Korotya Vladimir / Коротя Володимир
Korotya Vladimir / Коротя Володимир
Verified email at nau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
ДЕРЖАВНИЙ СОЦІАЛЬНИЙ СТАНДАРТ У СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАКЛАДАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ЯК ПІДҐРУНТЯ НАДАННЯ ЯКІСНИХ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНИХ ПОСЛУГ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
НА Орленко, ВФ Панченко, ВВ Коротя
Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія…, 2017
52017
Особенности физической и технической подготовки студентов в спортивных играх
НА Величенко, ВГ Еременко, ВВ Коротя
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысяче, 191, 2013
22013
Levels of formation of communicative competence of the future specialist in physical culture and sport
ОВ Лахтадир, О Поляничко, А Єретик, В Коротя, Т Совгіря
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП…, 2021
2021
Відношення студенток НАУ до фітнес-індустрії
ТМ Совгіря, КВ Старостіна, ВВ Коротя
Національний авіаційний університет, 2019
2019
Исследование технико-тактической подготовки юных футболистов на базовом этапе
ІВ Дейнеко, ВВ Коротя, МА Величенко
ФГАОУ ВО Рос. гос. проф.–пед. ун-т, 2019
2019
Responsibility for the Personal Health as Factor of Reliabitily of the Future Airspecialist
НА Орленко, СВ Оргєєва, ВВ Хачатрян, ВВ Коротя
2018
Структура скоростно-силовой подготовки студентов футболистов.
ЛО Шип, МА Величенко, ВВ Коротя
ФГАОУ ВО Рос. гос. проф.–пед. ун-т., 2018
2018
Аналіз стану справ щодо проблем розвитку фізичної культури і спорту.
НА Орленко, ВВ Коротя
Національний авіаційний університете, 2017, 2017
2017
Специфіка та проблеми системних досліджень адаптаційних можливостей та діяльності людини
НА Орленко, ВВ Коротя, АМ Веліченко
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии, 427-432, 2017
2017
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВОЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА
НА Орленко, ВВ Коротя, МА Величенко, КВ Старостина
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Педагогiка. Психологiя…, 2017
2017
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ В СФЕРЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗАВЕДЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА КАК ОСНОВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО УСЛУГ В…
НА Орленко, ВФ Панченко, ВВ Коротя
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Педагогiка. Психологiя…, 2017
2017
ПОСТРОЕНИЕ МИКРОЦИКЛА СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ I-II ГОДА ОБУЧЕНИЯ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ" ФУТЗАЛ"
ИВ Дайнеко, ЛА Шип, ВВ Коротя
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Педагогiка. Психологiя…, 2017
2017
Технологии обучения будущих пилотов в высших учебных заведениях на основе модели интегративной физической подготовки
СВ Оргеева, ВВ Коротя, ВИ Пахомов
Проблемы развития физической культуры и спорта в новом тысячелетии, 407-410, 2017
2017
Організаційно-методичні особливості побудови навчального процесу з фізичної підготовки студентів військового факультету.
НА Орленко, ВВ Коротя, МА Величенко, КВ Старостіна
Національний авіаційний університет, 2017, 2017
2017
Побудова мікроциклів швидкісно-силової підготовки студентів І-ІІ року навчання спортивної спеціалізації" футзал".
ІВ Дейнеко, ЛО Шип, ВВ Коротя
Національний авіаційний університет, 2017, 2017
2017
Фізичне виховання в контексті сучасної освіти (ХІ)
ВВ Білецька, МА Величенко, ЮО Усачов, СВ Оргєєва, ГІ Вржеснєвська, ...
Національний авіаційний університет, 2016, 2016
2016
Определение перспектив физического воспитания в современной системе украинского образования
ИИ Вржесневский, ВВ Коротя, ВЛ Корчинский, ВЛ Корчинський
Національний авіаційний університет, 2016
2016
Методика воєнно-економічного обгрунтування доцільності рішень щодо створення, переформування, розформування підрозділів (частин) Збройних Сил України
ОМ Семененко, ЮБ Добровольський, ВВ Коротя, АЄ Єфименко
Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки, 118-126, 2016
2016
Фитнес-культура студентов–актуальность, реалии, перспективы
ЮА Усачев, НА Величенко, ВВ Коротя
Науковий часопис [Національного педагогічного університету імені МП…, 2016
2016
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ В ВУЗАХ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ИВ Скидан, ТФ Свирская, ВВ Коротя
Вiсник Нацiонального авiацiйного унiверситету. Серiя: Педагогiка. Психологiя…, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20