Юлия Мазур
Юлия Мазур
Институт экономики промышленности НАН Украины
Підтверджена електронна адреса в econindustry.org - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Налоговая политика: методология, теория и практика: моногр. под общ. ред. ВП Вишневского/НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти
ВП Вишневский, ОВ Виецкая, ОН Гаркушенко, ЮА Мазур, ...
НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти, 528, 2011
142011
Перспективи податкового стимулювання НДДКР в Україні: досвід інноваційно розвинутих країн
ЮО Мазур
Экономика промышленности, 2016
10*2016
Модели динамики экономического роста с учетом налогового фактора
ЮА Мазур
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2007
72007
Налоговые стимулы НИОКР в мировой практике и стимулирование инноваций в Украине
ЮА Мазур
Экономика промышленности, 2015
52015
Регулювання темпів економічного зростання методами податкової політики
ЮО Мазур
спец. 08.00. 08 «Гроші, фінанси і кредит»/ЮО Мазур.–Донецьк, 2008.–20 с, 0
5
Evaluation of investment and innovative development of Ukrainian economy: evolutional approach
Y Mazur
Economy of Industry, 44-45, 2014
42014
Формирование и реализация налоговой политики в сфере управления развитием промышленности
ВП Вишневский, АС Веткин, ВД Чекина, ОВ Виецкая, ЕН Вишневская, ...
42014
Національна модель неоіндустріального розвитку України
ВДЧ В.П. Вишневський, О.В. Половян, Л.О. Збаразська, М.Ю. Заніздра, ...
НАН України, Ін-т економіки пром-сті, 2016
3*2016
НАЛОГОВЫЙ ФАКТОР В НЕОКЛАССИЧЕСКИХ И ЭВОЛЮЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
ЮА Мазур
Вестник УГТУ-УПИ. Серия экономика и управление, 19-31, 2009
32009
Регулювання темпiв економiчного зростання методами податкової полiтики
ЮО Мазур
32008
Налоговое регулирование инвестиционно-инновационного развития экономики
ЮА Мазур
ИЭП НАН Украины, 2015
22015
Эволюционная экономика как альтернатива налоговой неоклассике
ЮА Мазур
Экономика промышленности, 2013
22013
Совершенствование налогообложения прибыли предприятий в Украине на основе оптимизации регулирующих бухгалтерско-налоговых разниц
ОВ Виецкая, ЮА Мазур, ЮВ Кошик
Экономика промышленности, 2012
22012
Податкове стимулювання інновацій в Україні в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС
ЮО Мазур
матеріали Круглого столу, м. Київ 4, 132-136, 0
2
Інвестиційний податковий кредит у законодавстві України: сучасність і перспективи
YO Мazur
Economics and Law, 47-53, 2017
12017
Налоговые стимулы НИОКР в условиях эмерджентной экономики: направление реформ для Украины
ЮО Мазур
Экономика промышленности, 2017
12017
ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВО-БЮДЖЕТНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИННОВАЦИЙ НА ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ЮА Мазур
Пространственный потенциал развития России: невыученные уроки и задачи на …, 2019
2019
Визначення інструментів податкового стимулювання "смарт" підприємств для промисловості в Україні
МЮ О.
Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті …, 2018
2018
Особенности налогового стимулирования инноваций при формировании цифровой экономики в РФ
МЮ А.
Россия в глобальной экономике: новые вызовы и угрозы: Материалы науч. конф …, 2018
2018
Перспективи податкового стимулювання інноваційного розвитку підприємництва в Україні
МЮ О.
Україна – територія можливостей для розвитку підприємництва 1, С. 465-468, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20