Mariia Umryk
Mariia Umryk
доцент кафедри інформаційних технологій і програмування, НПУ імені М.П
Підтверджена електронна адреса в npu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Організація самостійної роботи майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання інформатичних дисциплін
МА Умрик
Видавничо-поліграфічна фірма" Оранта" м. Київ, 2009
332009
Освітня робототехніка як перспективний напрям розвитку STEM-освіти
N Morze, O Strutynska, M Umryk
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2018
112018
The use of MOOCs for training of the future computer science teachers in Ukraine
O Strutynska, M Umryk
Studio-Noa for University of Silesia, 2016
72016
Osvitnia robototekhnika yak perspektyvnyi napriam rozvytku STEM-osvity [Educational robotics as a prospective trend in STEM-education development]
N Morze, O Strutynska, M Umryk
Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu [Open educational …, 2018
62018
Designing an e-university environment based on the needs of net-generation students
N Morze, E Smyrnova-Trybulska, M Umryk
International Journal of Continuing Engineering Education and Life Long …, 2015
62015
Контроль і самоконтроль студентів за виконанням самостійної роботи в умовах дистанційного навчання
ЮС Рамський, МА Умрик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані …, 2010
62010
Огляд дистанційного навчання в Україні
ЮС Рамський, МА Умрик
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. праць …, 0
6
Організація самостійної роботи студентів засобами дистанційного навчання
МА Умрик
ВІСНИК, 171, 1999
51999
ICT tools and trends in research, education and science: Local survey
O Strutynska, M Umryk
Електронне наукове фахове видання “ВІДКРИТЕ ОСВІТНЄ Е-СЕРЕДОВИЩЕ СУЧАСНОГО …, 2017
42017
Using Active E-Learning to Accommodate the Net Generation of Learners
M Umryk
Studio NOA for University of Silesia in Katowice, 2013
42013
Складові інформаційної культури майбутнього вчителя математики
ЮС Рамський, МА Умрик
Науковий часопис НПУ імені МП Драгоманова. Серія 2: Комп'ютерно-орієнтовані …, 2011
42011
Educational Robotics as a prospective trend in STEM-education development
N Morze, O Strutynska, M Umryk
Open educational e-environment of modern University 5, 178-187, 2018
32018
Analysis of development level of the certain digital competences of the Ukrainian educators
O Strutynska, M Umryk
E-learning and smart learning environment for the preparation of new …, 2015
32015
Диверсифікація професійної освіти засобами дистанційного навчання
М Умрик
НАУКОВІ ЗАПИСКИ, 129, 2005
32005
Organization of distance learning for meeting the needs of modern students
MA Umryk
Інформаційні технології і засоби навчання, 146-155, 2015
22015
Organization of distance learning for meeting the needs of modern students
MA Umryk
Інформаційні технології і засоби навчання, 146-155, 2015
22015
Використання технологій дистанційного навчання в процесі навчання сучасних мов програмування
МА Умрик, ЮП Біляй
Інформаційні технології і засоби навчання, 218-231, 2014
22014
Удосконалення системи підготовки майбутніх учителів інформатики у сфері проектування і опрацювання баз даних
МА Умрик
Видавництво НПУ імені МП Драгоманова, 2012
22012
Сучасні інформаційні технології в туризмі. Програма “Google Планета Земля”
МА Умрик
Видавництво НПУ ім. МП Драгоманова, 2011
22011
Організація змішаного дистанційного та традиційного навчання для студентів стаціонарної форми навчання
М Умрик
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2008
22008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20