської перспективи розвитку
МХ Шершун
К.: ДАІ, 2012
82012
Екологічні проблеми природокористування в аграрному секторі економіки
МХ Шершун
Агроекологічний журнал, 13-16, 2009
72009
Розвиток екологічного законодавства України в контексті правової системи Європейського союзу
МX Шершун
Зелені Карпати, 28-30, 2009
72009
Аналіз діяльності лісогосподарських підприємств та ефективність використання лісоресурсного потенціалу в умовах розвитку економічної кризи
МХ Шершун
Режим доступу: http://econjournal. vsau. org/files/pdfa/813. pdf, 2012
62012
Реформування лісового господарства в контексті проведення земельної реформи в Україні
МХ Шершун
Економіка АПК, 7-13, 2011
52011
Напрями реформування організаційно-економічної структури управління лісовим господарством
МХ Шершун
Збалансоване природокористування, 5-12, 2013
42013
Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств лісового господарства України
М Шершун
Економічний аналіз, 141-144, 2012
42012
Методика формування економiчного механiзму екобезпечного сiльськогосподарського землекористування: iн
ОI Фурдичко, ОI Шкуратов, МХ Шершун
К.: ДІА 28, 2012
42012
Реформування у галузі лісового господарства в контексті проведення економічних реформ в Україні
М Шершун
Економіст, 9-11, 2011
32011
Визначальні властивості сучасних матеріалів для виготовлення жіночих суконь з декоруванням
МІ Шершун, НВ Білей-Рубан
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
22018
Характеристика критеріїв та індикаторів збалансо-ваного ведення лісового господарства України у структурі країн центрально-європейського регіону
МХ Шершун
Науковий вісник НЛТУ України 22 (13), 2012
22012
Маркетинг збалансованого розвитку як інст-румент раціонального використання природ-них ресурсів України
МХ Шершун, ТМ Микитин
Збалансоване природокористування. Науково-практичний журнал, 10-13, 2017
12017
Особливості реформування лісового господарства України в умовах переходу до сталого розвитку
МХ Шершун
Агроекологічний журнал, 13-18, 2012
12012
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ
МХ Шершун
Затверджено вченою радою університету (Протокол № 3 від 17.04. 2012 р.), 122, 2012
12012
Стан та перспективи впровадження комплексу управлінських рішень у системі структурно-функціональної організації лісоаграрних ландшафтів
МХ Шершун
Науковий вісник НЛТУ України 22 (3), 2012
12012
Ефективність функціонування лісогосподарських підприємств в умовах ринкової економіки
МХ Шершун
Економіка природокористування і охорони довкілля, 2012
12012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20