Мистецтво та освіта
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепція загальної мистецької освіти
Л Масол
Мистецтво та освіта, 2-5, 2004
822004
Виховний потенціал мистецтва–джерело освітніх інновацій
Л Масол
Мистецтво та освіта, 2-5, 2001
622001
Культура в контексті політики та освіти
ІА Зязюн
Мистецтво та освіта, 2-8, 1998
561998
Педагогіка мистецтва: сутність та місце в системі наук про освіту
ОМ Отич
Мистецтво та освіта, 13-17, 2008
342008
Світоглядна функція мистецтва
ОП Рудницька
Мистецтво та освіта, 10-13, 2001
332001
Роль мистецтва у професійно-педагогічній підготовці вчителя
ЛО Хомич
Мистецтво та освіта, 50-53, 1998
301998
Підготовка вчителів до поліхудожнього виховання учнів (теоретичні підходи й експериментальний досвід)
ЛМ Масол
Мистецтво та освіта, 2-6, 2009
292009
Учитель у вимірах епох і цивілізацій
ІА Зязюн
Мистецтво та освіта (Науково-методичний журнал), 9-16, 2008
252008
Безсвідомість. Підсвідомість. Творчість (з огляду установки Дмитра Узнадзе)
ІА Зязюн
Мистецтво та освіта, 3-9, 2001
242001
Мистецтво і педагогічні технології
ВФ Орлов
Мистецтво та освіта, 11-12, 2001
212001
Образ–слово–думка: полікультурний діалог в освітньому просторі
Л Масол
Мистецтво та освіта, 38-45, 1999
181999
Творча самореалізація: теоретичні засади
А Зайцева
Мистецтво та освіта, 24-28, 2007
162007
Педагогічний потенціал музикотерапії
Г Побережна
Мистецтво та освіта, 9-12, 2008
152008
Художньо-естетична компетентність учителя як показник його професійної культури
ІВ Ревенко
Збірник наукових праць Педагогіка формування творчої особистості у вищій і …, 2011
142011
Національний курикулум: рамкові основи
ЛМ Масол
Мистецтво та освіта, 17-21, 2008
142008
Творчий розвиток школярів засобами музичного мистецтва
Л Беземчук
Мистецтво та освіта, 43-48, 2001
142001
Впровадження нових програм з мистецтва та художньої культури
Л Масол
Мистецтво та освіта, 27, 2001
142001
Музична освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи
ОЯ Ростовський
Мистецтво та освіта, 9-13, 2000
142000
Особливості методики розвитку творчих здібностей молодших школярів
ВО Рогозіна
Мистецтво та освіта, 8-10, 1997
141997
Професійна освіта і мистецтво (традиції, пошуки, перспективи)
О Рудницька
Мистецтво та освіта, 39-44, 1996
141996
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20