Oleksandr Stasenko
Oleksandr Stasenko
викладач кафедри вищої математики, Харківський національний університет будівництва та архітектури
Підтверджена електронна адреса в kstuca.kharkov.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Педагогические условия совершенствования профессиональной подготовки студентов технических специальностей в системе открытого образования в курсе «Высшая математика»
ОМ Стасенко, ОВ Бабаєва
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Фундаментальна освіта …, 2013
10*2013
Економіко-математичні методи та моделі (Оптимізаційні методи та моделі). Тексти лекцій для студентів спеціальності 051 «Економіка» та 076 «Підприємництво, торгівля та біржова …
ОМ Стасенко.
Харків, ХНУБА. - 119 с., 2018
3*2018
Економетрія в прикладах і задачах
ОО Аршава, ЄВ Поклонський, ОМ Стасенко, АП Харченко, ...
Навчально-методичний посібник. - Харків, ХНУБА. - 96 с., 2015
2*2015
Роль студентського самоврядування санітарно-технічного факультету в виховному процесі у Харківському національному університеті будівництва та архітектури.
ОМ Стасенко
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти …, 2012
1*2012
Застосування лінійних рівнянь для оптимального вибору матеріалів при прокладанні трубопроводів
О Стасенко, Р Посилаєва
Тези доповідей 75-ої науково-технічної конференції Харківсь-кого …, 2020
2020
Ефект гігантського магнітоопору в сандвічах
Л Дехтярук, Ю Шкурдода, А Харченко, О Стасенко
Тези доповідей 75-ої науково-технічної конференції Харківсь-кого …, 2020
2020
Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Высшая математика» для иностранных студентов специальности 191 «Архитектура и градостроительство»
ОМ Стасенко
Методические указания. – Харьков: ХНУСА, 2020. - 60 с., 2020
2020
Духовно-моральне виховання в системі виховної діяльності санітарно-технічного факультету Харківського національного університету будівництва та архітектури.
ОМ Стасенко, ВВ Шилін
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Духовність як складова …, 2019
2019
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Економіко-математичні методи та моделі (економетрика)» для студентів заочної форми здобуття освіти для …
ОМ Стасенко
Методичні вказівки. – Харків: ХНУБА, 2019. - 37 с., 2019
2019
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Вища математика» для студентів заочної форми здобуття освіти для спеціальності 192, 133, 144, 194. Змістовий …
ОМ Стасенко
Методичні вказівки. – Харків: ХНУБА, 2019. - 60 с., 2019
2019
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Вища математика» для студентів заочної форми здобуття освіти для спеціальності 192, 133, 144, 194. Змістовий …
ОМ Стасенко
Методичні вказівки. – Харків: ХНУБА, 2019. - 60 с., 2019
2019
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Економіко-математичні методи та моделі(оптимізаційні методи та моделі)» для студентів спеціальності 051 «Економіка» та 076 …
ОМ Стасенко
Методичні вказівки. – Харків: ХНУБА, 2018. - 54 с., 2018
2018
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Економіко-математичні методи та моделі(оптимізаційні методи та моделі)» для студентів спеціальностей 051 «Економіка» та 076 …
ОМ Стасенко
Методичні вказівки. – Харків: ХНУБА, 2018. - 88 с., 2018
2018
Теорія соціального міфу Ж. Сореля: ідея vs ідеологія
ОМ Стасенко, НП Москальова
Гуманітарний часопис - збірник наукових праць, 52 - 59, 2018
2018
Науково-методичне забезпечення сучасного освітнього процесу в технічному університеті
СО Даньшева, ЮВ Журавльов, ОМ Стасенко, ДЛ Череднік, ВВ Шилін, ...
Варшава: «Diamont trading tour», 2018 – 132 с., 2018
2018
Методичні вказівки до самостійної роботи з курсу «Вища математика» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
ОМ Стасенко
Методичні вказівки. – Харків: ХНУБА, 2018. - 150 с., 2017
2017
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Вища математика» для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
ОМ Стасенко
Методичні вказівки. – Харків: ХНУБА, 2017. - 250 с., 2017
2017
Національно-патріотичне виховання у сучасних умовах: досвід санітарно-технічного факультету.
ОМ Стасенко, ВВ Шилін
Науково інформа-ційний журнал «Новий колегіум» №3 2017(89) 3 (89), 51 - 56, 2017
2017
Національно-практичне виховання у сучасних умовах. Досвід санітарно-технічного факультету ХНУБА
ОМ Стасенко, ВВ Шилін
Збірка матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Національна …, 2017
2017
Тексти лекцій. Вища математика для студентів спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»
ОМ Стасенко.
Харків, ХНУБА. - 300 с., 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20