Mariia Umryk
Mariia Umryk
доцент кафедри інформаційних технологій і програмування, НПУ імені М.П
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін
МА Умрик
Видавничо-поліграфічна фірма" Оранта" м. Київ, 2009
332009
Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти
N Morze, O Strutynska, M Umryk
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2018
92018
Osvitnia robototekhnika yak perspektyvnyi napriam rozvytku STEM-osvity [Educational robotics as a prospective trend in STEM-education development]
N Morze, O Strutynska, M Umryk
Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu [Open educational …, 2018
62018
The use of MOOCs for training of the future computer science teachers in Ukraine
O Strutynska, M Umryk
Studio-Noa for University of Silesia, 2016
62016
Контроль і самоконтроль студентів за виконанням самостійної роботи в умовах дистанційного навчання
ЮС Рамський, МА Умрик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2010
62010
Огляд дистанційного навчання в Україні
ЮС Рамський, МА Умрик
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. праць …, 0
6
Designing an e-university environment based on the needs of net-generation students
N Morze, E Smyrnova-Trybulska, M Umryk
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long …, 2015
52015
Організація самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання
МА Умрик
ВІСНИК, 171, 1999
51999
ICT tools and trends in research, education and science: Local survey
O Strutynska, M Umryk
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2017
42017
Using Active E-Learning to Accommodate the Net Generation of Learners
M Umryk
Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2013
42013
Складові інформаційної культури майбутнього вчителя математики
ЮС Рамський, МА Умрик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2011
42011
Educational Robotics as a prospective trend in STEM-education development
N Morze, O Strutynska, M Umryk
Open educational e-environment of modern University 5, 178-187, 2018
32018
Analysis of development level of the certain digital competences of the Ukrainian educators
O Strutynska, M Umryk
E-learning and smart learning environment for the preparation of new …, 2015
32015
Диверсифікація професійної освіти засобами дистанційного навчання
М Умрик
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 129, 2005
32005
Organization of distance learning for meeting the needs of modern students
MA Umryk
Інформаційні технології і засоби навчання, 146-155, 2015
22015
Organization of distance learning for meeting the needs of modern students
MA Umryk
Інформаційні технології і засоби навчання, 146-155, 2015
22015
Використання технологій дистанційного навчання в процесі навчання сучасних мов програмування
МА Умрик, ЮП Біляй
Інформаційні технології і засоби навчання, 218-231, 2014
22014
Удосконалення системи підготовки майбутніх учителів інформатики у сфері проектування і опрацювання баз даних
МА Умрик
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2012
22012
Сучасні інформаційні технології в туризмі. Програма “Google Планета Земля”
МА Умрик
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
22011
Організація змішаного дистанційного та традиційного навчання для студентів стаціонарної форми навчання
М Умрик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20