Андрій Сяський
TitleCited byYear
Часткове симетричне підсилення криволінійного отвору в нескінченній пластинці
А Сяський, ЮВ Батишкіна
Вісник ТДТУ 9 (2), 5-12, 2004
132004
Граничні умови контактних задач для нескінченної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска
АО Сяський
Волинський математичний вісник.–2002.–Вип 9, 93-97, 2002
92002
Мішана контактна задача для пластинки з криволінійним отвором і системи штампів з кутовими точками
АО Сяський, ОЯ Трохимчик
НТУУ" КПІ", 2010
72010
Теоретичні основи уточненого розрахунку шліцьових з’єднань
А Сяський, С Комбель
Машинознавство, 2003
72003
Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених несиметричних ребер змінної жорсткості
АО Сяський, Н Шевцова
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (3), 20-26, 2006
62006
Основні інтегральні співвідношення в технічній теорії згину пластин з отворами
А Сяський, С Гаврюсєв
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (1), 12-17, 2006
62006
Передача сил до криволінійного отвору нескінченної пластинки стрижнями змінної жорсткості
А Сяський, Ю Батишкіна
Машинознавство, 2004
62004
Математична модель однієї задачі трибомеханіки для шліцевого з’єднання
АО Сяський
Проблеми трибології, 53-58, 2004
62004
Контакт двозв’язного штампа з кутовими точками і криволінійного отвору нескінченної пластинки
АО Сяський, ВА Сяський
Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: в, 122-125, 0
6
Контактна взаємодія двозв’язного жорсткого штампа з кутовими точками і кругового отвору в ортотропній пластинці
АО Сяський, ВА Сяський
Фізика конденсованих високомолекулярних систем: Наукові записки Рівненського …, 1998
51998
Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів
АО Сяський, НВ Шевцова
Bulletin of Ternopil National Technical University, 2015
42015
Напружений стан пластинки з частково підсиленим криволінійним контуром при її циліндричному згині
АО Сяський, ВВ Кот
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
42011
Мішана контактна задача для ізотропної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска
АО Сяський, НВ Шинкарчук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
42011
Мішана контактна задача для ортотропної пластинки з еліптичним отвором і жорсткого диска
АО Сяський, НВ Шинкарчук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
42010
Тиск системи двох штампів з кутовими точками на частково підсилений контур еліптичного отвору ортотропної пластинки
О Трохимчук, АО Сяський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
42010
Тиск жорсткого штампа з кутовими точками на частково підсилений контур еліптичного отвору в нескінченній ортотропній пластинці
О Трохимчук, АО Сяський
Тернопільський державний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2009
42009
Тиск жорсткого штампа з кутовими точками на еліптичний отвір в ортотропній пластинці
АО Сяський
Волинський математичний вісник.–Рівне, 153-156, 1997
41997
Кусково-однорідна ортотропна пластинка з еліптичним розрізом за умови контактування його берегів
АО Сяський, НВ Шинкарчук
Наукові нотатки, 168-174, 2011
32011
Передача обертального моменту до криволінійного отвору нескінченної пластинки через систему стрижнів змінної жорсткості
АО Сяський, ЮВ Батишкіна
Наукові нотатки.–Луцьк: ЛТДУ.–2004.–Вип 12, 331-339, 2004
32004
Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу
А Сяський, К Музичук, В Кот
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 20-30, 2013
22013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20