Follow
Наталія Віннікова / Nataliia Vinnikova / Nataliia N. Vinnikova / Nataliia M. Vinnikova
Наталія Віннікова / Nataliia Vinnikova / Nataliia N. Vinnikova / Nataliia M. Vinnikova
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
CONTROL OF THE QUALITY ASSURANCE SYSTEM AT THE MODERN UKRAINIAN UNIVERSITY.
O Aleksandrova, І Hroznyi, N Vinnikova, N Chuvasova
Scientific Bulletin of National Mining University, 2019
242019
Trade in the decade following the collapse of the USSR
OS Aleksandrova, VV Loiko, NM Vinnikova
Visual Anthropology 33 (2), 128-137, 2020
152020
Axiological portrait of information society
O Dzeban, O Aleksandrova, N Vinnikova
Skhid, 13-19, 2019
132019
Використання ІКТ для формування фахових компетентностей у майбутніх учителів української мови і літератури
ОА Кучерук, СО Караман, ОВ Караман, НМ Віннікова
Інформаційні технології і засоби навчання, 196-214, 2019
132019
Using ICT tools for forming professional competences of future teachers of the Ukrainian language and literature
OA Kucheruk, SA Karaman, OV Karaman, NM Vinnikova
Information technologies and learning tools 71 (3), 196-214, 2019
112019
Я вернувся до тебе, отчизно моя…
Н Кирієнко
Естетична система Михайла Ореста/Н. Кирієнко.–Чернівці: Букрек, 2008
82008
Стилізація і пародія: літературні транскрипції чужого стилю
Н Віннікова
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2013
62013
Естетична система Михайла Ореста: ґенеза, творча реалізація
НМ Кирієнко
Атореф. Дис.… канд. філол. наук.–К.: Національний педагогічний університет …, 2006
62006
Пародія Майка Йогансена на лицарський роман
Н Віннікова
Вісник Запорізького національного університету, 28-32, 2010
52010
Трагічне світосприйняття в ліриці Михайла Ореста
НМ Кирієнко
Питання літературознавства, 182-188, 2005
52005
Григорій Сковорода та Михайло Орест: паралелі творчості
Н Кирієнко
Актуальні проблеми сучасної філології: зб. наук. праць.–Рівне, 71-79, 2005
42005
European Union enlargement in 2004: system analysis of the benefits and losses
VN Zavadskyi, OS Aleksandrova, NN Vinnikova, OS Vyhovska, IN Spudka
J. Advanced Res. L. & Econ. 10, 1714, 2019
32019
Українська літературна пародія: генеза, проблематика, поетика
НМ Віннікова
Слово, 106, 2015
32015
Дискурс української літературної пародії
Н Віннікова
Наукова думка, 2014
32014
Функції української літературної пародії та її види
НМ Віннікова
Мова і культура, 283-289, 2012
32012
Postmaidan Ukraine: Middle Class in the Shadow of Reforms
O Aleksandrova, R Dodonov, N Vinnikova
Studia Warmińskie 56, 439-455, 2019
22019
Українська літературна пародія та епіграма
НМ Віннікова
Література та культура Полісся, 3-8, 2012
22012
Особливості пародії і. Нечуя-Левицького «Без пуття. Оповідання по-декадентському»
НМ Віннікова
Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер …, 2011
22011
Дияболічні параболи: пародійна містифікація
НМ Віннікова
22011
Українська літературна пародія у періодичних виданнях 40-50-х років ХХ століття
НМ Віннікова
Видавництво СумДУ, 2010
22010
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20