Марина Шевченко (Maryna Shevchenko)
Марина Шевченко (Maryna Shevchenko)
National University of Kyiv-Mohyla Academy
Подтвержден адрес электронной почты в домене ukma.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Стратегія розвитку системи охорони здоров'я: український вимір
ВМ Лехан, ГО Слабкий, МВ Шевченко
Україна. Здоров'я нації, 5-23, 2010
3152010
Ukraine: Health system review. Health Systems in Transition
V Lekhan, V Rudiy, M Shevchenko, D Nitzan-Kaluski, E Richardson
World Health Organization 17 (2)), 2015
76*2015
Підходи до визначення соціальних норм і стандартів у сфері охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення
МВ Шевченко
Україна. Здоров'я нації, 95-101, 2014
672014
Сучасні підходи до фінансування системи охорони здоров’я
ГО Слабкий, МВ Шевченко, ОО Заглада
462011
Охорона здоров’я України: проблеми та напрямки розвитку
ВМ Лехан, ГО Слабкий, МВ Шевченко, ЛВ Крячкова
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 5-18, 2011
172011
Аналіз результатів реформування системи охорони здоров’я в пілотних регіонах: позитивні наслідки, проблеми та можливі шляхи їх вирішення
ВМ Лехан, ГО Слабкий, МВ Шевченко
Україна. Здоров’я нації 3, 67-86, 2015
162015
Стратегія розвитку охорони здоров’я: український вимір
ВМ Лехан, ГО Слабкий, МВ Шевченко
К.: Цифра, 2009
152009
Strategija rozvytku systemy ohorony zdorov’ja: ukrai'ns' kyj vymir
VM Lehan, GO Slabkyj, MV Shevchenko
Chetverta hvylja, K, 2009
152009
Нова модель надання первинної медико-санітарної допомоги–досвід пілотних регіонів
ВМ Лехан, ВГ Гінзбург, ЛВ Крячкова, МВ Шевченко
Widomości Lekarskie 67 (2), 210-214, 2014
92014
Деякі уроки реформи охорони здоров’я України
ГО Слабкий, ВМ Лехан, КО Надутий, ЮБ Ященко, МВ Шевченко, ...
Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, 2014
92014
Strategy of health systems: Ukrainian dimension.
VM Lekhan, MV Shevchenko
Ukraine. Health of the Nation, 5-23, 2010
82010
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗА ОСТАННІ П'ЯТЬ РОКІВ (2002–2006 рр.)
ДД Айстраханов, МВ Банчук, ІІ Волинкін, ОО Дудіна, ВІ Євсєєв, ...
Керівні органи журналу, 2007
82007
Stratehiia rozvytku systemy okhorony zdorovia: ukrainskyi vymir Ukraina [Health Care Development Strategy: Ukrainian Dimension]
VM Lekhan, HO Slabkyi, MV Shevchenko
Zdorovia natsii–Health of Nation 1, 5-23, 0
8
Health care system strategy development: Ukrainian measuring
VM Lekhan, GO Slabkyi, MV Shevchenko
Kyiv, 2009
72009
Analiz rezultativ reformuvannia systemy okhorony zdorov’ia v pilotnykh rehionakh: pozytyvni naslidky, problemy ta mozhlyvi shliakhy yikh vyrishennia
VM Lekhan, HO Slabkyi, MV Shevchenko
Zdorov’ia natsii Journal 3, 67-86, 2015
62015
Методичні основи визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я
ВМ Лехан, КО Надутий, МВ Шевченко
Україна. Здоров'я нації, 67-71, 2013
62013
Hospytal’nye okruha: real’nost’y rysky ykh sozdanyia [Hospital Districts: reality and risks deal with their creation]. Ukraine
HA Slabkyj, MV Shevchenko, AY Zozulia
Health of nation 3 (23), 261-265, 2012
62012
Фінансування системи охорони здоров’я: зарубіжний та вітчизняний досвід
МВ Шевченко, ЛА Карамзіна, ОО Дорошенко
Україна. Здоров'я нації, 97-100, 2012
62012
Mo¬ dern going to financing of the system of health protection
GO Slabkuy, MV Shevchenko, OO Zaglada
Kiev, 2011
62011
Сучаснi пiдходи до фiнансування системи охорони здоров ‘я
ГО Слабкий, МВ Шевченко, ОО Заглада
62011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20