Андрій Сяський
Title
Cited by
Cited by
Year
Часткове симетричне підсилення криволінійного отвору в нескінченній пластинці
А Сяський, ЮВ Батишкіна
Вісник ТДТУ 9 (2), 5-12, 2004
152004
Граничні умови контактних задач для нескінченної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска
АО Сяський
Волинський математичний вісник.–2002.–Вип 9, 93-97, 2002
102002
Мішана контактна задача для пластинки з криволінійним отвором і системи штампів з кутовими точками
АО Сяський, ОЯ Трохимчик
НТУУ" КПІ", 2010
92010
Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів
АО Сяський, НВ Шевцова
Bulletin of Ternopil National Technical University, 2015
82015
Теоретичні основи уточненого розрахунку шліцьових з’єднань
А Сяський, С Комбель
Машинознавство, 2003
82003
Основні інтегральні співвідношення в технічній теорії згину пластин з отворами
АО Сяський, СМ Гаврюсєв
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (1), 12-17, 2006
72006
Передача сил до криволінійного отвору нескінченної пластинки стрижнями змінної жорсткості
А Сяський, Ю Батишкіна
Машинознавство, 2004
72004
Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених несиметричних ребер змінної жорсткості
АО Сяський, Н Шевцова
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (3), 20-26, 2006
62006
Математична модель однієї задачі трибомеханіки для шліцевого з’єднання
АО Сяський
Проблеми трибології, 53-58, 2004
62004
Контакт двозв’язного штампа з кутовими точками і криволінійного отвору нескінченної пластинки
АО Сяський, ВА Сяський
Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: в, 122-125, 0
6
Напружений стан пластинки з частково підсиленим криволінійним контуром при її циліндричному згині
АО Сяський, ВВ Кот
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
52011
Кусково-однорідна ортотропна пластинка з еліптичним розрізом за умови контактування його берегів
АО Сяський, НВ Шинкарчук
Наукові нотатки, 168-174, 2011
52011
Мішана контактна задача для ортотропної пластинки з еліптичним отвором і жорсткого диска
АО Сяський, НВ Шинкарчук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
52010
Контактна взаємодія двозв’язного жорсткого штампа з кутовими точками і кругового отвору в ортотропній пластинці
АО Сяський, ВА Сяський
Фізика конденсованих високомолекулярних систем: Наукові записки Рівненського …, 1998
51998
Тиск жорсткого штампа з кутовими точками на еліптичний отвір в ортотропній пластинці
АО Сяський
Волинський математичний вісник.–Рівне, 153-156, 1997
51997
Згин кусково-однорідної пластинки з коловим розрізом, береги якого контактують
АО Сяський, КП Музичук
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2012
42012
Мішана контактна задача для ізотропної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска
АО Сяський, НВ Шинкарчук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
42011
Тиск системи двох штампів з кутовими точками на частково підсилений контур еліптичного отвору ортотропної пластинки
О Трохимчук, АО Сяський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
42010
Тиск жорсткого штампа з кутовими точками на частково підсилений контур еліптичного отвору в нескінченній ортотропній пластинці
О Трохимчук, АО Сяський
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
42009
Передача обертального моменту до криволінійного отвору нескінченної пластинки через систему стрижнів змінної жорсткості
АО Сяський, ЮВ Батишкіна
Наукові нотатки.–Луцьк: ЛТДУ.–2004.–Вип 12, 331-339, 2004
42004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20