Алла Ходцева
Алла Ходцева
Українська академія банківської справи
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
English for Specific Purposes (ESP). National Curriculum for Universities
GE Bakayeva, OA Borysenko, II Zuyenok, VO Ivanischeva, LI Klimenko, ...
Lenvit, Kyiv, 2005
202005
Особливості формування професійних комунікативних навичок в курсі ділової англійської мови
АО Ходцева, АА Ходцева
Київ, 2010
52010
Польова експлікація лексичних квантитативних одиниць англійської мови
ОМ Медвідь, ЕН Медведь, АО Ходцева
Видавництво Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2011
32011
Лінгвопрагматичні особливості перекладу бізнес-та військової термінології у політичних промовах
ОМ Медвідь, ЕН Медведь, АО Ходцева, АА Ходцева, ІО Дяченко
Сумський державний університет, 2017
22017
Тьюторская система как эффективное средство организации самостоятельной работы студентов в высших учебных заведениях Великой Британии
АО Ходцева, АА Ходцева
РВВ КГУ, 2005
22005
Лінгвістичний модус культурем (на прикладі повісті Івана Франка Захар Беркут)
ОМ Медвідь, ЯЮ Ткаченко
Філологічні трактати, 64-68, 2015
12015
Науково-технологічні основи конверсії відновлюваної сировини в біоводень, біометан та біодизель
НБ Голуб
НТУУ “КПІ, 2014
12014
Лінгвістичні засоби впливу на реципієнта (на матеріалі пoлітдискурсу)
ОМ Медвідь, ЕН Медведь, АО Ходцева
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
12012
Індивідуалізація контролю при вивченні іноземної мови як фактор стимуляції самостійної роботи студентів
АО Ходцева, АА Ходцева
Національний транспортний університет, 2011
12011
Як підготувати пакет документів для участі в конкурсі на заміщення вакантних посад в міжнародних компаніях
АО Ходцева
Суми: УАБС НБУ, 2006
12006
Англійська мова спеціального вжитку в Україні (ESP)
Н Астаніна, Г Бакаєва, І Бєляева, А Бойко, О Борисенко, І Зуєнок, ...
Ленвіт, 2004
12004
Дифференцированное обучение в средней школе Болгарии на современном этапе
АО Ходцева, АА Ходцева
Научно-исследовательский институт педагогики Украинской ССР, 1991
11991
English speech innovations in the XXI century
AO Khodtseva
СумДУ, 2015
2015
Business English Course Design: How to Meet Employers’ Expectations
AO Khodtseva
Science and Education LTD, 2015
2015
Використання конкретних ситуацій на заняттях з ділової англійської мови
АО Ходцева
НТУ, 2015
2015
Cross cultural communication in the BE classroom
AO Khodtseva
СумДУ, 2015
2015
Project Work in the Business English Classroom as a Way of Enhancing Students’ Professional Competences
AO Khodtseva
" Мрія", 2014
2014
Key Terms in Finance, Banking, Accounting and Audit
LV Andreiko, HB Kozlovska, AO Khodtseva
Університетська книга, 2014
2014
Формування іншомовної лексичної компетенції у студентів економічних спеціальностей
АО Ходцева
Київ: НТУ, 2014
2014
Some insights into ESP materials selection and design
AO Khodtseva
Сумський державний університет, 2013
2013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20