Ольга Снісаренко
Ольга Снісаренко
ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Післядипломна освіта в умовах євроінтеграції: сутність, зміст, технології, готовність до змін
ЛП Пуховська, МВ Артюшина, ВГ Базелюк, ПВ Лушин, ОС Снісаренко, ...
Педагогічна думка, 2012
72012
Термінологічний словник з основ підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів післядипломної педагогічної освіти
ЄР Чернишова, НВ Гузій, ВП Ляхоцький, ОЛ Ануфрієва, ІЮ Регейло, ...
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2014
62014
Європейські виміри сучасної освіти та її цінності
ЛП Пуховська, ОС Снісаренко, ЛП Сніцар
Проблеми освіти, 132-140, 2011
32011
Система практик у підготовці здобувачів вищої освіти наукового ступеня доктор філософії
ОЛ Ануфрієва, СА Жуковська, ОС Снісаренко
Theory and methods of educational management, 2017
22017
Моніторинг сформованості науково-дослідницької культури майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки
ВВ Тушева
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 377-385, 2015
12015
Підготовка науково-педагогічних кадрів у системі післядипломної педагогічної освіти: зміст, організаційні форми, технології
ЄР Чернишова, НВ Гузій, ВП Ляхоцький, ІЮ Регейло, ОЛ Ануфрієва, ...
ДВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» НАПН України, 2014
12014
Відкрита освіта: інноваційні технології та менеджмент: кол. монографія
НГ Ничкало, АО Молчанова, НІ Клокар, МО Кириченко, ВВ Олійник, ...
Інтерсервіс, 2018
2018
ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ
О Снісаренко, Л Сніцар, А Болдвін, Ю Гільбух, І Іванов, Д Кетена, ...
Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: Матеріали, 25, 2018
2018
Ануфрієва Оксана Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури та докторантури ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України
ОС Снісаренко
Схвалено і рекомендовано до друку вченою радою Державного вищого навчального …, 2015
2015
Підготовка науково-педагогічних кадрів, аспірантів та здобувачів: модернізація процесу навчання в системі післядипломної освіти
ЄР Чернишова, МІ Скрипник
УМО, 2014
2014
Від інноваційних форм до творчого наукового середовища
ОЛ Ануфрієва, ОС Снісаренко
Нові технології навчання 80, 165-172, 2014
2014
Організація впровадженням наукових результатів–головна умова ефективноі підготовки молодих науковців
ОЛ Ануфрієва, ОС Снісаренко
Проблеми освіти 76, 102-107, 2013
2013
Підготовка педагогічних працівників до проведення навчально-виховної роботи з проблем євроінтеграції
ОС Снісаренко, ЛП Сніцар
Педагогічний дискурс, 172-177, 2009
2009
ОРГАНІЗАЦІЯ ВПРОВАДЖЕННЯМ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ–
ОС Снісаренко, ОЛ Ануфрієва
РОЗВИТОК ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ У СТУДЕНТІВ ЗВО
Н Романовський, О Снісаренко, М Лукашевич
ПСИХОЛОГІЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ РОЗВИТКУ ЛІДЕР-СЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУЧАСНОЇ …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15