Інститут вищої освіти НАПН України Institute of Higher Education of  the NAPS of Ukraine
Інститут вищої освіти НАПН України Institute of Higher Education of the NAPS of Ukraine
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Verified email at ihed.org.ua - Homepage
TitleCited byYear
Філософія сучасної освіти
ВС Лутай
К, 1996
4941996
Роздуми про освіту: Статті, нариси, інтерв'ю
ВП Андрущенко
Знання України, 2008
3982008
Сучасна соціальна філософія
ВП Андрущенко, МІ Михальченко
К.: Генеза, 368, 1996
3711996
Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы
НИ Михальченко
254*2001
Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу
ВП Андрущенко
К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі 498, 2005
2522005
Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу
В Андрущенко
Вища освіта України, 5-9, 2004
2362004
Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу
В Андрущенко
Вища освіта України, 5-9, 2004
2362004
Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу)
ВП Андрущенко
Вища освіта України, 11-17, 2001
2242001
Україна: альтернативи поступу (критика історичного досвіду)
ВГ Кремень, ДВ Табачник, ВМ Ткаченко
К.: Arc-Ukraine 793, 1996
2031996
Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні
ВІ Луговий
Педагогіка і психологія 2, 13-25, 2009
1692009
Теория и практика самоменеджмента. Учебное пособие
НП Лукашевич
МАУП, 2002
165*2002
Соціалізація. Виховні механізми і технології: навч.-метод. посібник
МП Лукашевич
К.: ІЗМН 112, 1998
1611998
Етика ділового спілкування
ТК Чмут, ГЛ Чайка, МП Лукашевич
К.: Видання МАУП, 1999
1601999
Світова вища освіта. Порівняння і визнання закордонних кваліфікацій і дипломів: монографія
КВ Корсак
1581999
Компетентності та компетенції: поняттєво-термінологічний дискурс
ВІ Луговий
Вища освіта України, 8-14, 2009
1462009
Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів
В Андрущенко
Філософія освіти, 2005
1412005
Болонський процес і навчання впродовж життя
МФ Степко, БВ Клименко, ЛЛ Товажнянський
Харків: НТУ “ХПІ, 2004
1232004
Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика (на матеріалі вивчення хімії)
ОГ Ярошенко
К.: Партнер 207, 1997
1221997
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства
СА Калашнікова
1192010
Освітня політика (огляд порядку денного)
ВП Андрущенко, ВЛ Савельєв
К.:«МП Леся, 29, 2010
1162010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20