Підписатись
Калакура Олег Ярославович  Kalakura Oleg
Калакура Олег Ярославович Kalakura Oleg
професор, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім.І.Ф
Підтверджена електронна адреса в ipiend.gov.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті
ОЯ Калакура
К.: Знання України, 399-400, 2007
1572007
Поляки в Україні
Т Єременко, Б Чирко, О Калакура
В: Віче 2, 119-130, 1993
33*1993
Poliaky v etnopolitychnykh protsesakh na zemliakh Ukrainy u XX stolitti
OY Kalakura
K.: Znannia Ukrainy, 2007
312007
Польський чинник у діяльності Центральної Ради
О Калакура
Нау кові записки ІПіЕНД.—Вип 8, 103-109, 1999
151999
Польська меншина як чинник україно-польської співпраці на сучасному етапі
ОЯ Калакура
Історичний архів. Наукові студії, 2011
122011
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості:[Монографія.]
М Панчук, В Євтух, В Войналович, В Котигоренко, О Калакура, Н Кочан, ...
К., Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ Кураса НАН України, 2011
122011
Мультикультуралізм: сутність і перспективи для України
ОЯ Калакура
Чорноморський літопис, 2010
122010
Poles in ethnopolitical processes on the lands of Ukraine in the twentieth century
OY Kalakura
Kyiv: Knowledge of Ukraine (in Ukr.), 2007
112007
Цивілізаційний вимір українсько-польської співпраці на тлі євро інтеграційних процесів (досвід Галичини)
О Калакура
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2016
82016
Мовно-культурний розвиток сучасної польської меншини в Україні
О Калакура
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2007
82007
Теоретико-методологічні засади історико-етнополітологічного дослідження польської меншини в Україні XX ст.
О Калакура
Етнічна історія народів Європи, 59–64-59–64, 2006
82006
Поляки на землях України: ментально-етнографічний портрет ХХ століття
О Калакура
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2006
72006
Українська полонія в 1917-1939 роках
ОЯ Калакура
Дис. канд. іст. н, 1995
71995
Польська етнічна група в процесі становлення громадянського суспільства в Україні
ОЯ Калакура
Наукові записки/Збірник:–Київ: ІПіЕНД, 175-185, 2000
62000
Ukrainska poloniia v 1917–1939 rr.: avtoref. dys… na zdobuttia nauk. stupenia kand. ist. nauk: spets. 07.00. 01 «Istoriia Ukrainy»
OY Kalakura
K, 1995
61995
Пішаки у політичній грі. До питання національно-територіального районування України в 20–30-х роках
ОЯ Калакура, КО Бєлашова
Відродження, 1994
61994
Donbas v etnopolitychnomu vymiri
V Kotyhorenko, O Kalakura, L Kovach, V Kotsur, N Kochan, N Makarenko, ...
Kyïv: IPiEND im. IF Kurasa NAN Ukraïny, 2014
52014
Polska menshyna yak chynnyk ukraino-polskoi spivpratsi na suchasnomu etapi [The Polish minority as a factor of Ukrainian-Polish cooperation at the current stage.]
O Kalakura
Istorychnyi arkhiv-Historical archive, 73-79, 2011
52011
Гармонізація життєдіяльності польської меншини в Україні як чинник українсько-польського партнерства
О Калакура
Наукові записки [Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. ІФ …, 2006
52006
Національні меншини як об’єкт етнополітич них досліджень
М Панчук, О Калакура
Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі, 239, 2002
52002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20