Follow
Сергій Кардаш , Serhii Kardash, Сергей Кардаш
Сергій Кардаш , Serhii Kardash, Сергей Кардаш
Department of Political Science, National University of Ostroh Academy
Verified email at oa.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні (The social structure: the results of 20 years of post-soviet reforms in Ukraine)
С Кардаш
Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і …, 2012
22012
Государственная политика содействия формированию среднего класса в Украине: обоснование новых подходов
СЮ Кардаш
Социологический альманах «Управление в условиях динамично развивающегося …, 2012
12012
Студентські наукові записки. Серія" Політологія та національна безпека"
СЮ Кардаш, Ю Мацієвський, МС Романов, В Лебедюк
Вид-во НаУОА, 2022
2022
Український рух опору на окупованих територіях (Ukrainian resistance movement in the occupied territories)
Ю Мацієвський, С Кардаш
Політичне життя, 5-17, 2022
2022
Середній клас та успішність освітньої реформи в Україні (The middle class and the success of the educational reform in Ukraine)
СЮ Кардаш
Сучасні технології в умовах освітньої парадигми інформаційно-комунікативного …, 2018
2018
«Відтік» середнього класу за кордон як загроза національній безпеці України
С Кардаш
Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку …, 2018
2018
Політична модернізація та соціальна структура суспільства в постреволюційній Україні: у пошуках залежності
С Кардаш
Evropský politický a právní diskurz, 220-231, 2018
2018
Формування «нового» середнього класу в Україні: проблеми та перспективи (Forming of" new" middle class in Ukraine: problems and prospects)
СЮ Кардаш
2017
Відображення професійної стратифікації зайнятого населення в соціальній структурі українського суспільства після Революції Гідності (Reflection of the employed population …
СЮ Кардаш
2017
Які можливості має Україна для формування середнього класу: державно-управлінський погляд
СЮ Кардаш
Управління суспільним розвитком: глобальні виклики та альтернативи [зб. наук …, 2014
2014
Середній клас в Україні: міф чи реальність?(The middle class in Ukraine: myth or reality?)
С Кардаш
Модернізація системи державного управління: теорія та практика. Mатеріали …, 2012
2012
«Дивний» середній клас в Україні («Odd» middle class in Ukraine)
СЮ Кардаш
Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому …, 2012
2012
Середній клас як об’єкт державного управління: приклад України (The middle class as an object of public policy: the Case of Ukraine)
С Кардаш
Аналітика і влада: журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл …, 2012
2012
ББК 66 Н 34
ЮВ Мацієвський, АІ Рибак, РС Мартинюк, ВМ Лебедюк, СЛ Рибачок, ...
2010
Наукові записки. Серія" Політичні науки". Матеріали конференції:" Перспективи та загрози демократії у постпомаранчевий період в Україні".
Ю Мацієвський, АІ Рибак, РС Мартинюк, ВМ Лебедюк, С Рибачок, ...
Національний університет" Острозька академія", 2010
2010
Социальная политика и ее влияние на формирование среднего
СЮ Кардаш
СЕРЕДНІЙ КЛАС ТА УСПІШНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ
С Кардаш
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17