Марина Шевченко (Maryna Shevchenko)
Марина Шевченко (Maryna Shevchenko)
Национальный университет "Киево-Могилянская академия"
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
НазваПосиланняРік
Стратегія розвитку системи охорони здоров'я: український вимір
ВМ Лехан, ГО Слабкий, МВ Шевченко
Україна. Здоров'я нації, 5-23, 2010
3112010
Ukraine: health system review.
V Lekhan, V Rudiy, M Shevchenko, DK Nitzan, E Richardson
Health systems in transition 17 (2), 1-154, 2015
492015
Сучасні підходи до фінансування системи охорони здоров’я
ГО Слабкий, МВ Шевченко, ОО Заглада
412011
Охорона здоров’я України: проблеми та напрямки розвитку
ВМ Лехан, ГО Слабкий, МВ Шевченко, ЛВ Крячкова
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 5-19, 2011
112011
Аналіз результатів реформування системи охорони здоров’я в пілотних регіонах: позитивні наслідки, проблеми та можливі шляхи їх вирішення
ВМ Лехан, ГО Слабкий, МВ Шевченко
Україна. Здоров’я нації 3, 67-86, 2015
92015
Деякі уроки реформи охорони здоров’я України
ГО Слабкий, ВМ Лехан, КО Надутий, ЮБ Ященко, МВ Шевченко, ...
Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, 2014
82014
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗА ОСТАННІ П'ЯТЬ РОКІВ (2002–2006 рр.)
ДД Айстраханов, МВ Банчук, ІІ Волинкін, ОО Дудіна, ВІ Євсєєв, ...
Керівні органи журналу, 2007
82007
Health care system strategy development: Ukrainian measuring
VM Lekhan, GO Slabkyi, MV Shevchenko
Kyiv, 2009
72009
Strategija rozvytku systemy ohorony zdorov’ja: ukrai’ns’ kyj vymir
VM Lehan, GO Slabkyj, MV Shevchenko
Kyiv, 2009
62009
Пілотний проект реформування системи охорони здоров’я (застосування елементів програмно-цільового методу, перехід до стратегічних закупівель)
МВ Шевченко, ГО Слабкий
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського …, 2014
52014
Результати оптимізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у пілотних регіонах у 2012 р.
МВ Шевченко
Східноєвроп. журн. громад. здоров’я: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф …, 2013
52013
Методичні основи визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я
ВМ Лехан, КО Надутий, МВ Шевченко
Україна. Здоров'я нації, 67-71, 2013
52013
Сучаснi пiдходи до фiнансування системи охорони здоров ‘я
ГО Слабкий, МВ Шевченко, ОО Заглада
52011
Stratehiia rozvytku systemy okhorony zdorovia: ukrainskyi vymir Ukraina [Health Care Development Strategy: Ukrainian Dimension]
VM Lekhan, HO Slabkyi, MV Shevchenko
Zdorovia natsii–Health of Nation 1, 5-23, 0
5
Пропозиції щодо удосконалення системи фінансування охорони здоров'я України
МВ Шевченко, ВМ Лехан, ГО Слабкий
Україна. Здоров'я нації, 126-132, 2011
32011
Загальні витрати на охорону здоров'я в Україні (за даними Національних рахунків охорони здоров'я)
МВ Шевченко
Україна. Здоров'я нації, 84-88, 2010
32010
Аналіз надсмертності чоловіків Південного регіону України за причинами смерті
ГО Слабкий, ЮБ Ященко, ОМ Орда, МВ Шевченко
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України, 5-9, 2010
32010
Медико-соціальне обгрунтування нової системи фінансування охорони здоров'я в Україні
МВ Шевченко
22017
Фінансування та економічні механізми управління галуззю в умовах її реформування
МВ Шевченко
22017
Development of primary health care in Ukraine in the light of global trends
VM Lekhan, HO Slabkyy, VH Ginsburg, LV Kryachkova, MV Shevchenko
Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 21 (2), 2015
22015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20