Кісліцина Марина Вікторівна
Кісліцина Марина Вікторівна
СумДПУ імені А.С.Макаренка, ННІПП, кафедра спеціальної та інклюзивної освіти
Підтверджена електронна адреса в sspu.sumy.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Поширеність та особливості прояву професійного вигорання серед педагогічних працівників загальноосвітніх закладів для розумово відсталих учнів
МВ Кісліцина
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка …, 2012
2*2012
Проблема «професійного вигорання»: порівняльний аналіз різних професійних груп
МВ Говорун
Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету …, 2008
22008
Оптимізм як критерій професійного вигорання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів
МВ Кісліцина
Ministry of Education and Science of Ukraine National Pedagogical Drahomanov …, 2015
12015
Профессиональное выгорание учителей и воспитателей общеобразовательных учебных заведений для умственно отсталых учеников: общее и особенное
МВ Кислицына
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ, 94, 2013
12013
Актуальные вопросы диагностики профессионального выгорания педагогов системы специального образования
МВ Кислицына
Специальное образование: традиции и инновации, научное электронное издание, 2016
2016
Тип життєвої настанови як детермінанта професійного вигорання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів
МВ Кісліцина
Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та …, 2015
2015
Професійні деструкції педагогічних працівників спеціальних навчальних закладів для дітей з особливостями психофізичного розвитку
МВ Кісліцина
Теоретичні та методичні аспекти корекційно-реабілітаційної діяльності …, 2015
2015
Професійне вигорання, втома та депресія: відмінність понять
МВ Кісліцина
Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково …, 2014
2014
Зв'язок професійного вигорання та емпатійності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів
МВ Кісліцина
Корекційна та інклюзивна освіта очима молодих науковців: матеріали І …, 2013
2013
Професійні деструкції педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів
МВ Говорун
наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково-методичної …, 2012
2012
Професійне вигорання та стрес: відмінність понять
МВ Говорун
Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково …, 2011
2011
Волонтерство – справа благородна
МВ Говорун
Гаудеамус, 8, 2011
2011
Використання лекції-візуалізації в системі вузівського навчання
МВ Говорун, ОЛ Онісімчук
Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний …, 2011
2011
Диференціація понять „професійне вигорання” та „професійна деформація” в діяльності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів
МВ Говорун
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка …, 2011
2011
Професійне вигорання: теоретичний аналіз поняття
МВ Говорун
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка …, 2010
2010
Підготовка майбутніх корекційних педагогів до гувернерської діяльності
МВ Говорун
Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково …, 2009
2009
Симптоми, характерні для синдрому «професійного вигорання»
МВ Говорун
Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково …, 2009
2009
Шляхи профілактики синдрому «професійного вигорання» в учителів на рівні закладу
МВ Говорун
Сучасні підходи до розвитку особистості дітей з обмеженими можливостями …, 2009
2009
. Порівняльний аналіз синдрому “професійного вигорання” у педагогів загальноосвітніх шкіл та спеціальних закладів
МВ Говорун
Матеріали наукової конференції за підсумками науково-дослідної і науково …, 2008
2008
Проблема підготовки майбутніх корекційних педагогів до гувернерської діяльності
МВ Говорун
Сучасна молодь: крок у майбутнє: Матеріали Міжнародної науково-практичної …, 2008
2008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20