Галина Азаренкова
Галина Азаренкова
Харьковский институт банковского дела УБС НБУ (г. Киев)
Подтвержден адрес электронной почты в домене khibs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивчення дисципліни
ГМ Азаренкова, ТМ Журавель, РМ Михайленко
К.: Знання-Прес, 2006
1432006
Фінансові потоки в системі економічних відносин
ГМ Азаренкова
Харків: ВД «ІНЖЕК 328, 2006
1352006
Логістика
ОМ Тридід, ГМ Азаренкова, СВ Мішина, ІІ Борисенко
742008
Фінанси підприємств
ГМ Азаренкова, ТМ Журавель, РМ Михайленко
Знання-Прес, 2009
732009
Фінансове управління потребує точного визначення окремих понять
ОВ Васюренко, ГМ Азаренкова
Фінанси України, 28-33, 2003
552003
Фінансові ресурси та фінансові потоки (теоретичний аналіз):[монографія]
ГМ Азаренкова
Харків: ПП Яковлєва, 2003
482003
Фінансові потоки економічних агентів: методологія та організація управління
ГМ Азаренкова
Суми:[БВ], 2007
442007
Анализ особенностей краудфандинга как способа привлечения средств в финансовый проект начинающих предпринимателей
ГМ Азаренкова, НС Мельникова, ВВ Огородник
Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 91-96, 2017
412017
Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період
ГМ Азаренкова, ГМ Азаренкова, ІВ Шкодіна, ИВ Шкодина
402012
Менеджмент фінансових потоків економічних агентів
ГМ Азаренкова
УБС НБУ, 2009
332009
Відношення переваг у порівняльній оцінці діяльності банків
Г Азаренкова, В Ляшенко
Банківська справа 5, 65-72, 2009
272009
Математичні методи і моделі у сфері аналізу та управління банківською діяльністю
О Васюренко, Г Азаренкова
Вісник Національного банку України, 11-13, 2003
272003
Моделі та методи аналізу фінансових потоків
ГМ Азаренкова
Х.: ВКФ «Гриф, 2005
252005
Фінансова стабільність розвитку банків
ГМ Азаренкова, ОГ Головко, ВВ Смирнов
монографія/ГМ Азаренкова, ОГ Головко, ВВ Смирнов.-К.: УБС НБУ, 2011
232011
Рейтингове оцінювання як метод визначення кредитоспроможності позичальників банку
ГМ Азаренкова, ОО Бєлєнкова
Вісник Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ), 10, 2011
232011
Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків
ОВ Васюренко, Г Азаренкова
Банківська справа, 60-64, 2003
222003
Економіка праці та соціально-трудові відносини: посібник
ГМ Азаренкова
К.:«Ліра-К, 2010
212010
Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: Монографія
ГМ Азаренкова, ЛВ Дікань, ТО Новосельцева
Харків: ВД «ІНЖЕК 131, 2003
212003
Новий підхід до визначення оцінки фінансової стабільності розвитку банку
Г Азаренкова, О Головко
Вісник НБУ, 18-21, 2009
202009
Повышение результативности деятельности предприятия на основе анализа основных финансовых показателей
ГМ Азаренкова, ЕГ Головко, ВА Пономаренко
Стратегические решения и риск-менеджмент, 2014
192014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20