Мистецтво та освіта
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Концепція загальної мистецької освіти
Л Масол
Мистецтво та освіта 1 (31), 2-4, 2004
972004
Виховний потенціал мистецтва–джерело освітніх інновацій
Л Масол
Мистецтво та освіта 1, 2-5, 2001
812001
Культура в контексті політики та освіти
ІА Зязюн
Мистецтво та освіта, 2-8, 1998
721998
Світоглядна функція мистецтва
ОП Рудницька
Мистецтво та освіта, 10-13, 2001
502001
Педагогіка мистецтва: сутність та місце в системі наук про освіту
ОМ Отич
Мистецтво та освіта, 13-17, 2008
392008
Роль мистецтва у професійно-педагогічній підготовці вчителя
ЛО Хомич
Мистецтво та освіта, 50-53, 1998
331998
Підготовка вчителів до поліхудожнього виховання учнів (теоретичні підходи й експериментальний досвід)
ЛМ Масол
Мистецтво та освіта, 2-6, 2009
302009
Учитель у вимірах епох і цивілізацій
ІА Зязюн
Мистецтво та освіта (Науково-методичний журнал), 9-16, 2008
282008
Мистецтво і педагогічні технології
ВФ Орлов
Мистецтво та освіта, 11-12, 2001
282001
Особливості методики розвитку творчих здібностей молодших школярів
ВО Рогозіна
Мистецтво та освіта, 8-10, 1997
281997
Безсвідомість. Підсвідомість. Творчість (з огляду установки Дмитра Узнадзе)
ІА Зязюн
Мистецтво та освіта, 3-9, 2001
262001
Педагогічний потенціал музикотерапії
Г Побережна
Мистецтво та освіта, 9-12, 2008
212008
Художньо-естетична компетентність учителя як показник його професійної культури
ІВ Ревенко
Збірник наукових праць Педагогіка формування творчої особистості у вищій і …, 2011
202011
Впровадження нових програм з мистецтва та художньої культури
Л Масол
Мистецтво та освіта, 27, 2001
202001
Образ–слово–думка: полікультурний діалог в освітньому просторі
Л Масол
Мистецтво та освіта, 38-45, 1999
201999
Естетичне ставлення до мистецтва: теоретичні підходи
Л Аристова
Мистецтво та освіта, 18-22, 2007
192007
Творча самореалізація: теоретичні засади
А Зайцева
Мистецтво та освіта, 24-28, 2007
182007
Популярна естрадна музика в Україні: історичний екскурс
О Сапожнік
Мистецтво та освіта, 11-13, 2003
182003
Музична освіта в Україні на межі тисячоліть: стан, проблеми, перспективи
ОЯ Ростовський
Мистецтво та освіта, 9-13, 2000
182000
Виміри сформованості художньої культури школярів
Н Миропольська
Мистецтво та освіта, 20-23, 2001
172001
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20