Підписатись
Андрій Сяський
Андрій Сяський
Підтверджена електронна адреса в rdgu.uar.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Часткове симетричне підсилення криволінійного отвору в нескінченній пластинці
А Сяський, ЮВ Батишкіна
Вісник ТДТУ 9 (2), 5-12, 2004
152004
Мішана контактна задача для пластинки з криволінійним отвором і системи штампів з кутовими точками
АО Сяський, ОЯ Трохимчик
НТУУ" КПІ", 2010
112010
Теоретичні основи уточненого розрахунку шліцьових з’єднань
А Сяський, С Комбель
Машинознавство, 2003
102003
Граничні умови контактних задач для нескінченної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска
АО Сяський, СМ Комбель
Волинський математичний вісник.–2002.–Вип 9, 93-97, 2002
102002
Основні інтегральні співвідношення в технічній теорії згину пластин з отворами
АО Сяський, СМ Гаврюсєв
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (1), 12-17, 2006
92006
Передача сил до криволінійного отвору нескінченної пластинки стрижнями змінної жорсткості
А Сяський, Ю Батишкіна
Машинознавство, 2004
92004
Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів
АО Сяський, НВ Шевцова
Bulletin of Ternopil National Technical University, 2015
82015
Математична модель однієї задачі трибомеханіки для шліцевого з’єднання
АО Сяський
Проблеми трибології, 53-58, 2004
72004
Напружений стан пластинки з частково підсиленим криволінійним контуром при її циліндричному згині
АО Сяський, ВВ Кот
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
62011
Контактна взаємодія пластин з криволінійними отворами і розімкнених несиметричних ребер змінної жорсткості
АО Сяський, Н Шевцова
Вісник Тернопільського державного технічного університету 11 (3), 20-26, 2006
62006
Часткове підкріплення криволінійного отвору в нескінченній пластинці тонким пружним стержнем
ЮВ Батишкіна, АО Сяський
Волинський математичний вісник.–2002.–Випуск 9, 4-11, 2002
62002
Контакт двозв’язного штампа з кутовими точками і криволінійного отвору нескінченної пластинки
АО Сяський, ВА Сяський
Математичні проблеми механіки неоднорідних структур: в, 122-125, 0
6
Мішана контактна задача для ізотропної пластинки з криволінійним отвором і жорсткого диска
АО Сяський, НВ Шинкарчук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
52011
Кусково-однорідна ортотропна пластинка з еліптичним розрізом за умови контактування його берегів
АО Сяський, НВ Шинкарчук
Наукові нотатки, 168-174, 2011
52011
Мішана контактна задача для ортотропної пластинки з еліптичним отвором і жорсткого диска
АО Сяський, НВ Шинкарчук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2010
52010
Контактна взаємодія двозв’язного жорсткого штампа з кутовими точками і кругового отвору в ортотропній пластинці
АО Сяський, ВА Сяський
Фізика конденсованих високомолекулярних систем: Наукові записки Рівненського …, 1998
51998
Тиск жорсткого штампа з кутовими точками на еліптичний отвір в ортотропній пластинці
АО Сяський
Волинський математичний вісник.–Рівне, 153-156, 1997
51997
Міжфазний розріз в ортотропній пластинці з підсиленим круговим контуром
АО Сяський, НВ Шевцова, ОЮ Дейнека
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки, 176-181, 2018
42018
Міжфазна тріщина в нескінченній ізотропній пластинці з підкріпленим круговим отвором
АО Сяський, НВ Шевцова, ОЮ Дейнека
Вісник Національного університету водного господарства та …, 2017
42017
Згин зварної пластинчастої конструкції за контакту берегів колового міжфазного розрізу
А Сяський, К Музичук, В Кот
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 20-30, 2013
42013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20