Катерина Яресько
Катерина Яресько
завідувач кафедри Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
НазваПосиланняРік
Методологічні основи соціальної педагогіки
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Х.: Крок, 2003
222003
Культура управління навчальною діяльністю студентів: монографія
КВ Яресько
Х.: ХНУРЕ 234, 2004
172004
Управління навчально-творчою діяльністю школярів в умовах інформатизації освіти
КВ Яресько
Дис. канд. пед. наук, 1999
161999
Методология педагогики: характеристики, дефиниция
ТА Дмитренко, ЕВ Яресько
Понятийный аппарат педагогики и образования: сб. науч. тр.–Екатеринбург: СВ …, 2010
72010
Концептуальні засади формування понятійного базису педагогіки
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Проблеми інженерно педа гогічної освіти: зб. наук. пр.—Х.: УІПА, 2008.—Вип …, 2008
72008
Управління самостійною роботою студентів економічних спеціальностей
ДМ Тюріна, ДМ Тюрина, КВ Яресько
Політехніка, 2007
72007
Розвиток освітніх парадигм у сучасній педагогічній науці
КВ Яресько
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 44-49, 2004
72004
Ціннісні освітні парадигми
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Ціннісні парадигми освіти.–Х.: Основа, 12-17, 2004
72004
Критеріальні характеристики педагогічної системи як підґрунтя розробки технології дослідження складного об’єкта
ТО Дмитренко, КВ Яресько
ВІСНИК, 84, 2011
52011
Технологічний підхід до обґрунтування педагогічного процесу у вищій школі
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Проблеми інженерно-педагогічної освіти: зб. наук. пр.–Х.: УІПА, 82-88, 2001
52001
Аспектний аналіз процесу пізнання педагогічних об’єктів
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 7-13, 2011
32011
Парадигма управління як підґрунтя проектування компонентів педагогічної системи
ТО Дмитренко, АІ Прокопенко, КВ Яресько
Вісник Харківської державної академії культури, 188-200, 2009
32009
Управління в освіті: аспектний аналіз
КВ Яресько
Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр./[За заг. ред. акад. ІФ Прокопенка …, 2003
32003
Структурно-функціональна повнота педагогічного дослідження як критерій його оптимізації
ТО Дмитренко
22013
Основи сучасної педагогіки: соціально-комунікаційний аспект дослідження
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Вісник Харківської державної академії культури, 220-223, 2013
22013
Диференціація та інтеграція в управлінні навчальними закладами
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Витоки педагогічної майстерності. Сер.: Педагогічні науки, 31-35, 2011
22011
Багатовимірна інтеграція в освітньому процесі вищого навчального закладу
ТО Дмитренко, КВ ЯРЕСЬКО
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2011
22011
Диференціація та інтеграція в управлінні навчальними закладами
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Витоки педагогічної майстерності. Сер.: Педагогічні науки, 31-35, 2011
22011
Критеріальні характеристики методології педагогіки
ТО Дмитренко, АІ Прокопенко, КВ Яресько
Вісник Харківської державної академії культури, 204-210, 2010
22010
Розвиток основ сучасної педагогіки: знаково-символічний аспект дослідження
ТО Дмитренко, КВ Яресько
Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 9-13, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20