Подписаться
Борис Мельничук / Borys Melnychuk
Борис Мельничук / Borys Melnychuk
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене apob.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегічні напрями розвитку сільського господарства України на період до 2020 року
ЮО Лупенко, ВЯ Месель-Веселяк
К.: ННЦ «ІАЕ, 2012
1582012
Розвиток аудиторського обслуговування аграрного сектору України
БВ Мельничук
Облік і фінанси, 2011
262011
Еволюція сутності аудиту
БВ Мельничук
Економіка АПК, 49-57, 2011
192011
Бухгалтерська звітність сільськогосподарських підприємств: практичний посібник
НВ Семенишена, БВ Мельничук, НЛ Жук, ЛС Стецюк, ОВ Волошина
Київ: ТОВ «Всеукраїнський інститут права і оцінки», 2014
152014
Облік сільськогосподарської діяльності
ВМ Жук, БВ Мельничук
К.: Юр-Агро-Веста, 2007
112007
Проблеми запровадження МСФЗ в Україні: інституціональний підхід [Електронний ресурс]
БВ Мельничук
Режим доступу:< http://magazine. faaf. org. ua/content/view/1144/35, 2011
102011
Облікове забезпечення інвестиційної привабливості та безпеки підприємства й аграрної галузі
ВМ Жук, БВ Мельничук
Всеукраїнський інститут права і оцінки, 2013
82013
Фіксований сільгоспподаток у 2007 р.
БВ Мельничук
Облік і фінанси АПК, 80, 2006
82006
Впровадження положення (стандарту) з сільського господарства в Україні
БВ Мельничук
Облік і фінанси АПК, 29-34, 2004
82004
Проблеми реформування державної статистики України
ВМ Жук, БВ Мельничук, ЮС Бездушна
Облік і фінанси, 25-33, 2016
72016
Удосконалення обліку витрат у рослинництві
БВ Мельничук
Облік і фінанси АПК, 5-17, 2010
72010
Методичні рекомендації з обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств
БВ Мельничук, ЛК Сук, ПЛ Сук
Облік і фінанси АПК, 5-60, 2005
5*2005
Методичні рекомендації з облікового забезпечення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників
БВ Мельничук, ВМ Метелиця
Облік і фінанси АПК, 2011
3*2011
ВИТРАТИ ТА СОБІВАРТІСТЬ В УМОВАХ ЗАСТОСУВАННЯ П (С) БО 30 “БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ”
БВ Мельничук
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 77-83, 2006
32006
Аудиторський супровід земельних відносин в сільськогосподарських підприємствах
БВ Мельничук
Управлінський облік на підприємствах АПК: стан, перспективи та пріоритети …, 0
3
Проблемы реформирования государственной статистики Украины
ВМ Жук, БВ Мельничук, ЮС БЕЗДУШНА
Облiк i фiнанси, 25-33, 2016
22016
Напрями удосконалення регулювання аудиту в Україні
БВ Мельничук
Економічні науки», серія «Облік та фінанси, 88-96, 2011
22011
Проблемні питання визначення справедливої вартості біологічних активів
Т Джексон, К Друри, ВМ Жук, НС Золотарьова, ГГ Кірейцев, ...
Економічний аналіз, 49, 2010
22010
Проблеми ефективного управління фінансовими ресурсами медичного закладу
БВ Мельничук, МВ Дмитришин
Івано-Франківськ: ІФННІМ ТНЕУ, 2018
2018
Облік і оцінка земель сільськогосподарського призначення і прав їх оренди
ВМ Жук, БВ Мельничук, ЮС Бездушна
К.: ННЦ ІАЕ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20