Підписатись
Замкова Наталія Леонідівна/ Nataliia Zamkova
Замкова Наталія Леонідівна/ Nataliia Zamkova
Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Підтверджена електронна адреса в vtei.com.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Формування професійних якостей майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності у процесі вивчення іноземних мов
ЗН Л.
Автореферат дис.… канд. пед. наук, 2005
47*2005
Державні фінанси: навч. посіб
НЛ Замкова, ІВ Гнидюк, ЮА Романовська
Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т. Вінниця: Вид.-ред …, 2015
162015
ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА СУБНАЦІОНАЛЬНОГО РІВНЯ0
Н ЗАМКОВА, І ГНИДЮК
Вісник КНТЕУ, 66-78, 2020
122020
Квестія запровадження медичного страхування в Україні
Н Замкова, І Гнидюк
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право, 88–100-88–100, 2018
92018
Планування і фінансування видатків на охорону здоров’я: методологія і практика
ВГ Дем’янишин, НЛ Замкова, ТД Сіташ
Вінниця: ПП Балюк ІБ, 2014
62014
Поведінка споживачів: навчальний посібник
НЛ Замкова, ІІ Поліщук, НЮ Буга, КЮ Соколюк
Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018
52018
Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions
VV Bokovets, NL Zamkova, NM Makhnachova
Науковий вісник Полісся 2 (4 (12)), 27-32, 2017
52017
Розвиток професійних якостей майбутніх менеджерів зовнішньо-економічної діяльності
НЛ Замкова
Теоретично-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 211-218, 2003
32003
Полімовність в Україні в контексті глобалізації Європи
НЛ Замкова
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських …, 2015
2*2015
Проекти реалізації «міжмовних відносин» та мовної політики в межах утопічних проектів сучасної України
Н Замкова
Час вибору: виклики інформаційної епохи: колективна монографія/за заг. ред …, 2016
12016
Міллєнаристські аспекти «Майдану-2004» та їх вплив на формування міжмовних відносин
Н Замкова
HUMANITARIUM, 99-105, 2015
12015
About Some Aspects of “Colonial Racism”
NL Zamkova
The Russian Academic Journal 29 (3), 65 - 67, 2014
1*2014
Статус «національної меншини» та можливості мовної дискримінації мовно-етнічних спільнот у національних державах
НЛ Замкова
Наукові записки Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім..І.Ф …, 2012
12012
Поведінка споживачів
НЛ Замкова, ІІ Поліщук, НЮ Буга, КЮ Соколюк
Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 200 с., 2021
2021
Педагогічна модель розвитку критичної грамотності майбутніх перекладачів А. Люка та П. Фрібоді: досвід використання у вітчизняній педагогічній практиці
Н Замкова, Н Войнаровська
Педагогічний процес: теорія і практика, 95-99, 2017
2017
Method and the methodology of forming an organizаtional and economic mechanism of corporation’s management
ВВ Боковець, НЛ Замкова
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
Assessment of the effectiveness of enterprise management components in modern conditions
ВВ Боковець, НЛ Замкова, НМ Махначова
Чернігів: ЧНТУ, 2017
2017
Development of the concept of spirituality within pluralism, scientism and postmodernism context
Z N.
Educational Researcher, 729-735, 2017
2017
Method and the methodology of forming an organizational and economic mechanism of corporation’s management
БВВ Замкова Н.Л.
Науковий вісник Полісся 2 (3(11)), 61-65, 2017
2017
Analyzing international teaching experience of developing students’ foreign literacy
VN Zamkova N.
Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 186-189, 2017
2017
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20