Ірина Попова / Iryna Popova (ORCID: 0000-0001-5429-8269)
Ірина Попова / Iryna Popova (ORCID: 0000-0001-5429-8269)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Контроль режимів роботи асинхронних двигунів при несиметрії напруг мережі : автореферат дис... канд. техн. наук
ІО Попова
102003
Електронний пристрій телеметричного контролю та захисту групи асинхронних двигунів
ІО Попова, СФ Курашкін
Енергозабезпечення технологічних процесів в агропромисловому комплексі …, 2015
7*2015
Ресурсозберігаючий пристрій захисту від несиметричних режимів асинхронних двигунів двигуна
ІО Попова, ОВ Мінкін
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна …, 2018
52018
Особливості організації самостійної роботи студентів при вивченні дисципліни ”Теоретичні основи електротехніки”
ВВ Овчаров, ІО Попова, ПС Оленич
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі, 9-13, 2009
5*2009
Мікропроцесорний пристрій діагностування режимів роботи групи асинхронних електродвигунів технологічної лінії
ДМ Нестерчук, ІО Попова
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2011
42011
Організація позааудиторної СРС у ВНЗ
ІО Попова, ВЯ Жарков, ОГ Жаркова
Удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі …, 2005
42005
Аналіз впливу асиметрії напруги на процес теплового зносу ізоляції асинхронного електродвигуна
ІО Попова, ОК Грищенко
Труды Таврической государственной агротехнической академии : тематический …, 1998
41998
Розробка температурно-струмового захисного пристрою асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором
СВ Щербаков, ІО Попова, ИА Попова
ТДАТУ, 2020
32020
Комбінований струмовий захист асинхронного електродвигуна
СФ Курашкін, ІО Попова, ВС Попрядухін
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2018
32018
Механізм пошкодження елементів конструкції силового трансформатора
СФ Курашкін, ІО Попова
ХНТУСГ, 2017
32017
Можливості виконання енергоекономічних пристроїв на базі аналога лямбда-діода для АПК
АВ Жарков, ІО Попова
Вісник Сумського національного аграрного університету : наукове фахове …, 2016
32016
Математична модель режимів роботи асинхронного двигуна при несиметрії напруги
ІО Попова, ВВ Овчаров
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання …, 2002
32002
Визначення параметрів асинхронного електродвигуна при несиметрії напруги
ІО Попова
Праці Таврійської державної агротехнічної академії : наукове фахове видання …, 2002
32002
Mathematical model of asynchronous motor diagnosis
S Kurashkin, I Popova, V Popriadukhin, O Kovalov
22019
Визначення можливостей перетворювача на основі аналога лямбда-діода за допомогою вольт-амперних характеристик
ІО Попова, ИА Попова, СФ Курашкін, СФ Курашкин
Мелітополь: ТДАТУ, 2018
22018
Аналіз впливу несиметричних навантажень на режими роботи трифазного асинхронного електродвигуна
ІО Попова, ДМ Нестерчук, ВС Попрядухін
ХНТУСГ, 2017
22017
Місце і роль лекцій при вивченні теоретичних основ електротехніки
ІО Попова, ЮО Стьопін
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі …, 2013
2*2013
Пристрій захисту асинхронних електродвигунів при відхиленні напруги мережі
ІО Попова
Праці Таврійського державного агротехнологічного університету : наукове …, 2012
22012
Сучасні вимоги до організації самостійної роботи студентів з дисципліни "Професійна орієнтація"
ІО Попова, ВЯ Жарков
Наука і методика : збірник науково-методичних праць, 87-91, 2011
22011
Використання тестових завдань для контролю і корекції знань студентів з теоретичних основ електротехніки
ІО Попова, ДМ Нестерчук, СО Квітка
Удосконалення навчально-виховного процесу в вищому навчальному закладі …, 2011
22011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20