Марина Шевченко (Maryna Shevchenko)
Марина Шевченко (Maryna Shevchenko)
National University of Kyiv-Mohyla Academy
Підтверджена електронна адреса в ukma.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Стратегія розвитку системи охорони здоров'я: український вимір
ВМ Лехан, ГО Слабкий, МВ Шевченко
Україна. Здоров'я нації, 5-23, 2010
3112010
Ukraine: Health system review. Health Systems in Transition
V Lekhan, V Rudiy, M Shevchenko, D Nitzan-Kaluski, E Richardson
World Health Organization 17 (2)), 2015
582015
Підходи до визначення соціальних норм і стандартів у сфері охорони здоров’я та їх фінансового забезпечення
МВ Шевченко
Україна. Здоров'я нації, 95-101, 2014
482014
Сучасні підходи до фінансування системи охорони здоров’я
ГО Слабкий, МВ Шевченко, ОО Заглада
432011
Strategija rozvytku systemy ohorony zdorov’ja: ukrai'ns' kyj vymir
VM Lehan, GO Slabkyj, MV Shevchenko
Chetverta hvylja, K, 2009
142009
Охорона здоров’я України: проблеми та напрямки розвитку
ВМ Лехан, ГО Слабкий, МВ Шевченко, ЛВ Крячкова
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України, 5-18, 2011
132011
Стратегія розвитку охорони здоров’я: український вимір
ВМ Лехан, ГО Слабкий, МВ Шевченко
К.: Цифра, 2009
132009
Аналіз результатів реформування системи охорони здоров’я в пілотних регіонах: позитивні наслідки, проблеми та можливі шляхи їх вирішення
ВМ Лехан, ГО Слабкий, МВ Шевченко
Україна. Здоров’я нації 3, 67-86, 2015
122015
Strategy of health systems: Ukrainian dimension.
VM Lekhan, MV Shevchenko
Ukraine. Health of the Nation, 5-23, 2010
112010
Деякі уроки реформи охорони здоров’я України
ГО Слабкий, ВМ Лехан, КО Надутий, ЮБ Ященко, МВ Шевченко, ...
Український інститут стратегічних досліджень МОЗ України, 2014
92014
Нова модель надання первинної медико-санітарної допомоги–досвід пілотних регіонів
ВМ Лехан, ВГ Гінзбург, ЛВ Крячкова, МВ Шевченко
Wiadomosci lekarskie 67 (2), 210, 2014
82014
ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД МЕДИКО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ТА АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЗА ОСТАННІ П'ЯТЬ РОКІВ (2002–2006 рр.)
ДД Айстраханов, МВ Банчук, ІІ Волинкін, ОО Дудіна, ВІ Євсєєв, ...
Керівні органи журналу, 2007
82007
Health care system strategy development: Ukrainian measuring
VM Lekhan, GO Slabkyi, MV Shevchenko
Kyiv, 2009
72009
Методичні основи визначення необхідних ресурсів для досягнення цілей модернізації охорони здоров’я
ВМ Лехан, КО Надутий, МВ Шевченко
Україна. Здоров'я нації, 67-71, 2013
62013
Фінансування системи охорони здоров’я: зарубіжний та вітчизняний досвід
МВ Шевченко, ЛА Карамзіна, ОО Дорошенко
Україна. Здоров'я нації, 97-100, 2012
62012
Mo¬ dern going to financing of the system of health protection
GO Slabkuy, MV Shevchenko, OO Zaglada
Kiev, 2011
62011
Сучаснi пiдходи до фiнансування системи охорони здоров ‘я
ГО Слабкий, МВ Шевченко, ОО Заглада
62011
Naukovi osnovy system obrobitku gruntu v pol'ovyh sivozminah Livoberezhnogo Lisostepu Ukrai'ny: avtoref. dys. na zdobuttja nauk. stupenja doktora s.-g. nauk: spec. 06.01. 01 …
MV Shevchenko
Dnipropetrovs'k, 2015
52015
Пілотний проект реформування системи охорони здоров’я (застосування елементів програмно-цільового методу, перехід до стратегічних закупівель)
МВ Шевченко, ГО Слабкий
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені ІЯ Горбачевського …, 2014
52014
Результати оптимізації вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги у пілотних регіонах у 2012 р.
МВ Шевченко
Східноєвроп. журн. громад. здоров’я: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф …, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20