Oleksandr Stasenko
Oleksandr Stasenko
викладач кафедри вищої математики, Харківський національний університет будівництва та архітектури
Подтвержден адрес электронной почты в домене kstuca.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Економіко-математичні методи та моделі (Оптимізаційні методи та моделі). Тексти лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова …
ОМ Стасенко.
Харків, ХНУБА. - 119 с., 2018
2*2018
Економетрія в прикладах і задачах
ОО Аршава, ЄВ Поклонський, ОМ Стасенко, АП Харченко, ...
Навчально-методичний посібник. - Харків, ХНУБА. - 96 с., 2015
2*2015
Педагогические условия совершенствования профессиональной подготовки студентов технических специальностей в системе открытого образования в курсе «Высшая математика»
СО Миколайович, БО Вікторівна
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальна освіта …, 2013
2*2013
Роль студентського самоврядування санітарно-технічного факультету в виховному процесі у Харківському національному університеті будівництва та архітектури.
ОМ Стасенко
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти …, 2012
1*2012
Теорія соціального міфу Ж. Сореля: ідея vs ідеологія
ОМ Стасенко, НП Москальова
Гуманітарний часопис - збірник наукових праць, 52 - 59, 2018
2018
Науково-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу в технічному університеті
СО Даньшева, ЮВ Журавльов, ОМ Стасенко, ДЛ Череднік, ВВ Шилін, ...
Варшава: «Diamont trading tour», 2018 – 132 с., 2018
2018
Національно-патріотичне виховання у сучасних умовах: досвід санітарно-технічного факультету.
ОМ Стасенко, ШВ Володимирович
Науково інформа-ційний журнал «Новий колегіум» №3 2017(89) 3 (89), 51 - 56, 2017
2017
Національно-практичне виховання у сучасних умовах. Досвід санітарно-технічного факультету ХНУБА
ОМ Стасенко, ВВ Шилін
Збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Національна …, 2017
2017
Тексти лекцій. Вища математика для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
ОМ Стасенко.
Харків, ХНУБА. - 300 с., 2017
2017
Прикладні задачі з вищої математики
ОМС А.П.Харченко, Є.В.Поклонський, О.О.Аршава, Р.В.Посилаєва
Навчально-методичний посібник. - Харків, ХНУБА. - 72 с., 2017
2017
Приклади і задачі з курсу «Вища математика». Частина 1.
РВП О.О.Аршава, А.П.Харченко, Є.В.Поклонський, М.І.Несвіт, Л.І.Щелкунова, О ...
Навчально-методичний посібник. - Харків, ХНУБА. - 120 с., 2017
2017
Національний суверенітет: український вимір в контексті світової політичної думки
ОВ Воронянський, СЄ Євсєєв, ЮВ Журавльов, ЮВ Зайончковський, ...
ХНТУСГ, 2017
2017
Тексти лекцій з курсу «Математика для економістів (вища математика)» для студентів спеціальності 051 «Економіка»
ОМ Стасенко.
Харків, ХНУБА. - 185 с., 2016
2016
Тексти лекцій з курсу «Математика для економістів (теорія ймовірності і математична статистика)» для студентів спеціальності 051 «Економіка»
ОМ Стасенко.
Харків, ХНУБА. - 90 с., 2016
2016
Методичні вказівки та завдання до виконання модуля «Кратні та криволінійні інтеграли. Теорія поля»
ОМС М.І. Несвіт, Є.В. Поклонський
Навчально-методичний посібник. - Харків, ХНУБА. - 55 с., 2016
2016
Аксіологічні аспекти сучасного виховного процесу (Досвід санітарно-технічного факультету ХНУБА)
ОМ Стасенко, ВВ Шилін
Матеріали науково-практичної конференції «Європейські та традиційні …, 2012
2012
Деякі аспекти економетрії
ЩЛІ Аршава О.О., Поклонський Є.В., Стасенко О.М., Харченко А.П.
Навчально-методичний посібник. - Харків, ХНУБА. - 65 с., 2012
2012
Виховна діяльність – пріоритетний напрямок роботи педагогічного колективу санітарно-технічного факультету
ОМ Стасенко, ВВ Шилін
Виховна робота у ХНУБА: єдність мети та різноманіття засобів. Науково …, 2011
2011
Прикладні задачі з вищої математики
ОМС О.О. Аршава, Н.Ю. Іохвидович, А.П. Харченко, Є.В. Поклонський, Р.В ...
Навчально-методичний посібник, 2011
2011
Економіко-математичне моделювання
ОМС А.П. Харченко, Є.В. Поклонський, Л.І. Щелкунова
Навчально-методичний посібник, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20