Полторецький Сергій Петрович
Полторецький Сергій Петрович
Уманський національний університет садівництва
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
МІІ Карпенко В.П., Грицаєнко З.М., Притуляк Р.М., Полторецький С.П.
Умань: Візаві, 2012
182012
Агробіологічні та екологічні основи виробництва гречки: Монографія
ПНМ Білоножко В. Я., Березовський А. П., Полторецький С. П.
Миколаїв: Видавництво Ірини Гудим, 2010
102010
Пшениця спельта
ГМ Господаренко, ПВ Костогриз, ВВ Любич, МФ Парій, ...
ТОВ" СІК ГРУП УКРАЇНА", 2016
82016
Влияние гербицида и регуляторов роста растений на биологическую активность почвы в посевах ярового ячменя
ПРН Карпенко В.П., Полторецький С.П.
Периодический журнал научных трудов «Фен-Наука», 9-11, 2012
72012
Влияние гербицида и регуляторов роста растений на биологическую активность почвы в посевах ярового ячменя
ВП Карпенко, СП Полторецкий, РН Притуляк
ФӘн-наука, 9-10, 2012
72012
Агробiологiчнi та екологiчнi основи виробництва гречки: Монографiя За ред. ВЯ Бiлоножка
ВЯ Бiлоножко, АП Березовський, СП Полторецький, НМ Полторецька
62010
Необхідність забезпечення формування екологічної культури студентів аграрних ВНЗ
ПСП Білоножко В.Я.
Наука і методика: Зб. наук. пр., 164−166, 2006
62006
Якість крупи швидкого приготування із зерна пшениці спельти залежно від температури екструдування
ГМ Господаренко, СП Полторецький, ВВ Любич, ІО Полянецька, ...
Вісник Уманського національного університету садівництва, 111-117, 2018
5*2018
Бiологiчнi основи iнтегрованої дiї гербiцидiв i регуляторiв росту рослин
ВП Карпенко, ЗМ Грица, РМ Притуляк, СП Полторецький, II Мостов, ...
52012
Забур’яненість посівів тритикале озимого за дії протизлакового гербіциду Пума супер та регулятора росту рослин Біолан
ЗМ Грицаенко, ВП Карпенко, РН Притуляк
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2013
42013
Особливості формування густоти насінницьких посівів сортів проса залежно від строку і способу сівби в умовах Правобережного Лісостепу
СП Полторецький
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 29-37, 2013
42013
Посівні якості та врожайні властивості насіння проса за різного рівня азотного живлення
КВП Полторецький С.П.
Зб. наук. пр. Уманського НУС 1 (80), 159–170, 2012
42012
Урожайність насіння сортів проса залежно від фону мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України
СП Полторецький
Зб. наук. пр. Уманського НУС, 115-127, 2011
42011
Урожайність гречки залежно від крупнисті насіння
ПСП Білоножко В.Я., Аверчев О.В.
Таврійський науковий вісник, 87 – 92, 2001
42001
Біологізована технологія вирощування кукурудзи на зерно
ВП Карпенко, ВП Патика, ОІ Заболотний
Умань: Редакційно-поліграфічний центр «Візаві», 2016
32016
Оптимізація способів сівби та норм висіву в насінницьких посівах проса
ПС Петрович
Уманський національний університет садівництва 1 (86), 44–52, 2014
3*2014
Влияние предшественников и удобрений на урожайность и качество семян проса
СП Полторецкий
Вестник Красноярского государственного аграрного университета, 2014
32014
Агробіологічне обґрунтування роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин в посівах ячменю ярого
ПРМ Білоножко В.Я., Карпенко В.П. , Полторецький С.П.
Зб. наук. пр. Подільського ДАТУ «Сучасні проблеми збалансованого …, 2012
32012
Фізіолого-біохімічні процеси в рослинах ячменю ярого за роздільного та інтегрованого застосування гербіцидів і регуляторів росту рослин
ПРМ Білоножко В.Я. , Карпенко В. П. , Полторецький С.П.
Вісник Полтавської ДАА, 7 – 13, 2012
32012
Вплив способів сівби та співвідношення мінеральних добрив на водоспоживання рослин гречки в підзоні нестійкого зволоження південного Лісостепу України
ПСП Білоножко В.Я., Аверчев О.В.
Таврійський науковий вісник, 22 – 26, 2002
32002
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20