Галина Азаренкова
Галина Азаренкова
Харьковский институт банковского дела УБС НБУ (г. Киев)
Подтвержден адрес электронной почты в домене khibs.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Фінансові потоки в системі економічних відносин
ГМ Азаренкова
Харків: ВД «ІНЖЕК 328, 2006
1292006
Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни
ГМ Азаренкова, ТМ Журавель, РМ Михайленко
К.: Знання-Прес, 2006
1042006
Фінанси підприємств
ГМ Азаренкова, ТМ Журавель, РМ Михайленко
Знання-Прес, 2009
622009
Логістика: навчальний посібник
ОМ Тридід, ГМ Азаренкова, СВ Мішина, ІІ Борисенко
Київ: Знанння, 2008
492008
Фінансове управління потребує точного визначення окремих понять
ОВ Васюренко, ГМ Азаренкова
Фінанси України, 28-33, 2003
492003
Фінансові ресурси та фінансові потоки (теоретичний аналіз):[монографія]
ГМ Азаренкова
Харків: ПП Яковлєва, 2003
462003
Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління
ГМ Азаренкова
Суми:[БВ], 2007
422007
Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період
Г Азаренкова, І Шкодіна
Вісник НБУ, 3-7, 2012
342012
Менеджмент фінансових потоків економічних агентів
ГМ Азаренкова
УБС НБУ, 2009
322009
Відношення переваг у порівняльній оцінці діяльності банків
Г Азаренкова, В Ляшенко
Банківська справа 5, 65-72, 2009
252009
Математичні методи і моделі у сфері аналізу та управління банківською діяльністю
О Васюренко, Г Азаренкова
Вісник Національного банку України, 11-13, 2003
252003
Моделі та методи аналізу фінансових потоків
ГМ Азаренкова
Х.: ВКФ «Гриф, 2005
232005
Фінансова стабільність розвитку банків
ГМ Азаренкова, ОГ Головко, ВВ Смирнов
монографія/ГМ Азаренкова, ОГ Головко, ВВ Смирнов.-К.: УБС НБУ, 2011
212011
Новий підхід до визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банку
Г Азаренкова, О Головко
Вісник НБУ, 18-21, 2009
212009
Логістика
ОМ Тридід, ГМ Азаренкова, СВ Мішина, ІІ Борисенко
212008
Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків
ОВ Васюренко, Г Азаренкова
Банківська справа, 60-64, 2003
212003
Рейтингове оцінювання як метод визначення кредитоспроможності позичальників банку
ГМ Азаренкова, ОО Бєлєнкова
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 10, 2011
192011
Анализ особенностей краудфандинга как способа привлечения средств в финансовый проект начинающих предпринимателей
ГМ Азаренкова, НС Мельникова, ВВ Огородник
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 91-96, 2017
182017
Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: їмонографія]/ГМ Азаренкова, ЛВ Дікань, ТО. Новос-еїіьцева
ГМ Азаренкова
За ред. Проф. ПВ Дікань.-~ Х.: Видавничий Дім «ІРІЖЕК, 2003
182003
Фінансові інновації: напрямки застосування та досвід впровадження
ГМ Азаренкова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2005
172005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20