Елена Василенко (Колесова)
НазваПосиланняРік
Застосування засобів інтерактивних технологій навчання під час викладання української мови за професійним спрямуванням майбутнім фахівцям інженерно-технічних спеціальностей
ОП Василенко
Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. МП Драгоманова …, 2017
42017
Формування культури мовлення майбутніх документознавців під час фахової підготовки у ВНЗ
О ПАНЬКЕВИЧ, О ВАСИЛЕНКО, Е Панькевич, Е Василенко
Аркадіа, 165-169, 2015
22015
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЖУРНАЛІСТИКА» ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ
СВЮ Василенко(Колесова) О.П.
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 3 (32), 18-20, 2018
2018
Інформація як важливий ресурс розвитку суспільства
О ВАСИЛЕНКО
Аркадія, 56-60, 2015
2015
Методичні рекомендації та контрольні завдання з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання.
ОП Василенко
Одеса: ОНПУ, 2015. – 21 с., 21, 2015
2015
Методичні рекомендації та контрольні завдання з дисципліни “Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання.
ОП Василенко
Одеса: ОНПУ, 2015. – 21 с., 21, 2015
2015
Конспект лекцій з курсу “Українська мова за професійним спрямуванням” для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання.
ОП Василенко
Одеса:ОНПУ, 157, 2015
2015
Информационно-комуникационные технологии в современном образовательном постиндустриальном обществе
ЕП Василенко, ЕА Панькевич
Субкультуры и коммуникативные стратегии информационного общества, 102-104, 2014
2014
Информационно-комуникационные технологи в современном образовательном постиндустриальном обществе
ООП О.П. Василенко
Субкультуры и коммуникативные стратегии информационного общества: труды …, 2014
2014
Навчальний посібник з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 2 та 3 курсів денної та заочної форм навчання
ВГС О.П. Василенко
Одеса: ОНПУ, 2013. – 281 с., 281, 2013
2013
Критическое мышление как современная проблема личности
ОП Василенко
Концепт. – 2013. – № 12 (декабрь). – ART 13259. – URL: http://e-koncept.ru …, 2013
2013
Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей
ОПК В.П.Кубко, Т.А.Лугова, В.Г.Спрінсян, Ю.А.Грушевська
Одеса: ОНПУ, 2012. — 93 с., 93, 2012
2012
Конспект лекцій з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей
ОПК В.П.Кубко, Н.І.Масі, Т.А.Лугова, В.Г.Спрінсян
Одеса: ОНПУ, 2012. —77 с., 77, 2012
2012
Використання сучасних освітніх технологій при викладанні мовних дисциплін у технічних ВНЗ
ОП Колесова
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття: зб …, 2012
2012
Використання тестових завдань на заняттях з дисциплін гуманітарного циклу у технічному ВНЗ
БСЛЯМГ О.П. Колесова
Шляхи реалізації кредитно-модульної системи організації навчального процесу …, 2012
2012
Роль критичного мислення у професійній діяльності фахівців інженерно-технічних спеціальностей
ОП Колесова
Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. Праць. – К …, 2012
2012
Уміння критично мислити та працювати в команді – необхідні риси сучасного випускника ВНЗ
ОП Колесова
Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб …, 2012
2012
Розвиток умінь виявляти негативні прояви інформаційних впливів у майбутніх фахівців інженерно-технічних спеціальностей.
ОП Колесова
Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного …, 2012
2012
К вопросу о расчете конструктивных особенностей обсадной трубы при ее спуске на плаву
СВ Борщевский, СН Царенко, ЕВ Василенко
Тула, 2011
2011
Методичні рекомендації та контрольні завдання з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання
ЛЄЯ О.П. Колесова
Одеса: ОНПУ, 2011. —19 с., 19, 2011
2011
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20