Андрій Семенченко Andrii Semenchenko
Андрій Семенченко Andrii Semenchenko
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Підтверджена електронна адреса в hneu.net
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Аналіз методів оцінки ділових якостей спеціалістів у ринкових умовах
АВ Семенченко
Економіка розвитку, 65, 2013
82013
Управління кадровою безпекою в контексті соціально-економічного розвитку організації
АВ Семенченко
Проблеми економіки, 232-236, 2013
42013
Професійно-кваліфікаційна структура трудових ресурсів промислових підприємств
ГВ Назарова, АВ Семенченко
Бізнес Інформ, 223-228, 2013
32013
Служба управління персоналом в забезпеченні кадрової безпеки підприємства
АВ Семенченко
Вісник НТУ «ХПІ». Зб. наук. пр. Актуальні проблеми управління та фінансово …, 2011
22011
Удосконалення кадрової безпеки як елементу посилення фінансово-економічної безпеки підприємства
АВ Семенченко
Бізнес Інформ, 428-433, 2015
12015
Управление кадровой безопасностью в контексте социально-экономического развития организации
АВ Семенченко
Проблемы экономики (Харьков), 232-236, 2013
12013
Системний підхід у науковому пізнанні складових економіки праці
АВ Семенченко
Бізнес Інформ, 168-171, 2012
12012
Нестандартні форми зайнятості в умовах мережевої економіки
НВ Аграмакова, ГІ Писаревська
1*
HR-брендинг як складова бізнес стратегії підприємства
ГІ Писаревська, НВ Аграмакова, АВ Семенченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2019
2019
Сучасні методи формування персоналу вітчизняного підприємства
ОВ Ачкасова, АВ Семенченко
Рекомендовано до друку на засіданні Вченої ради Харківського національного …, 2018
2018
Исследование взаимосвязи конфликтных ситуаций и угроз кадровой безопасности предприятия
АВ Семенченко, НВ Аграмакова, АИ Писаревская
Бізнес Інформ, 467-473, 2018
2018
Проблемні аспекти нормування праці на українських підприємствах
АВ Семенченко, AV Semenchenko
«НТМТ», 2016
2016
Усовершенствование кадровой безопасности как элемента усиления финансово-экономической безопасности предприятия
АВ Семенченко
Бизнес Информ, 2015
2015
Робоча програма навчальної дисципліни" Кадрова безпека" для студентів спеціальності 8.03050501" Управління персоналом та економіка праці" всіх форм навчання
АВ Семенченко, АВ Семенченко, A Semenchenko
ХНЕУ ім. С. Кузнеца, 2015
2015
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни" Нормування праці" для студентів напряму підготовки 6.030505" Управління персоналом та економіка …
АВ Семенченко, АВ Семенченко, A Semenchenko
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014
2014
Робоча програма навчальної дисципліни" Проектування трудових процесів" для студентів напряму підготовки 6.030505" Управління персоналом та економіка праці" денної форми навчання
ГВ Назарова, АВ Семенченко, ГВ Назарова, АВ Семенченко, ...
ХНЕУ, 2013
2013
Управление развитием системы нормирования труда : монография
ВС Пономаренко, ГВ Назарова, АВ Семенченко
Х. : Изд. ХНЭУ, 2012
2012
Проблеми проектування трудових процесів фахівців на підприємстві
ГВ Назарова, АВ Семенченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2010
2010
УДОСКОНАЛЕННЯ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
АВ Семенченко
2010
Методика розрахунку надбавок фахівцям з використанням міжгалузевих нормативів та інформаційних технологій
АВ Семенченко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 102–108-102–108, 2010
2010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20