Подписаться
Інститут вищої освіти НАПН України Institute of Higher Education of  the NAES of Ukraine
Інститут вищої освіти НАПН України Institute of Higher Education of the NAES of Ukraine
Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України
Подтвержден адрес электронной почты в домене ihed.org.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Роздуми про освіту: статті, нариси, інтерв'ю
ВП Андрущенко
Znanni︠a︡ Ukraïny, 2008
5752008
Сучасна соціальна філософія
ВП Андрущенко, МІ Михальченко
К.: Генеза, 103-104, 1996
4721996
Модернізація педагогічної освіти України в контексті Болонського процесу
ВП Андрущенко
Вища освіта України 1, 5-9, 2004
3342004
Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні
ВІ Луговий
Педагогіка і психологія 2, 13-26, 2009
3242009
Педагогічна освіта в Україні: структура, функціонування, тенденції розвитку
VI Luhovyĭ, OH Morozov
МАУП, 1994
3231994
Украинское общество: трансформация, модернизация или лимитроф Европы
НИ Михальченко
3122001
Основні тенденції розвитку вищої освіти України на рубежі століть (Спроба прогностичного аналізу)
ВП Андрущенко
Вища освіта України 1, 11-17, 2001
3102001
Організоване суспільство. Проблема організації та суспільної самоорганізації в період радикальних трансформацій в Україні на рубежі століть: Досвід соціально-філософського аналізу
ВП Андрущенко
К.: ТОВ «Атлант ЮЕмСі 498, 2005
3062005
Соціологія економіки
МП Лукашевич
К.: Каравела, 2005
290*2005
Теория и практика самоменеджмента: учебное пособие
НП Лукашевич
МАУП, 2002
2802002
Етика ділового спілкування: навч. посіб.
ТК Чмут, ГЛ Чайка
К.: Знання, 2007
2712007
Компетентності та компетенції: поняттєво-термінологічний дискурс
ВІ Луговий
Вища освіта України 3, 8-14, 2009
2642009
Україна: альтернативи поступу: критика історичного досвіду
VH Kremenʹ, DV Tabachnyk
Firma" Arc-Ukraine", 1996
2611996
Соціологія економіки
МП Лукашевич
К.: Каравела, 2005
246*2005
Теорія і методи соціальної роботи
МП Лукашевич
К.: ІЗМН, 2003
2412003
Освітня парадигма професіоналізації управління на засадах лідерства
СА Калашнікова
2222010
Соціалізація. Виховні механізми та технології: Навч. метод. посібник
МП Лукашевич
К.: ІЗМН 112, 1998
2221998
Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів
В Андрущенко
Філософія освіти, 5-17, 2005
2192005
Філософія сучасної освіти
ВС Лутай
Київ: Центр «Ма гістр–S» творчої спілки вчителів України, 1996
2191996
Соціологія економіки
МП Лукашевич
К.: Каравела, 2005
2022005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20