Карнаух Олександр Борисович
Карнаух Олександр Борисович
Уманський національний університет садівництва
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Чи доцільно застосовувати глибоку оранку під цукрові буряки?
В Єщенко, О Карнаух
Пропозиція, 2008
62008
ЗАБУР’яНЕНІСТЬ ПОСІВІВ І ВРОЖАЙНІСТЬ КУЛЬТУР П’яТИПІЛЬНОЇ СІВОЗМІНИ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАхОДІВ МІНІМАЛІЗАЦІЇ МЕхАНІЧНОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
ОБ Карнаух
Вісник Уманського національного університету садівництва, 29-35, 2014
52014
Глибина основного обробітку чорнозему опідзоленого під буряк цукровий в умовах Південного Лісостепу України
ОБ Карнаух
спец. 06.01. 01/ОБ Карнаух, 0
5
Забур’яненість посівів та урожайність ячменю ярого за різних заходів основного обробітку ґрунту
ОБ Карнаух
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2013
32013
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ЗА РІЗНОЇ ГЛИБИНИ ТА СПОСОБУ ЗЯБЛЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
ОБ Карнаух, ВО Єщенко
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2009
32009
Забур’яненість посівів та урожайність кукурудзи залежно від розміщення в сівозміні та заходів основного обробітку ґрунту
ОБ Карнаух
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 65-71, 2014
22014
Бур'яни за мінімалізації основного обробітку грунту
ВО Єщенко, МВ Калієвський, ОБ Карнаух, ЮІ Накльока, ПІ Пясецький
Карантин і захист рослин, 4, 2012
22012
Забур’яненість посівів і врожайність сої залежно від інтенсивності основного зяблевого обробітку чорнозему опідзоленого на півдні Правобережного Лісостепу України
КГВ Карнаух О.Б., Калієвський М.В., Калієвська І.А.
Таврійський науковий вісник, 122-133, 2018
1*2018
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ ТА УРОЖАЙНІСТЬ КУКУРУДЗИ ЗА РІЗНИХ ЗАХОДІВ ЗЯБЛЕВОГО ОБРОБІТКУ ГРУНТУ
ОБ Карнаух
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань ВАК України з …, 2011
12011
ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОCІВІВ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО ТА ЇХ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ
ОБ КАРНАУХ, ВО ЄЩЕНКО, МВ КАЛІЄВСЬКИЙ, ЮІ НАКЛЬОКА
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Головний редактор–Непочатенко Олена Олександрівна …, 2019
2019
Забур’яненість повівів ячменю ярого та його продуктивність залежно від заходів основного обробітку ґрунту
КГВ Карнаух О.Б. Єщенко В.О. Калієвський М.В., Накльока Ю.І. Усик С.В.
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2019
2019
Забур’яненість посівів та урожайність сої за різних заходів основного обробітку ґрунту
ОБ Карнаух, ЮІ Накльока, ОП Накльока, ІА Калієвська
Херсонський державний аграрний університет, 2018
2018
Внесок професора Рубіна СС і його учнів у розвиток вітчизняної землеробської науки
ЄВОКО Б.
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва …, 2017
2017
ВПЛИВ ПОПЕРЕДНИКІВ І ЗАХОДІВ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ НА ЗАБУР’ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ КУКУРУДЗИ ТА ЇЇ УРОЖАЙНІСТЬ
ОБ Карнаух, ВО Єщенко
Збірник наукових праць Уманського НУС, 150-157, 2017
2017
Конспект лекцій з дисципліни Гербологія для студентів зі спеціальністі 201 Агрономія
ОБ Карнаух
Умань, 2016
2016
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ І ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ГЕРБОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ 201 «АГРОНОМІЯ»
ОБ Карнаух
Умань, 2016
2016
Робоча програма навчальної дисципліни Гербологія
ОБ Карнаух
Умань, 2016
2016
ЗАСОРЕННОСТЬ ПОСЕВОВ И УРОЖАЙНОСТЬ КУКУРУЗЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ В СЕВООБОРОТЕ И МЕРОПРИЯТИЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
ОБ Карнаух
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва 84 …, 2014
2014
Минимализация основной обработки почвы и засоренность посевов возделываемых культур
ДВН Ещенко В.Е. Калиевский М.В., Карнаух А.Б., Костгриз П.В.
Земледелие и защита растений, 24-26, 2014
2014
Засоренность посевов и урожайность культур пятиполевого севооборота в зависимости от приемов минимизации механической обработки почвы
ОБ Карнаух
Вестник Уманского национального университета садоводства, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20