Елена Кот, Olena Kot
Елена Кот, Olena Kot
Міжнародний європейський університет
Підтверджена електронна адреса в ieu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сучасний стан та тенденції розвитку ресторанного господарства України та Харківського регіону
ТВ Шталь, ОВ Кот, АС Дядiн
ТВ Шталь, ОВ Кот, АС Дядін, 2011
132011
Сутність, становлення та перспективи розвитку електронної комерції України у глобальному середовищі
ОВ Кот, ДС Антоненко
Технологический аудит и резервы производства, 28-32, 2015
82015
Modeling of convergence of the economic system of Ukraine with g20 countries based on the analysis of structural changes in Ukrainian foreign trade
TV Shtal, YO Polyakova, NV Proskurnina, IB Dobroskok, OV Kot
Journal of Advanced Research in Law and Economics 9 (6 (36)), 2129-2145, 2018
62018
Визначення сутності поняття розвиток підприємства
ОВ Кот, ОО Павлюк
Бізнес Інформ, 256-261, 2013
62013
Теоретичні основи формування маркетингової стратегії вітчизняних підприємств у разі виходу на зовнішній ринок
СВ Тютюнникова, ОВ Кот, РВ Левін
Харків: ХДУХТ, 2010
52010
Канали маркетингових комунікацій як засіб підвищення комунікативної активності підприємств торгівлі
НЛ Савицька, МС Кот, МС Кот
Економіка та управління підприємствами, 306-310, 2017
42017
Міжнародні організації. Навчальний посібник
ТВ Андросова, ОВ Кот, ВО Козуб
Харків: ХДУХТ, 2018
22018
Особливості функціонування міжнародного та вітчизняного ринку страхування/ОВ Кот, ВО Пірштук/Економічна наука ХХІ століття: реалії та перспективи
ОВ Кот
Збірник наукових праць з актуальних проблем економічних наук: у, 2013
22013
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства. Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»
ОВ Кот, КЮ Величко, ЛЛ Носач, ОІ Печенка
Харків: ХДУХТ, 2018
12018
Тенденції розвитку підприємств торгівлі в Україні
ОА Круглова, ОВ Кот, ГГ Лисак
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2017
12017
Сутність витрат операційної діяльності торгового підприємства як обліково-аналітичного об'єкту
ГГ Лисак, ОВ Кот
Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки, 54-62, 2016
12016
ТПП у формуванні конкурентоспроможності підприємств в умовах інтеграції міжнародного бізнес-середовища
ОВ Кот, КЄ Кравченко
Бізнес Інформ, 50-54, 2014
12014
Перейняття банками України зарубіжного досвіду проведення процесів злиття і поглинання
ОВ Кот, НД Дзюбанова
Бізнес Інформ, 165-168, 2012
12012
Mechanism for improving the foreign trade competitiveness of the new European Union member countries
VK Chernyshova L., Kot O.
New trends in the management of economic systems in today's global сalls …, 2020
2020
Науковий твір" Методика визначення показників-індикаторів для моніторингу фінансових результатів підприємства"
ОА Круглова, ВО Козуб, ОВ Кот
2019
Performance of course works in the discipline" International Economics". Methodical instructions for full-time and part-time students with Bachelor's Degree in specialty 292 …
OV Kot, KY Velichko, OI Pechenka, PL Hrynko
Kharkiv: KSUFTT, 2019
2019
Performance of course works in the discipline" Foreign Economic Activity of the Enterprises". Methodical instructions for students of full-time and correspondence forms of …
OV Kot, KY Velichko, PL Hrynko
Kharkiv: KSUFTT, 2019
2019
Modeling of international economic relations. Textbook
TV Androsova, OV Kot, AO Borisova, PL Hrynko
Kharkiv: HDUHT, 2019
2019
Програма переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти
ЛО Чернишова, ОВ Кот
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
Програма атестаційного іспиту зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини», напряму підготовки 6.030503 «Міжнародна економіка», для студентів денної та заочної форми …
ТВ Андросова, НГ Ушакова, ОВ Кот, ЛО Чернишова
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20